چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
حافظیه و شعر گُدار
PDF

حافظیه و شعر گُدار

ویکتور دانیل و گلنار تاجدار به ویراستاری علیرضا سیداحمدیان

عنوانحافظیه و شعر گُدار

نویسندهویکتور دانیل و گلنار تاجدار به ویراستاری علیرضا سیداحمدیان

ناشرویکتور دانیل

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ5617ـ04ـ600ـ978

تعداد صفحات136

خلاصه
این کتاب تفسیر و تأویل معماری شعرگونۀ آرامگاه حافظ است و سعی دارد که ارتباط درونی و هنری معماری بنا را با شعر حافظ بازگو نماید.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...