دوشنبه 05 تیر ماه 1396
مبانی زبان‌شناسی متن

عنوانمبانی زبان‌شناسی متن

نویسندهپرویز البرزی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ1386

شابک0_1130_00_964_978

خلاصه
این کتاب نخستین اثری است که به زبان فارسی و در خصوص زبان فارسی تدوین شده است.
برچسب ها
نشانه‌شناسی شناختی در حیطۀ فیلم

عنواننشانه‌شناسی شناختی در حیطۀ فیلم

نویسندهوارن باکلند

مترجممحمد شهبا

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3_41_6220_600_978

تعداد صفحات228

خلاصه
نویسنده در این کتاب بر آن است تا نشان دهد برخی نظریه‌پردازان حیطۀ فیلم، با استفاده از زبان‌شناسی گشتاری زایشی چامسکی به بررسی فیلم پرداخته‌اند. وی به این منظور ابتدا طرحی کلی از نظریه‌های فیلم ارائه می‌دهد و سپس آثار افرادی همچون میشل کولن، روژه اودن، فرانچسکو کاسه‌تی و دومینیک شاتو را تشریح می‌کند.
برچسب ها
تحلیل گفتمان
PDF

تحلیل گفتمان

اچ.جی.ویدوسن

عنوانتحلیل گفتمان

نویسندهاچ.جی.ویدوسن

مترجمنگار ایل‌غمی، نگار داوری اردکانی

ناشرجامعه شناسان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک2ـ221ـ223ـ600ـ978

تعداد صفحات200

خلاصه
این کتاب از کتاب‌هایی است که برای معرفی شاخه‌های مختلف مطالعات زبانی به چاپ رسیده و در این کتاب دربارۀ گفتمان به عنوان یکی از شاخه‌های مطالعات زبانی سخن گفته شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...