جمعه 02 تیر ماه 1396
تخیل و مرگ در ادبیات و هنر (مجموعۀ مقالات نقدهای ادبی ـ هنری)

عنوانتخیل و مرگ در ادبیات و هنر (مجموعۀ مقالات نقدهای ادبی ـ هنری)

نویسندهبه کوشش علی عباسی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_605_372_964_978

خلاصه
کتاب حاضر، دربردارندۀ هفده مقاله دربارۀ تخیل و مرگ است.
برچسب ها
بوطيقای فضا

بوطيقای فضا

گاستن باشلار

عنوانبوطيقای فضا

نویسندهگاستن باشلار

مترجممريم كمالی و محمد شيربچه

ناشرروشنگران و مطالعات زنان

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک8_012_194_964_978

تعداد صفحات288

خلاصه
نويسنده با رویکردی شاعرانه به بررسی معماری فضاهای شهری و مفهوم «خانه» در ادبیات کهن فرانسه پرداخته است.
برچسب ها
فارنهایت 451

فارنهایت 451

ری بردبری

عنوانفارنهایت 451

نویسندهری بردبری

مترجمعلی شیعه‌علی

ناشرسبزان

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک 9_037_117_600_978

تعداد صفحات191

خلاصه
فارنهایت 451 را بسیاری شاهکار شمارۀ یک ری بردبری می‌دانند و حتی خود او هم نگاه ویژه‌ای به آن دارد. این اثر ترسیم‌کنندۀ آینده‌ای تلخ برای کشور آمریکاست. پیش و بیش از هر چیز دنیای آیندۀ این کشور را مبتنی بر دروغ و فریب می‌بیند.
برچسب ها
تخیل و بیان: نقد زبان‌شناختی

عنوانتخیل و بیان: نقد زبان‌شناختی

نویسندهژرار ژنت

مترجمالله شکر اسداللهی تجرق

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک5_651_372_964_978

تعداد صفحات290

خلاصه
نویسنده در این کتاب سعی دارد ما را با دو وجه سازندۀ ادبیات، یعنی «معنا» و «صورت» مواجه سازد.
برچسب ها
شعر و تجربه [نقادی هنر]
PDF

عنوانشعر و تجربه [نقادی هنر]

نویسندهویلهلم دیتای

مترجممنوچهر صانعی دره‌بیدی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1320

شابک7ـ156ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات598

خلاصه
این کتاب جلد پنجم از مجموعۀ شش جلدی گزیدۀ آثار دیلتای است که ویراستاران آثار دیلتای این مجلد را «شعر و تجربه» نامیده‌اند و محتوای آن نقد ادبی یا نقد هنر است.
برچسب ها
آب و رؤیاها: پژوهشی بر تخیل ماده
PDF

عنوانآب و رؤیاها: پژوهشی بر تخیل ماده

نویسندهگاستون باشلار

مترجممهرنوش کی‌فرخی

ناشرپرسش

تاریخ چاپ1394

مکان چاپآبادان

تیراژ1000

شابک 6ـ056ـ265ـ600ـ978

تعداد صفحات300

خلاصه
در این کتاب به مطالعۀ تصاویر جوهرۀ آب و به روان‌شناسی تخیل مادی آن پرداخته شده است.
برچسب ها
فرهنگ‌نامۀ صور خیال در دیوان خاقانی (سه جلد)
PDF

عنوانفرهنگ‌نامۀ صور خیال در دیوان خاقانی (سه جلد)

نویسندهسعید مهدوی‌فر

ناشرزوار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک8ـ529ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات2444

خلاصه
این کتاب در سه جلد دربردارندۀ فرهنگ‌نامۀ صور خیال در دیوان خاقانی است.
برچسب ها
پیوند وحی و خیال
PDF

پیوند وحی و خیال

امیر مؤمنی هزاوه

عنوانپیوند وحی و خیال

نویسندهامیر مؤمنی هزاوه

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ150ـ01ـ964ـ978

تعداد صفحات500

خلاصه
در این کتاب با محدودکردن موضوع بحث به تأثیرپذیری از قرآن در کاربرد عناصر بیانی و بدیعی صور خیال، سروده‌های پنج تن از شاعران برجستۀ ادب فارسی بررسی شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...