پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
مآثر سلطانیه (تاریخ جنگ‌های اول ایران و روس) به ضمیمۀ جنگ‌های دورۀ دوم از تاریخ ذوالقرنین

عنوانمآثر سلطانیه (تاریخ جنگ‌های اول ایران و روس) به ضمیمۀ جنگ‌های دورۀ دوم از تاریخ ذوالقرنین

نویسندهعبدالرزاق بیک دنبلی

مصححغلامحسین زرگری نژاد

ناشرروزنامه ایران

تاریخ چاپ1389(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک9_62_6707_964

تعداد صفحات672

خلاصه
این کتاب دربارۀ تاریخ دورۀ اول هجوم روسیه به ایران, از آغاز تا معاهدۀ گلستان به همراه فشرده‌ای از رخدادهای سلطنت فتحعلی شاه قاجار, از پایان جنگ‌های مرحله اول تا آستانۀ هجوم مجدد قوای روسیه به خاک ایران است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...