دوشنبه 08 خرداد ماه 1396
شعر در هر شرایطی: گفتگو با سیدعلی صالحی (پیرامون جنبش شعر گفتار)

عنوانشعر در هر شرایطی: گفتگو با سیدعلی صالحی (پیرامون جنبش شعر گفتار)

نویسندهسیدعلی صالحی

ناشرنگیما

تاریخ چاپ1382

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک2_4_94008_964

تعداد صفحات220

خلاصه
کتاب حاضر مجموعۀ گفتگوهایی است با "سیدعلی صالحی" که اغلب در حوزۀ شعر بوده و پیش از این در جراید کشور به طبع رسیده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...