یکشنبه 04 تیر ماه 1396
مقدمه ای بر زیبایی شناسی

مقدمه ای بر زیبایی شناسی

گئورک ویلهلم فریدریش هگل

عنوانمقدمه ای بر زیبایی شناسی

نویسندهگئورک ویلهلم فریدریش هگل

مترجمستاره معصومی

ناشرآرشام

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4_ 00_ 6392_ 600_ 978

خلاصه
کتاب حاضر مقدمه و شناختی بر زیبایی‌شناسی ادبی و هنری از دیدگاه هگل است.
برچسب ها
هنر در سرزمین‌های اسلامی
PDF

عنوانهنر در سرزمین‌های اسلامی

نویسندهآنته هاگه‌دورن

مترجماردشیر اشراقی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ527ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات128

خلاصه
این کتاب از تازه‌ترین آثار قابل توجه در زمینه بررسی هنرها و تاریخ هنر اسلامی است که در سال 2009 در آلمان منتشر و سپس به انگلیسی ترجمه شد.
برچسب ها
مفاهیم بنیادی تاریخ هنر
PDF

مفاهیم بنیادی تاریخ هنر

جمعی از نویسندگان ویراستۀ رابرت اس. نلسون و ریچارد شیف

عنوانمفاهیم بنیادی تاریخ هنر

نویسندهجمعی از نویسندگان ویراستۀ رابرت اس. نلسون و ریچارد شیف

مترجممهران مهاجر، محمد نبوی

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ38ـ6220ـ600ـ978

تعداد صفحات383

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هفده مقاله دربارۀ تاریخ هنر در پایان سدۀ بیستم است.
برچسب ها
مبانی تاریخ هنر
PDF

مبانی تاریخ هنر

گرنت پوک، دیانا نیوال

عنوانمبانی تاریخ هنر

نویسندهگرنت پوک، دیانا نیوال

مترجمهادی آذری

ناشرحرفه نویسنده

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ02ـ6445ـ600ـ978

تعداد صفحات352

خلاصه
انگیزۀ اصلی نگارندگان از این کتاب، فراهم‌آوردن منبعی علمی و آکادمیک برای دانشجویان و علاقمندان به مقولۀ هنر و تاریخ هنر بوده است.
برچسب ها
نمایش در دوره قاجار
PDF

عنواننمایش در دوره قاجار

نویسندهیعقوب آژند

ناشرمولی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ720

شابک5ـ048ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات18+710

خلاصه
از مقولاتی که در این ابداعات زندگی و بسط و توسعه روحیه جمعی مردم نقش دارد، مقوله نمایش است که در دوره قاجار به سه طریق امکان ظهور می‌یابد: تعزیه، نمایش‌های سنتی و تئاتر.
برچسب ها
فصلنامۀ تاریخ مردم «مردم‌نامه»، شمارۀ دوم و سوم، زمستان 1395 و بهار 1396
PDF

عنوانفصلنامۀ تاریخ مردم «مردم‌نامه»، شمارۀ دوم و سوم، زمستان 1395 و بهار 1396

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری داریوش رحمانیان

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تعداد صفحات216

خلاصه
شمارۀ دوم و سوم از فصلنامۀ تاریخ مردم «مردم‌نامه» به سردبیری داریوش رحمانیان در ده بخش منتشر شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...