پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
شادی گوهر شاهوار شاهنامه: بررسی روان‌شناسانۀ غم و شادی در شاهنامه فردوسی
PDF

عنوانشادی گوهر شاهوار شاهنامه: بررسی روان‌شناسانۀ غم و شادی در شاهنامه فردوسی

نویسندهکامبیز فتحی لوشانی

ناشرسایه گستر ـ مهرگان دانش

تاریخ چاپ1395

مکان چاپقزوین

تیراژ1000

شابک5ـ148ـ374ـ600ـ978

تعداد صفحات257

خلاصه
نویسنده در این کتاب به بررسی غم و شادی در شاهنامه پرداخته و عوامل ایجاد و انعکاس آنها را در شاهنامه بررسی می‌کند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...