چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
چکامه زخم/ مجموعۀ اشعار شاعران معاصر در مرثیۀ جلال آل احمد

عنوانچکامه زخم/ مجموعۀ اشعار شاعران معاصر در مرثیۀ جلال آل احمد

نویسندهبا همت اکبر بهداروند

ناشرآوای نور

تاریخ چاپ1372

مکان چاپتهران

تیراژ5000

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای از مراثی شاعران معاصر است که دربارۀ جلال آل احمد سروده شده است.
برچسب ها
بررسی و تحلیل آثار جلال آل احمد

عنوانبررسی و تحلیل آثار جلال آل احمد

نویسندهابراهیم رنجبر

ناشرآیدین

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک8_09_5871_600_97

تعداد صفحات431

خلاصه
پشت‌سر دوران تولد جلال آل‌احمد تحول جدی، بزرگ و همه‌جانبه در ایران آغاز شده بود که باید آن را آغاز و منشأ تجدد قلمداد کرد.
برچسب ها
جلال آل احمد

جلال آل احمد

حبیبه جعفریان

عنوانجلال آل احمد

نویسندهحبیبه جعفریان

ناشرسروش

تاریخ چاپ1381

مکان چاپتهران

شابک8_920_435_964

تعداد صفحات48

خلاصه
این کتاب به معرفی جلال آل احمد اختصاص دارد.
برچسب ها
دو برادر (ناگفته‌هایی از زندگی و زمانۀ جلال و شمس آل احمد)

دو برادر (ناگفته‌هایی از زندگی و زمانۀ جلال و شمس آل احمد)

محمدحسین دانایی به کوشش محمدرضا کائینی

عنواندو برادر (ناگفته‌هایی از زندگی و زمانۀ جلال و شمس آل احمد)

نویسندهمحمدحسین دانایی به کوشش محمدرضا کائینی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1050

شابک9_922_423_964_978

تعداد صفحات912

خلاصه
موضوع این کتاب خاطرات نگارنده است از «دو برادر» به نام‌های جلال و شمس آل احمد.
برچسب ها
واسازی متون جلال آل احمد: سوژه، نهیلیسم و امر سیاسی
PDF

عنوانواسازی متون جلال آل احمد: سوژه، نهیلیسم و امر سیاسی

نویسندهمجتبی گلستانی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5ـ639ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات236

خلاصه
استراتژی این نوشتار انتقادی واسازی است. واسازی یک روش و شیوه یا یک نظام (فلسفی و نظری و ...) متشکل و منسجم برساخته از ایده‌های معین نیست.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...