یکشنبه 04 تیر ماه 1396
تاریخ تحولات ایران‌شناسی: پژوهشی در تاریخ فرهنگ ایران در دوران باستان

عنوانتاریخ تحولات ایران‌شناسی: پژوهشی در تاریخ فرهنگ ایران در دوران باستان

نویسندهمریم میراحمدی

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_02_5911_600_978

خلاصه
هدف از پژوهش حاضر بررسی سیر تحولات تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در راستای دانش «ایران‌شناسی» با مفهوم بین‌المللی آن است.
برچسب ها
مقالات زریاب: سی و دو جستار در موضوعات گوناگون به ضمیمۀ زندگینامۀ خودنوشت

عنوانمقالات زریاب: سی و دو جستار در موضوعات گوناگون به ضمیمۀ زندگینامۀ خودنوشت

نویسندهعباس زریاب خویی

ناشرکتاب مرجع

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6_4_94633_964_978

تعداد صفحات404

خلاصه
این کتاب متشکل از مقاله‌های منتشر شده از شادروان دکتر عباس زریاب خویی در دانشنامۀ جهان اسلام در موضوعات متنوع است.
برچسب ها
فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی اباختر، بهار 1396، شمارۀ 31 و 32
PDF

فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی اباختر، بهار 1396، شمارۀ 31 و 32

جمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی محمدعلی مهدوی امیری

عنوانفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی اباختر، بهار 1396، شمارۀ 31 و 32

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی محمدعلی مهدوی امیری

تاریخ چاپ1396

مکان چاپساری

تیراژ1000

تعداد صفحات492

خلاصه
شمارۀ سی‌ویکم و سی‌ودوم از فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی «اباختر» ویژۀ بهار 1396 منتشر شده است. این شماره از نه بخش و 38 نوشتار و یادداشت تشکیل شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...