یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
نقد ادبی در سبک هندی

عنواننقد ادبی در سبک هندی

نویسندهمحمود فتوحی

ناشرسخن

تاریخ چاپچاپ دوم 1385

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک4_174_372_964

خلاصه
هدف کتاب حاضر آن است تا تصویری از نقد ادبی، دیدگاه‌ها و اندیشه‌های رایج در جامعۀ ادبی فارسی‌زبانان در فاصلۀ سال‌های 900 تا 1200 قمری ارائه دهد.
برچسب ها
خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش تبریز و آذربایجان و نواحی آن)
PDF

عنوانخلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش تبریز و آذربایجان و نواحی آن)

نویسندهمیرتقی‌الدین کاشانی (زنده در 1017 ق)

مصححرقیه بایرام حقیقی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ118ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات126+265

خلاصه
در این کتاب از خلاصة الاشعار و زبدة الافکار زندگی و شعر 35 تن از شاعران تبریز و آذربایجان و نواحی آن ذکر شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...