یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
الرسالة القشیریة

الرسالة القشیریة

ابوالقاسم عبدالکریم ابن هوازن قشیری

عنوانالرسالة القشیریة

نویسندهابوالقاسم عبدالکریم ابن هوازن قشیری

مصححسید علی اصغر میر باقری و زهره نجفی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_639_372_964_978

خلاصه
الرسالة القشیریة یکی از قدیمی‌ترین متون تعلیمی عرفان اسلامی است. حکایات و اقوال این کتاب مرجع بسیاری از متون اصلی عرفانی دوره‌های بعد به شمار می‌رود؛ همچنین این کتاب منبع باارزشی در تبیین اعتقادات متصوفه در سنت اول عرفانی است و می‌تواند بسیاری از دید‌گاه‌های عرفا را روشن کند.
برچسب ها
کشف الحقایق

کشف الحقایق

عزیز ابن محمد نسفی

عنوانکشف الحقایق

نویسندهعزیز ابن محمد نسفی

مصححسیدعلی اصغر میرباقری فرد

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_613_372_964_978

خلاصه
کشف الحقایق جامع‌ترین و مهم‌ترین اثر نسفی است که فهم و دریافت آن می‌تواند خواننده را با منظومۀ فکری نویسنده به خوبی آشنا کند.
برچسب ها
البیاض و السواد من خصائص حِکَم العباد فی نعت المرید و المراد

عنوانالبیاض و السواد من خصائص حِکَم العباد فی نعت المرید و المراد

نویسندهعلی ابن حسن سیرجانی

مصححمحسن پورمختار (با مقدمۀ انگلیسی نصرالله پورجوادی)

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت ایرانیان

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک0_64_8036_964_978

خلاصه
این کتاب طبقه‌بندی موضوعی اقوال، اشعار و حکایات صوفیان تا اواخر قرن چهارم است.
برچسب ها
نفائس العرفان: مجموعۀ هفت رسالۀ عرفانی

عنواننفائس العرفان: مجموعۀ هفت رسالۀ عرفانی

نویسندهمحیی الدین ابن عربی

مصححتحقیق سعید عبدالفتاح

مترجمسیدناصر طباطبایی

ناشرجامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2_066_176_600_978

خلاصه
آنچه در این کتاب آورده شده، اندکی از بحث پردامنۀ وحدت وجود است که عصاره و خلاصۀ تفکر ابن عربی محسوب می‌شود.
برچسب ها
مُجلی مرآة المُنجی فی الکلام و الحکمتین و التصوف

عنوانمُجلی مرآة المُنجی فی الکلام و الحکمتین و التصوف

نویسندهمحمد ابن علی ابن جمهور الأحسائی

مصححزابینه اشمیتکه

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4_53_8036_964_978

خلاصه
کتاب حاضر شرحی است بر «النور المنجی من الظلام» اثر نویسنده که خود حاشیه‌ای است بر «مسالک الافهام» که آن هم اثری است از خود نویسنده.
برچسب ها
مجالس

مجالس

جلال‌الدین عتیقی

عنوانمجالس

نویسندهجلال‌الدین عتیقی

مصححسعید کریمی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4_050_203_600_978

خلاصه
این کتاب، سخنان و لطایف و اشارات یکی از صوفیان و شاعران دورۀ ایلخانی است.
برچسب ها
مرجع عرفان و تصوف/ کارنامۀ منابع پیرامون عرفان اسلامی و تصوف (سه جلد)

عنوانمرجع عرفان و تصوف/ کارنامۀ منابع پیرامون عرفان اسلامی و تصوف (سه جلد)

نویسندهزیر نظر امیرحسین شرافت

ناشرموسسه اطلاع رسانی اسلامی مرجع

تاریخ چاپ1392

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک6_55_8704_964_978

خلاصه
این کتاب در سه جلد دربارۀ یکی از پرمشغله‌ترین زمینه‌های علمی و تحقیقی در عالم اسلام، یعنی عرفان و تصوف نوشته شده است.
برچسب ها
حافظ اندیشه/ نظری به اندیشۀ حافظ همراه با انتقادگونه‌ای از تصوف

عنوانحافظ اندیشه/ نظری به اندیشۀ حافظ همراه با انتقادگونه‌ای از تصوف

نویسندهمصطفی رحیمی

ناشرنور

تاریخ چاپ1371

مکان چاپتهران

تیراژ3300

تعداد صفحات318

خلاصه
کار بزرگ حافظ در زمینۀ همسازی «ناهمسازها» در جهان اندیشه اعادۀ حیثیت تن آدمی است در کنار اعتلای روح.
برچسب ها
مقالات زریاب: سی و دو جستار در موضوعات گوناگون به ضمیمۀ زندگینامۀ خودنوشت

عنوانمقالات زریاب: سی و دو جستار در موضوعات گوناگون به ضمیمۀ زندگینامۀ خودنوشت

نویسندهعباس زریاب خویی

ناشرکتاب مرجع

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6_4_94633_964_978

تعداد صفحات404

خلاصه
این کتاب متشکل از مقاله‌های منتشر شده از شادروان دکتر عباس زریاب خویی در دانشنامۀ جهان اسلام در موضوعات متنوع است.
برچسب ها
ده شرط سلوک (رسالة الخائف الهائم عن لومة اللائم)

عنوانده شرط سلوک (رسالة الخائف الهائم عن لومة اللائم)

نویسندهنجم‌الدین کبری

مصححتوفیق هـ سبحانی

ناشرپارسه

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1_63_5733_600_978

تعداد صفحات155

خلاصه
این رساله از رسالات مشهور نجم‌الدین کبری است.
برچسب ها
اصطلاحات صوفیان: متن کامل رسالۀ مرآت العشاق

عنواناصطلاحات صوفیان: متن کامل رسالۀ مرآت العشاق

نویسندهناشناخته

مصححمرضیه سلیمانی

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1391 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک7_959_445_964_978

تعداد صفحات505+29

خلاصه
می‌توان گفت مؤلف ناشناختۀ مرآت العشاق یکی از بهترین و مفصل‌ترین اصطلاح‌نامه‌های عرفان و تصوف را خلق کرده و در اختیار ما نهاده است.
برچسب ها
تصوف و ساختار شکنی: یک پژوهش تطبیقی

عنوانتصوف و ساختار شکنی: یک پژوهش تطبیقی

نویسنده یان آلموند

مترجم فریدالدین رادمهر

ناشرکتاب پارسه

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1600

شابک5_36_5733_600_978

تعداد صفحات252

خلاصه
در این کتاب به مقایسۀ آرای ابن عربی و ژاک دریدا پرداخته می‌شود.
برچسب ها
پشمینه‌پوشان: فرهنگ سلسله‌های صوفیه

عنوانپشمینه‌پوشان: فرهنگ سلسله‌های صوفیه

نویسندهعلی سیدین

ناشرنی

تاریخ چاپ1387(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6_999_312_964_978

تعداد صفحات416

خلاصه
این کتاب فرهنگ‌نامه‌ای است دربردارندۀ 534 مدخل که با استفاده از منابع متعدد تصوف، فِرَق صوفیه را از شبه قارۀ هند تا شمال آفریقا برمی‌شمرد و دربارۀ خاستگاه فکری، جغرافیایی و تاریخی آنها توضیح می‌دهد و نیز نام‌ها، واژگان و اصطلاحات مرتبط را به خوانندگان معرفی می‌کند.
برچسب ها
درد طلب: احوال و آراء شیخ صفی‌الدین اردبیلی

عنواندرد طلب: احوال و آراء شیخ صفی‌الدین اردبیلی

نویسندهغلامرضا طباطبایی مجد

ناشرآیدین، یانار

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک7_22_5871_600_978

تعداد صفحات246

خلاصه
در این کتاب به بررسی زندگانی و آراء و احوال شیخ صفی الدین اردبیلی پرداخته شده است.
برچسب ها
مجمع الرسائل: 108 رساله از رئیس السلطنه و اب الطائفه و سید الطریقه القطب الازلی والعالم العلی ابن عبدالله حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی (دو جلد)

عنوانمجمع الرسائل: 108 رساله از رئیس السلطنه و اب الطائفه و سید الطریقه القطب الازلی والعالم العلی ابن عبدالله حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی (دو جلد)

نویسندهشاه نعمت الله ولی

مصححعلی محمد صابری

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6_582_224_964_978

تعداد صفحات1498

خلاصه
شاه نعمت الله ولی از اقطاب بزرگ عرفان و تصوف و از مجدّدان این مکتب است. تصوف حضرت شاه نعمت الله ولی حقیقت معنوی اسلام بوده و هست و بخش جدایی‌ناپذیر اسلام است که مانند جان یا روح سبب تقویت جسم اسلام «شریعت» می‌گردد و به آن حیات می‌بخشد. صوفیه هم بر حقیقت معنوی اسلام یعنی طریقت و عرفان تأکید داشتند و هم بر جنبۀ شریعتی آن.
برچسب ها
شرح جامع بر رساله قشیریه

شرح جامع بر رساله قشیریه

ابوالقاسم عبدالکریم ابن هوازن قشیری

عنوانشرح جامع بر رساله قشیریه

نویسندهابوالقاسم عبدالکریم ابن هوازن قشیری

مصحححسین شهبازی

ناشرزوار

مکان چاپتهران

خلاصه
رساله قشیریه اثر استاد عبدالکریم بن هوازن قشیری، یکی از مهم‌ترین کتب عرفان و تصوف در قرن 5 هجری است. این رساله، بنا به گفتة قشیری، برای مریدان و صوفیان مبتدی و علت نگارش آن، ظهور فساد در طریقت ذکر شده است.
برچسب ها
احوال و آثار عین القضات

عنواناحوال و آثار عین القضات

نویسندهرحیم فرمنش

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک7_489_331_964_978

تعداد صفحات416

خلاصه
عین القضات یکی از اعاظم و اکابر صوفیه بوده و دارای تألیفات بی‌نظیری است و عموم نویسندگان او را در ذکاء و فضل یکانۀ روزگار دانسته‌اند. این کتاب تحقیقی است در احوال و آثار عین القضات همدانی.
برچسب ها
فتوت‌نامه‌ها و رسائل خاکساریه (سی رساله)

عنوانفتوت‌نامه‌ها و رسائل خاکساریه (سی رساله)

نویسندهناشناس

مصححمهران افشاری

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1382

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک2_185_426_964

تعداد صفحات380+80

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ سی رساله از رسائل اهل فتوت و درویشان خاکسار است.
برچسب ها
شکوی الغریب همراه رسالۀ حقیقت مذهب

عنوانشکوی الغریب همراه رسالۀ حقیقت مذهب

نویسندهعین القضات همدانی

مترجمغلامرضا جمشیدنژاد اول

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک1_465_331_964_978

تعداد صفحات200

خلاصه
این کتاب ترجمه‌ای است از کتاب شکوی الغریب که مانند دیگر نوشته‌های عین القضات، مشحون از تعبیرهای نغز و دلکش صوفیانه بوده و پر از سوزوگداز است.
برچسب ها
درآمدی به تصوف

درآمدی به تصوف

ویلیام چیتیک

عنواندرآمدی به تصوف

نویسندهویلیام چیتیک

مترجممحمدرضا رجبی

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1388 (چاپ دوم)

مکان چاپقم

تیراژ2000

شابک 3_41_8090_964_978

تعداد صفحات256

خلاصه
این کتاب بر محور این پرسش اصلی شکل گرفته که تصوف چیست؟ مؤلف اثر بر آن است تا نشان دهد چگونه آموزه‌های بنیادین تصوف در شرایط مختلف در قالب‌های متنوعی پدیدار می‌شوند.
برچسب ها
سیدحیدر آملی: شرح احوال، آثار و آراء و جهان‌شناسی

عنوانسیدحیدر آملی: شرح احوال، آثار و آراء و جهان‌شناسی

نویسندههانری کربن

مترجمنوذر آقاخانی

ناشرحقیقت

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک6_07_5231_600_978

تعداد صفحات202+10

خلاصه
این کتاب ترجمۀ دو بخش مستقل از دو کتاب هانری کربن دربارۀ سیدحیدر آملی است. «سیدحیدر آملی» از چهره‌های مهم قرن هشتم هجری است. امروزه با شناخت برخی از آثار وی می‌توان گفت كه آثار او فلسفه، كلام و عرفان قرن خود را تحت تأثیر قرار داده‌اند.
برچسب ها
آشنایی با مبانی عرفان و تصوف (مکتب‌ها، سلسله‌ها و بزرگان عرفان اسلامی)

عنوانآشنایی با مبانی عرفان و تصوف (مکتب‌ها، سلسله‌ها و بزرگان عرفان اسلامی)

نویسندهخیرالله محمودی

ناشرآییژ

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_281_970_964_978

تعداد صفحات304

خلاصه
در این کتاب سعی شده مطالبی درحوزۀ عرفان و تصوف مطرح شود که بتواند نیازهای اولیۀ دانشجویان و محققان را برای آشنایی با عرفان و تصوف اسلامی برآورده کند.
برچسب ها
اصحاب معرفت: تلخیص و بازنویسی محبوب القلوب اثر قطب‌الدین محمد اشکوری

عنواناصحاب معرفت: تلخیص و بازنویسی محبوب القلوب اثر قطب‌الدین محمد اشکوری

نویسندهبه کوشش علی اوجبی

ناشراهل قلم

تاریخ چاپ1384(چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_16_8084_964

تعداد صفحات139

خلاصه
بی‌تردید محبوب القلوب را می‌توان یکی از مهم‌ترین و گران‌سنگ‌ترین منابع در زمینۀ تریخ فلسفه به شمار آورد. زیرا ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که آن را از دیگر آثار مشابه ممتاز می‌سازد. این کتاب گزیده و تلخیصی از دفتر نخست محبوب القلوب است که دربردارندۀ شرح حال حکمای پیش از اسلام است.
برچسب ها
بوی دل‌خوشی: گزیدۀ اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید

عنوانبوی دل‌خوشی: گزیدۀ اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید

نویسندهانتخاب و توضیح محسن بابایی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک1_062_165_964_978

تعداد صفحات165

خلاصه
ابوسعید در تاریخ تصوف، بیش از هر عارف دیگری در داشتن کرامات ـ رفتارهای خارق‌العاده‌ای که از اولیاء سر می‌زند ـ مشهور است و اسرار التوحید در حقیقت مجموعه‌ای است از کرامت‌های او.
برچسب ها
گنج روز نیاز: گزیدۀ طبقات الصوفیۀ خواجه عبدالله انصاری

عنوانگنج روز نیاز: گزیدۀ طبقات الصوفیۀ خواجه عبدالله انصاری

نویسندهبا گزینش و توضیح محمدسرور مولایی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک2ـ078ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات149

خلاصه
طبقات الصوفیه حاصل تقریرها و بیانات خواجه در حلقه‌های درس و تذکیر او برای مریدان در آن حلقه‌ها بوده و غرض از املا و تقریر آن، ارشاد و تعلیم مریدان بوده است که در این کتاب گزیده‌ای از آن آورده شده است.
برچسب ها
انگاره‌های گزافه (جستاری از فرایند غلو در فرهنگ عمومی)
PDF

عنوانانگاره‌های گزافه (جستاری از فرایند غلو در فرهنگ عمومی)

نویسندهسیدکمال حاج سیدجوادی

ناشرکویر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک5ـ043ـ214ـ964ـ978

تعداد صفحات228

خلاصه
انگاره‌های گزافه، مباحثی هستند موجز و مختصر و در عین حال پیوسته، اما متفاوت و موضوعاتی از قبیل تعریف و تعارف، مبالغه، اغراق، غلو و مدیحه‌سرایی که به چاپلوسی و دروغ‌پردازی می‌رسد.
برچسب ها
مفهوم حکمت در تصوف و عرفان اسلامی
PDF

عنوانمفهوم حکمت در تصوف و عرفان اسلامی

نویسندهپروانه عروج‌نیا

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ891ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات176+6

خلاصه
در این کتاب اهمیت حکمت در تصوف و عرفان اسلامی و تلقی صوفیان و عارفان مسلمان و نیز خود حکیمان از این مفهوم در دوره‌های مختلف تاریخی بررسی می‌شود.
برچسب ها
گزیدۀ تذکرة الاولیاء
PDF

گزیدۀ تذکرة الاولیاء

مقدمه، تصحیح و توضیحات محمد تفنگدار

عنوانگزیدۀ تذکرة الاولیاء

نویسندهمقدمه، تصحیح و توضیحات محمد تفنگدار

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ74ـ6799ـ964ـ978

تعداد صفحات472

خلاصه
تذکرة الولیاء مجموعه‌ای از احوال و گفتار عارفان شهیر قرون نخستین اسلام است که با معانی لطیف عرفانی و نثری آهنگین و گرم، مقبول طبع اهل نظر قرار گرفته است. این کتاب گزیده‌ای از تذکرة الاولیاء است که تلاش می‌کند با ارائۀ توضیحاتی کوتاه برای اصطلاحات و عبارات دشوار، مطالعۀ این اثر عطار را آسان‌تر نماید.
برچسب ها
عهد الست

عهد الست

نصرالله پورجوادی

عنوانعهد الست

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک8ـ084ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات368

خلاصه
موضوع کتاب پیمانی است که خداوند در هنگام خلقت با فرزندان آدم یا در حقیقت با ذریۀ آنان می‌بندد و از آنها اعتراف می‌گیرد به خداوند خویش. این قضیه از هیجان‌انگیزترین حوادث خلقت است که فقط در یکی از آیات قرآن (اعراف: 172) به آن اشاره شده و توجه مفسران قرآن و متکلمان و به ویژه عارفان و صوفیان و سپس شعرای عارف‌مسلک و صوفی ایرانی را به خود جلب کرده است.
برچسب ها
کهربای عشق: عرفان و تصوف در آینۀ آثار فیض کاشانی
PDF

عنوانکهربای عشق: عرفان و تصوف در آینۀ آثار فیض کاشانی

نویسندهعلی اکبر چناری

ناشربنیاد پژوهش‌های اسلامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک7ـ607ـ971ـ964ـ978

تعداد صفحات352

خلاصه
در این کتاب ضمن پرداختن به شرح حال و معرفی آثار فیض در عرفان و تصوف و بررسی اوضاع سیاسی، تاریخی و اجتماعی روزگار وی، چگونگی رویکرد فیض به تصوف و عرفان به طور مبسوط بررسی شده و به نمونه‌هایی از آرای عرفانی وی در عرفان نظری و تأثیراتی که از دیگران پذیرفته اشاره شده است.
برچسب ها
حیات فکری غزالی؛ تصحیح، ترجمه و تحقیق و نقد رسالۀ المنقذ من الضلال
PDF

عنوانحیات فکری غزالی؛ تصحیح، ترجمه و تحقیق و نقد رسالۀ المنقذ من الضلال

نویسندهمهدی کمپانی زارع

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1ـ33ـ5747ـ600ـ978

تعداد صفحات182

خلاصه
این کتاب در اصل تحقیق، تصحیح، ترجمه، و تحلیل و نقد رساله‌ای نادر از غزالی به‌نام «المنقذ من الضلال» است که تلاش دارد خط سیر فکری این دانشمند را درک کند. نويسنده در این کتاب به اختصار به تشریح مراحل حیات فکری خود می‌پردازد.
برچسب ها
سیر تاریخی عرفان و تصوف در گیلان

عنوانسیر تاریخی عرفان و تصوف در گیلان

نویسندهعباس پناهی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1393

مکان چاپرشت

تیراژ2100

شابک3ـ297ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات152

خلاصه
این کتاب به بررسی ریشه‌های تاریخی عرفان و تصوف گیلان و سرچشمه‌های آن در گیلان می‌پردازد.
برچسب ها
ابن عربی‌پژوهی: مجموعه مقالاتی در معرفی آرا، احوال و آثار
PDF

عنوانابن عربی‌پژوهی: مجموعه مقالاتی در معرفی آرا، احوال و آثار

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش حسن ابراهیمی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ195ـ222ـ500ـ978

تعداد صفحات776

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 33 مقاله در معرفی آرا، احوال و آثار ابن عربی است.
برچسب ها
مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر سوم: عرفان، تصوف و فلسفه)
PDF

عنوانمجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر سوم: عرفان، تصوف و فلسفه)

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپقم

شابک9ـ760ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات195

خلاصه
این جلد از مجموعه مقالات، دربردارندۀ هشت مقاله در حوزه‌های عرفان، تصوف و فلسفه است.
برچسب ها
فواید الفؤاد: ملفوظات حضرت خواجه نظام الدین اولیاء
PDF

عنوانفواید الفؤاد: ملفوظات حضرت خواجه نظام الدین اولیاء

نویسندهگردآورنده: امیرحسن علاء سجزی

مصححتوفیق هـ. سبحانی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک2ـ3ـ92848ـ600ـ978

تعداد صفحات26+348

خلاصه
این کتاب از منابع و مآخذ مهم مربوط به تصوف «چشتیه» است، طریقتی که در قرون هفتم و هشتم هجری در هند رونق گرفت. با این کتاب ادب متصوفانه هند به مرحله جدیدی گام نهاد، بسیار واقع‌گرا شد و به شرایط محیط گردن نهاد. در سایه اطلاعات مندرج در این کتاب بسیاری از مطالب مربوط به تصوف اسلامی در هند و به ویژه فرقه‌های سهروردیه و چشتیه در آن سرزمین روشن شده است.
برچسب ها
شرح فصوص الحکم
PDF

شرح فصوص الحکم

عفیف‌الدین تلمسانی

عنوانشرح فصوص الحکم

نویسندهعفیف‌الدین تلمسانی

مصححاکبر راشدی نیا

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ642ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات442

خلاصه
شرح تلمسانی اولین شرحی است که بر کتاب فصوص‌الحکم نوشته شده است.
برچسب ها
کشف الأسرار و مکاشفات الأنوار
PDF

عنوانکشف الأسرار و مکاشفات الأنوار

نویسندهروزبهان بقلی

مصححمریم حسینی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک2ـ722ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات42+266

خلاصه
کتاب کشف الاسرار و مکاشفات الانوار در زمرۀ آثار شگفت عارفان مسلمان ایرانی در دوران طولانی آفرینش‌های ادبی و هنری ایشان است. این کتاب نگاشتۀ «روزبهان بقلی شیرازی» (ف، 606 هجری) از عارفان سدۀ ششم هجری و یکی از برجسته‌ترین آثار در حوزۀ بیان شهودی معارف الهی و همچنین زندگی‌نامۀ خودنوشت اوست.
برچسب ها
منشور عبودیت در تصوف: گزیدۀ رساله قشیریه
PDF

منشور عبودیت در تصوف: گزیدۀ رساله قشیریه

ابوالقاسم عبدالکریم بن هوزان قشیری

عنوانمنشور عبودیت در تصوف: گزیدۀ رساله قشیریه

نویسندهابوالقاسم عبدالکریم بن هوزان قشیری

مصححبه کوشش حسین شهبازی

مترجمابوعلی حسن بن احمد عثمانی

ناشرزوار

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ508ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات544

خلاصه
در این کتاب گزیدۀ شرح رسالۀ قشیریه در 20 باب ارائه شده است.
برچسب ها
طلوع دوبارۀ شمس: کشف رموز از مقالات شمس تبریزی (جلد اول)
PDF

عنوانطلوع دوبارۀ شمس: کشف رموز از مقالات شمس تبریزی (جلد اول)

نویسندهعلی‌اشرف والی

ناشرضیغمی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ6ـ91592ـ600ـ978

تعداد صفحات584

خلاصه
در این کتاب رازهای مکشوفۀ 210 گفتار از مقالات شمس تبریزی آورده شده است.
برچسب ها
مقالات سعید نفیسی در زمینه تاریخ، تصوف، فرهنگ و ادب ایران
PDF

مقالات سعید نفیسی در زمینه تاریخ، تصوف، فرهنگ و ادب ایران

سعید نفیسی به کوشش مسعود عرفانیان دلاور

عنوانمقالات سعید نفیسی در زمینه تاریخ، تصوف، فرهنگ و ادب ایران

نویسندهسعید نفیسی به کوشش مسعود عرفانیان دلاور

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ40ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات898+22

خلاصه
این جلد از مجموعه مقالات سعید نفیسی دربردارندۀ 68 مقاله از سعید نفیسی دربارۀ ایران باستان، دوران اسلامی، ادب و فرهنگ ایران‌زمین و ... است.
برچسب ها
 پند پیران؛ پژوهشی در منابع و مآخذ
PDF

پند پیران؛ پژوهشی در منابع و مآخذ

وحید سبزیان پور، مسلم خزلی

عنوان پند پیران؛ پژوهشی در منابع و مآخذ

نویسندهوحید سبزیان پور، مسلم خزلی

ناشریار دانش

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ100

شابک0ـ59ـ7162ـ600ـ978

تعداد صفحات226

خلاصه
در این کتاب نخست داستان‌های کتاب پند پیران بر اساس چاپ متینی نقل شده و سپس در بخش توضیحات ریشه‌های آنها در منابع فارسی و عربی نشان داده شده است.
برچسب ها
تاریخ فراموش‌‌شدۀ ایران در دورۀ سلطان یعقوب آق‌قویونلو
PDF

عنوانتاریخ فراموش‌‌شدۀ ایران در دورۀ سلطان یعقوب آق‌قویونلو

نویسندههدی سیدحسین زاده

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ42ـ6082ـ964ـ978

تعداد صفحات460

خلاصه
نویسنده در این کتاب نگاهی دارد به شرایط اجتماعی و سیاسی چهارده‌سال سلطنت یعقوب آق‌قویونلو.
برچسب ها
نقد صوفی: بررسی انتقادی تاریخ تصوف با تکیه بر اقوال صوفیان تا قرن هفتم هجری
PDF

عنواننقد صوفی: بررسی انتقادی تاریخ تصوف با تکیه بر اقوال صوفیان تا قرن هفتم هجری

نویسندهمحمدکاظم یوسف‌پور

ناشرروزنه

تاریخ چاپ1395 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

شابک1ـ055ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات468

خلاصه
در این کتاب, اندیشه‌ها و آرای متصوفه اسلامی از ابتدا تا قرن هفتم هجری و براساس اقوال صوفیان آن دوره نقد و بررسی می‌شود.
برچسب ها
تاریخ عرفان اسلامی و تصوف در ایران: سلسله‌های صوفیه
PDF

عنوانتاریخ عرفان اسلامی و تصوف در ایران: سلسله‌های صوفیه

نویسندهپروانه عروج‌نیا

ناشردفتر پژوهش های فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ364ـ379ـ964ـ978

تعداد صفحات104

خلاصه
در این کتاب به علل اقبال به تصوف و رواج سلسله‌ها و طریقت‌های صوفیانه پرداخته شده و از بزرگان و مشایخ و آثار آنان در هر دوره یاد شده است.
برچسب ها
سرّ سماع
PDF

سرّ سماع

علاءالدوله سمنانی

عنوانسرّ سماع

نویسندهعلاءالدوله سمنانی

مصححکاظم محمدی

ناشرنجم کبری

تاریخ چاپ1394

مکان چاپکرج

تیراژ1000

شابک2ـ49ـ2905ـ964ـ978

تعداد صفحات82

خلاصه
سماع از امور مهم و جاری در تصوف و عرفان است و از دوران اولیه تا کنون تقریباً در حوزۀ جغرافیای گستردۀ تصوف در تمام آسیا و آفریقا حضوری فعال و چشمگیر داشته است.
برچسب ها
باغ همیشه سبز: بررسی خاستگاه و مراحل اولیۀ شکل‌گیری تصوف
PDF

عنوانباغ همیشه سبز: بررسی خاستگاه و مراحل اولیۀ شکل‌گیری تصوف

نویسندهتور آندره با مقدمۀ آنه ماری میشل

مترجمفاطمه هشترودی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ804ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات44+202

خلاصه
مطالب این کتاب درس‌گفتارهایی است که در بهار 1945 در بنیاد اولاس پتری اوپسالا ایراد شده است.
برچسب ها
عشق الهی؛ سیر به سوی خدا در متون اسلامی
PDF

عنوانعشق الهی؛ سیر به سوی خدا در متون اسلامی

نویسندهویلیام چیتیک

مترجمامیرحسین اصغری

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ777ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات38+487

خلاصه
این کتاب از دقیق‌ترین و مؤثر‌ترین آثاری است که در موضوع عشق در اسلام به انگلیسی نوشته شده است.
برچسب ها
تحایف الابرار فی ذکر اولیاء الاخیار (در ذکر احوال و کرامات عرفای هند)
PDF

تحایف الابرار فی ذکر اولیاء الاخیار (در ذکر احوال و کرامات عرفای هند)

ابومحمد مسکین بن محی‌الدین الحنفی الکبروی سرهندی

عنوانتحایف الابرار فی ذکر اولیاء الاخیار (در ذکر احوال و کرامات عرفای هند)

نویسندهابومحمد مسکین بن محی‌الدین الحنفی الکبروی سرهندی

مصححعیوض هوشیار، یوسف بیگ‌باباپور

ناشرمکتب اسنوند

تاریخ چاپ1395

مکان چاپمراغه

تیراژ500

شابک2ـ29ـ7875ـ600ـ978

تعداد صفحات852

خلاصه
این کتاب در ردیف تذکره‌های علمای هند است و افزون بر آنکه فواید تراجمی و شخصیت‌شناسی و شناخت رجال متصوفۀ هند می‌تواند داشته باشد، به عنوان یک اثر ادبی فارسی در هند از سدۀ 14 قمری محسوب می‌شود. این دوره از تاریخ هند مملو از آثاری از این دست است.
برچسب ها
قلندرنامه‌ای به نام آداب الطریق همراه با پژوهشی نو دربارۀ قلندریه
PDF

عنوانقلندرنامه‌ای به نام آداب الطریق همراه با پژوهشی نو دربارۀ قلندریه

نویسندهبابا حاجی عبدالرحیم

مصححمهران افشاری

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ692ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات390

خلاصه
این کتاب متن مصحَّح قلندرنامه‌ای با عنوان «آداب الطریق» است که یکی از منابع مهم فارسی دربارۀ قلندریه و تصوف عوامانه می‌باشد.
برچسب ها
فرهنگ واژه‌های فصوص الحکم
PDF

فرهنگ واژه‌های فصوص الحکم

محیی‌الدین ابن عربی با برگردان و پژوهش قاسم میرآخوری

عنوانفرهنگ واژه‌های فصوص الحکم

نویسندهمحیی‌الدین ابن عربی با برگردان و پژوهش قاسم میرآخوری

ناشرفهرست

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ96ـ6351ـ964ـ978

تعداد صفحات856

خلاصه
از ویژگی‌های تصوف ابن عربی رازگونگی و پوشیدگی است، به گونه‌ای که برای همۀ مردم آشنا نیست و تنها برگزیدگان از آن سر در می‌آورند، از این‌رو برای آشنایی همگان نیاز به فرهنگ واژگان است تا شناخت و آگاهی از نوشته‌هایش برای دیگران آسان شود.
برچسب ها
شرح ابن عربی بر فصوص الحکم
PDF

شرح ابن عربی بر فصوص الحکم

محی‌الدین ابن عربی

عنوانشرح ابن عربی بر فصوص الحکم

نویسندهمحی‌الدین ابن عربی

مصححقاسم میرآخوری

ناشرفهرست

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ65ـ6351ـ964ـ978

تعداد صفحات1032

خلاصه
«فصوص الحکم» یکی از نوشته‌هایی است که همواره از سوی عارفان و دانشوران پردازش و شرح و تفسیر شده است و کوشیده‌اند پیچیدگی‌ها و نمادها و نشانه‌های عرفانی، کلامی و اشارات صوفیانه را گزارش و پردازش کنند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...