چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
مقالات تقی‌زاده (زبان فارسی و ادبیات آن) جلد چهاردهم

عنوانمقالات تقی‌زاده (زبان فارسی و ادبیات آن) جلد چهاردهم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک0_651_315_964_978

تعداد صفحات560

خلاصه
جلد چهاردهم از «مقالات تقی‌زاده» به مقالات و خطابه‌ها و نامه‌ها و یادداشت‌های سیدحسن تقی‌زاده دربارۀ «زبان فارسی و ادبیات» اختصاص یافته است.
برچسب ها
از نوشتن

از نوشتن

فرشته مولوی

عنواناز نوشتن

نویسنده فرشته مولوی

ناشرآگاه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7ـ319ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات183

خلاصه
هر یک از نوشته‌های آمده در این کتاب به زمانی و به شیوه‌ای دست‌آورد مشق درنگیدن، اندیشیدن و نوشتن در ژانرهای گوناگون و با هدف‌های دیگرگونه بوده است.
برچسب ها
نارنجستان ناخودآگاهی (جُنگی از جستارها و نوشته‌های دیگر)
PDF

عنواننارنجستان ناخودآگاهی (جُنگی از جستارها و نوشته‌های دیگر)

نویسندهمیرجلال‌الدین کزازی

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ60ـ6298ـ600ـ978

تعداد صفحات200

خلاصه
این کتاب جُنگی است از جستارها و نوشته‌هایی که نویسنده در یک سال اخیر به نگارش درآورده است؛ دیرترین تاریخ این نوشته‌ها شهریور 1393 و نزدیک‌ترین آن شهریور 1394 است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...