پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
نیچه

نیچه

اشتفان تسوایگ

عنواننیچه

نویسندهاشتفان تسوایگ

مترجملیلی گلستان

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1391 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_058_213_964_978

تعداد صفحات112

خلاصه
این کتاب نگاهی دیگرگونه به زندگی و افکار نیچه دارد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...