دوشنبه 08 خرداد ماه 1396
درآمدی بر زبان بلخی

درآمدی بر زبان بلخی

محمود جعفری دهقی

عنواندرآمدی بر زبان بلخی

نویسندهمحمود جعفری دهقی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9_695_426_964_978

تعداد صفحات287

خلاصه
این کتاب آموزش زبان بلخی و راهی برای شناخت گوشه‌ای از تاریخ و فرهنگ ایران باستان است. این کتاب شاید نخستین گام در معرفی زبان و آثار ادبیات بلخی باشد و به‌منظور آموزش این زبان تدوین شده ‌است.
برچسب ها
تاریخ و فرهنگ جوانمردی (سپاس‌نامه‌ای پیشکش به ایرج افشار)
PDF

عنوانتاریخ و فرهنگ جوانمردی (سپاس‌نامه‌ای پیشکش به ایرج افشار)

نویسندهسیدمسعود رضوی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1050

شابک4ـ899ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات560

خلاصه
این کتاب پژوهشی است در شرح فرهنگ، پیشینه و تاریخ آیین فتوّت و جوانمردی در ایران.
برچسب ها
گلشن تاریخ (شصت و سه مقاله دربارۀ گیلان، تاریخ و فرهنگ)
PDF

عنوانگلشن تاریخ (شصت و سه مقاله دربارۀ گیلان، تاریخ و فرهنگ)

نویسندهعبدالکریم گلشنی

ناشرشاپیکان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک9ـ11ـ6906ـ600ـ978

تعداد صفحات554

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 63 مقاله از استاد دکتر عبدالکریم گلشنی است که در سه بخش شرح حال، دربارۀ گیلان و گوناگون گردآوری شده است.
برچسب ها
گیلان‌نامه: مجموعه مقالات گیلان‌شناسی (جلد هشتم)
PDF

گیلان‌نامه: مجموعه مقالات گیلان‌شناسی (جلد هشتم)

جمعی از نویسندگان به کوشش م.پ.جکتاجی

عنوانگیلان‌نامه: مجموعه مقالات گیلان‌شناسی (جلد هشتم)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش م.پ.جکتاجی

ناشرگیلکان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپرشت

تیراژ1000

شابک6ـ39ـ8283ـ964ـ978

تعداد صفحات298

خلاصه
این مجلد از دفترهای گیلان‌نامه دربردارندۀ شانزده مقاله در زمینه تاریخ، فرهنگ، هنر، زبان، ادبیات و مردم‌شناسی گیلان است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...