یکشنبه 04 تیر ماه 1396
شادی حق فراموش شده
PDF

شادی حق فراموش شده

محمدعلی دادخواه

عنوانشادی حق فراموش شده

نویسندهمحمدعلی دادخواه

ناشرکلاس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک9ـ6ـ93900ـ600ـ978

تعداد صفحات240

خلاصه
این نوشته بر آن نیست که به واکاوی چندوچون افسردگی و دل‌مردگی مردمان امروز ایران بپردازد، بلکه پا در رکاب آن دارد تا دریچه‌ای تازه از فرهنگ خودمان برابر دیدگان خواننده بگشاید تا به راز و رمزهای افسونگر آن ره جوید.
برچسب ها
سینما: کنش اجتماعی
PDF

عنوانسینما: کنش اجتماعی

نویسندهگریم ترنر

مترجمعلی سیاح

ناشردنیای اقتصاد

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6ـ01ـ8591ـ600ـ978

تعداد صفحات246

خلاصه
هدف گریم ترنر در این کتاب آن است که سینما را همچون عملی اجتماعی به دانشجویان معرفی کند؛ عملی که تولید و مصرف آن و لذت‌‌ها و معناهای آن منحصر به مطالعه کرد و کار فرهنگ است.
برچسب ها
آشنایی با نشانه‌شناسی اجتماعی
PDF

عنوانآشنایی با نشانه‌شناسی اجتماعی

نویسندهتئوون لیوون

مترجممحسن نوبخت

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ305ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات528

خلاصه
این کتاب تلاشی است در راستای فراهم‌آوردن درآمدی آسان‌فهم‌تر و فراتر از همه، کاربردی بر نشانه‌شناسی اجتماعی.
برچسب ها
مردم‌شناسی و موسیقی؛ گزیده مقالات (1888 ـ 1995)
PDF

مردم‌شناسی و موسیقی؛ گزیده مقالات (1888 ـ 1995)

گردآوری و برگردان: محسن حجاریان

عنوانمردم‌شناسی و موسیقی؛ گزیده مقالات (1888 ـ 1995)

نویسندهگردآوری و برگردان: محسن حجاریان

ناشرکارنامه کتاب

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک9ـ24ـ8172ـ964ـ978

تعداد صفحات712

خلاصه
انتخاب عنوان «مردم‌شناسی و موسیقی» برای این کتاب تأکید بر رابطه مردم‌شناسی با موسیقی‌شناسی قومی است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...