سه شنبه 06 تیر ماه 1396
دربارۀ ترجمه: اندیشه در عمل

عنواندربارۀ ترجمه: اندیشه در عمل

نویسندهپل ریکور

مترجممرتضی بحرانی

ناشرپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک36_27382_964_978

تعداد صفحات78

خلاصه
اثر حاضر با عنوان «دربارۀ ترجمه: اندیشه در عمل» ترجمۀ سه سخنرانی پل ریکور دربارۀ «ترجمه» است.
برچسب ها
اصطلاحات کلیدی در مطالعات ترجمه

عنواناصطلاحات کلیدی در مطالعات ترجمه

نویسندهگیزپه پالامبو

مترجمفرزانه فرح‌زاد و عبداله کریم‌زاده

ناشرقطره

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک6_539_119_600_978

تعداد صفحات223

خلاصه
این کتاب راهنمایی است برای علاقمندان مطالعات ترجمه و آشنایی آنها با مفاهیم و اصطلاحات پایه در این رشته.
برچسب ها
بودای کُرد

بودای کُرد

حسین شکربیگی

عنوانبودای کُرد

نویسندهحسین شکربیگی

مترجمجلیل صفربیگی

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7_084_304_600_978

تعداد صفحات96

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ شانزده غزل کردی از حسین شکربیگی است.
برچسب ها
تفاوت ترجمه‌های قرآن از منظر ایدئولوژیک

عنوانتفاوت ترجمه‌های قرآن از منظر ایدئولوژیک

نویسندهبهدخت نژادحقیقی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک3_374_372_964_978

تعداد صفحات228

خلاصه
این كتاب به دنبال شناسایی تفاوت‌های معنایی ترجمه‌های قرآن كریم از دوران كهن و نزدیک به مبدأ و امكان برخورد ایدئولوژیک با متن قرآن و انعكاس آن در ترجمه است.
برچسب ها
بازاندیشی ترجمه

بازاندیشی ترجمه

جیمز هولمز، ایتامار اون زهر، هنس ورمیر، لارنس ونوتی

عنوانبازاندیشی ترجمه

نویسندهجیمز هولمز، ایتامار اون زهر، هنس ورمیر، لارنس ونوتی

مترجممزدک بلوری، کاوه بلوری

ناشرقطره

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ400

شابک6_513_119_600_978

تعداد صفحات104

خلاصه
این کتاب چهار مقالۀ اصلی در مطالعات ترجمه را پیش روی خواننده قرار می‌دهد.
برچسب ها
شاهنامه فردوسی (فارسی ـ اسپانیایی) (دو جلد)
PDF

شاهنامه فردوسی (فارسی ـ اسپانیایی) (دو جلد)

حکیم ابوالقاسم فردوسی بر اساس تصحیح ژول مول

عنوانشاهنامه فردوسی (فارسی ـ اسپانیایی) (دو جلد)

نویسندهحکیم ابوالقاسم فردوسی بر اساس تصحیح ژول مول

مترجمبئاتریس سالاس (رفیعی) با مقدمه مهدی محقق

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ278ـ555ـ964ـ978

خلاصه
در این دفتر شاهنامه فردوسی به همراه ترجمۀ منثور اسپانیایی آن آورده شده است.
برچسب ها
استعاره و پارادایم‌های ترجمه
PDF

عنواناستعاره و پارادایم‌های ترجمه

نویسندهپل ریکور

مترجممهرداد پارسا و دیگران

ناشرشوند

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک 8ـ2ـ95761ـ600ـ978

تعداد صفحات178

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مقاله‌ای مهم و دشوارخوان از ریکور دربارۀ استعاره و فصولی در باب دو پارادایم ترجمه و پروژۀ هرمنوتیکی ریکور است.
برچسب ها
از گوشه و کنار ترجمه
PDF

عنواناز گوشه و کنار ترجمه

نویسندهعلی صلح‌جو

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ291ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات182+10

خلاصه
یادداشت‌هایی که در این کتاب آمده حاصل چندین سال ویراستاری و مطالعه نویسنده در زمینه‌ ترجمه است.
برچسب ها
زاغی
PDF

زاغی

تد هیوز

عنوانزاغی

نویسندهتد هیوز

مترجمعلی بهروزی

ناشرفنجان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ2ـ94912ـ600ـ978

تعداد صفحات264

خلاصه
تد هیوز دو ـ سه سالی بعد از ترومای خودكشی همسرش سیلویا پلات، به پیشنهاد دوست نقاش و طراح نامدارش، لئونارد باسكین شروع به نگارش اشعاری درباره كلاغ‌ها می‌كند كه به تدریج مبنایی می‌شود برای شكل‌گیری مجموعه شعرهای زاغی.
برچسب ها
چهار عاشقانه
PDF

چهار عاشقانه

نزار قبانی، آنا آخماتووا، ناظم حکمت و پابلو نرودا

عنوانچهار عاشقانه

نویسندهنزار قبانی، آنا آخماتووا، ناظم حکمت و پابلو نرودا

مترجماحمد پوری

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک8ـ508ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات346

خلاصه
این کتاب مجموع چهار کتابی است که در گذشته ترجمه و منتشر شده است.
برچسب ها
تاریخ حمیدی؛ مجموعه ترجمه‌های سردار اسعد بختیاری
PDF

عنوانتاریخ حمیدی؛ مجموعه ترجمه‌های سردار اسعد بختیاری

نویسندهژرژ دوریس

مصححمحسن حیدری

مترجمعلیقلی‌خان بختیاری سردار اسعد

ناشرتمتی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ6ـ95216ـ600ـ978

تعداد صفحات216

خلاصه
این کتاب ترجمه‌ای از کتاب «abdul_hamid intime» تألیف نویسنده‌ای با نام مستعار "ژرژ دوریس" است.
برچسب ها
سیبویه‌پژوهی؛ ترجمه و تحلیل شش باب نخست الکتاب
PDF

عنوانسیبویه‌پژوهی؛ ترجمه و تحلیل شش باب نخست الکتاب

نویسندهالهه دفتری‌نژاد

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ868ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات199+6

خلاصه
این کتاب به معرفی سنت فکری سیبویه، زبان شناس، دستورنویس، فیلسوف، منطق‌دان، مفسر، ادیب و عارف ایرانی اختصاص دارد.
برچسب ها
مقارنۀ دو ترجمه از رمان «تبریز مه‌آلود»
PDF

عنوانمقارنۀ دو ترجمه از رمان «تبریز مه‌آلود»

نویسندهحسین محمدزاده صدیق

ناشرتکدرخت

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ68ـ6646ـ600ـ978

تعداد صفحات114

خلاصه
نویسنده در این کتاب به بررسی دو ترجمه از رمان "تبریز مه آلود" و به عبارتی کاستی‌ها و زیبایی‌های آنها پرداخته و پس از معرفی دو ترجمه، به مطالعه تطبیقی و مقارنه آنها پرداخته است.
برچسب ها
هنریک ایبسن و درام مدرن چین
PDF

عنوانهنریک ایبسن و درام مدرن چین

نویسندهچنگژوهه

مترجمفرزاد تقی‌لر

ناشرافراز

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5ـ498ـ243ـ964ـ978

تعداد صفحات344

خلاصه
نویسنده در این کتاب سعی کرده مختصری از ارتباط ایبسن با درام شفاهی معاصر چین را بگنجاند.
برچسب ها
فصلنامه علمی ـ فرهنگی مترجم، سال بیست و پنجم، شماره 59
PDF

فصلنامه علمی ـ فرهنگی مترجم، سال بیست و پنجم، شماره 59

جمعی از نویسندگان به سردبیری علی خزاعی‌فر

عنوانفصلنامه علمی ـ فرهنگی مترجم، سال بیست و پنجم، شماره 59

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری علی خزاعی‌فر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپمشهد

تعداد صفحات188

خلاصه
مترجم فصلنامه‌ای است درباره ترجمه که از سال ۱۳۷۰ در مشهد منتشر می‌شود.
برچسب ها
راهگشای ترجمه: با نگاهی زبان‌شناختی
PDF

راهگشای ترجمه: با نگاهی زبان‌شناختی

سیدجلیل شاهری لنگرودی، منیژه بهبودی

عنوانراهگشای ترجمه: با نگاهی زبان‌شناختی

نویسندهسیدجلیل شاهری لنگرودی، منیژه بهبودی

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ32ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات252

خلاصه
معرفی تفاوت‌ها و شباهت‌های دو زبان فارسی و انگلیسی با ارائۀ نمونه‌های عینی و به شکلی کاربردی، کانون توجه این کتاب است که با هدف یاری‌رساندن به مترجمان فارسی‌زبان و به ویژه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشتۀ مترجمی زبان در مقاطع مختلف برای ارائۀ ترجمه‌هایی صورت می‌گیرد که اهل زبان به‌راحتی آنها را بفهمند و در خواندن آن متون درگیر مسائل زبانی نشوند.
برچسب ها
صحیفه سجادیه با ترجمه‌ای کهن به فارسی: نسخه برگردان دستنویس شماره 434 کتابخانۀ میرزا محمد کاظمینی یزد (کتابت 791 هـ.)
PDF

عنوانصحیفه سجادیه با ترجمه‌ای کهن به فارسی: نسخه برگردان دستنویس شماره 434 کتابخانۀ میرزا محمد کاظمینی یزد (کتابت 791 هـ.)

نویسندهگزارش نسخه‌شناختی و زبان‌شناختی مسعود قاسمی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک8ـ106ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات39+333

خلاصه
دستنویس ترجمه فارسی حاضر از «صحیفه سجادیه» از جمله قدیم‌ترین ترجمه‌های شناخته‌شده از این اثر است که ظاهراً به حدود قرن هفتم هجری بازمی‌گردد.
برچسب ها
شکوه متنبّی
PDF

شکوه متنبّی

احمد بن حسین متنبّی

عنوانشکوه متنبّی

نویسندهاحمد بن حسین متنبّی

مترجمموسی اسوار

ناشرسخن

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ814ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات536

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای منتخب، بالغ بر 55 شعر، از نغزترین و مشهورترین اشعار و قصاید متنّبی است.
برچسب ها
فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، سال سوم، تابستان 1395، شماره 10
PDF

فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، سال سوم، تابستان 1395، شماره 10

جمعی از نویسندگان به سردبیری سیدعلی کاشفی خوانساری

عنوانفصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، سال سوم، تابستان 1395، شماره 10

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری سیدعلی کاشفی خوانساری

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات280+108

خلاصه
دهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان به همراه ضمیمه ویژه ادبیات دینی منتشر شد.
برچسب ها
فرائد: فرهنگ واژگان دشوار و نوادر قرآن کریم بر پایۀ ترجمه‌های کهن
PDF

عنوانفرائد: فرهنگ واژگان دشوار و نوادر قرآن کریم بر پایۀ ترجمه‌های کهن

نویسندهفرزاد جعفری

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ793ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات763

خلاصه
این فرهنگ تخصصی، حاوی 1570 مدخل از واژگان قرآن کریم است که به همراه ترجمه‌های فارسی آن آمده است.
برچسب ها
تاریخ ترجمه در ایران؛ از دوران باستان تا پایان عصر قاجار
PDF

عنوانتاریخ ترجمه در ایران؛ از دوران باستان تا پایان عصر قاجار

نویسندهعبدالحسین آذرنگ

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک6ـ179ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات439

خلاصه
تاریخ ترجمه در ایران، از قدیمی‌ترین زمان خود تا امروز، شاهد جنبش‌های مختلف بوده است؛ جنبش‌های عصر ساسانی، سامانی، قاجاریان و جنبش‌های پس از انقلاب اسلامی، نمونه‌هایی از این تحولات هستند. بررسی این دوره‌ها و همچنین اینکه جنبش ترجمه چرا و چگونه، با چه انگیزه و هدف‌هایی راه افتاد، از جمله اهداف تهیه و تدوین مطالب این کتاب هستند.
برچسب ها
جستارهایی در ترجمۀ داستان
PDF

جستارهایی در ترجمۀ داستان

جواد اصغری، مریم علی‌یاری

عنوانجستارهایی در ترجمۀ داستان

نویسندهجواد اصغری، مریم علی‌یاری

ناشرجهاد دانشگاهی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ153ـ133ـ600ـ978

تعداد صفحات179

خلاصه
هدف اصلی این کتاب به نمایش کشیدن مواردی از متن است که دانشجوی ترجمه غالباً در آنها دچار اشتباه می‌شود؛ اشتباهاتی که در این کتاب در «ترجمۀ اولیه» گنجانده شده، حالت ذهنی، حدسی و تخمینی ندارند، بلکه از روی تجربه و مشاهده اشتباهات غالب دانشجویان انتخاب و در ترجمه اولیه درج شده‌اند.
برچسب ها
سنت ترجمه در عصر ایلخانان و تیموریان
PDF

سنت ترجمه در عصر ایلخانان و تیموریان

مریم سعیدی، پروانه معاذالهی

عنوانسنت ترجمه در عصر ایلخانان و تیموریان

نویسندهمریم سعیدی، پروانه معاذالهی

ناشرقطره

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک7ـ839ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات252

خلاصه
در تاریخ‌نگاری سنت ترجمه در عصر ایخانان و تیموریان نیز نمی‌توان میدانی مستقل به عنوان میدان ترجمۀ ایلخانی و تیموری قائل شد. این کتاب به بررسی سلسله‌های ایلخانان و تیموریان تمرکز یافته است؛ زیرا این دو سلسله بر خلاف سلسله‌هایی نظیر عباسیان، صفویان و قاجار که دو دورۀ تاریخی به تعبیر سانتویو «به منزلۀ قطعات کوچک مفقود شده‌ای از موزائیک تاریخ ترجمه» در ایران هستند که اثر حاضر در قالب سه فصل در پی شرح و توضیح آن است.
برچسب ها
مجموعه اشعار شیرکوبی‌کس
PDF

مجموعه اشعار شیرکوبی‌کس

به کوشش و ترجمۀ رضا کریم مجاور

عنوانمجموعه اشعار شیرکوبی‌کس

نویسندهبه کوشش و ترجمۀ رضا کریم مجاور

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ146ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات920

خلاصه
شیرکو بی‌کس بزرگ‌ترین و نام‌آورترین شاعر معاصرکرد و یکی از چند شاعر بزرگ جهان است.
برچسب ها
ماهنامۀ خبری، آموزشی و اطلاع‌رسانی «جهان کتاب»، سال بیست‌ودوم، فروردین و اردیبهشت 1396، شماره 1و 2
PDF

عنوانماهنامۀ خبری، آموزشی و اطلاع‌رسانی «جهان کتاب»، سال بیست‌ودوم، فروردین و اردیبهشت 1396، شماره 1و 2

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی طلیعه خادمیان

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تعداد صفحات74

خلاصه
شمارۀ اول و دوم ماهنامۀ جهان کتاب (پیاپی 335 و 336) ویژۀ فروردین و اردیبهشت 1396 منتشر شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...