جمعه 02 تیر ماه 1396
بلوغ و مدرنیته: نیچه، وبر، فوکو و سرشت دووجهی خرد
PDF

عنوانبلوغ و مدرنیته: نیچه، وبر، فوکو و سرشت دووجهی خرد

نویسندهدیوید اوون

مترجمسعید حاجی ناصری، زانیار ابراهیمی

ناشررخداد نو

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ59ـ6457ـ600ـ978

تعداد صفحات390

خلاصه
این کتاب اندیشه «نیچه»، «وبر» و «فوکو» را در مقام مسیری متفاوت از اندیشه‌های مدرن مورد بررسی قرار داده و ظهور و گسترش تبارشناسی را به منزله شکلی از نقد درون‌بود پی می‌گیرد. همچنین بر آن است که رابطه این سه متفکر با یکدیگر را روشن کرده و اتهام «هابرماس» مبنی بر اینکه نیچه، وبر و فوکو نیهیلیست هستند و رویکردشان به لحاظ فلسفی فاقد انسجام و به لحاظ علمی غیرمسئولانه است را از این طریق پاسخ دهد که تبارشناسی در مقام فعالیتی عملی به سوی تحقق خودمختاری بشری میل می‌کند.
برچسب ها
انکار حضور دیگری: مقالات ادبی
PDF

عنوانانکار حضور دیگری: مقالات ادبی

نویسندهسیاوش جمادی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ990

شابک3ـ141ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات304

خلاصه
محور اصلی این کتاب رمان و نقد ادبی است. نویسنده معتقد است طلیعه قرن بیست و یکم نقد ادبی پشتوانه غنی و پرباری از آنچه از آغاز عصر مدرن تا امروز، در باب نظریه ادبی و شیوه‌های گونه‌گون نقد نوشته‌اند در چنته دارد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...