دوشنبه 05 تیر ماه 1396
نگاهی دیگر (مقالات و نقدها)

عنواننگاهی دیگر (مقالات و نقدها)

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ1367

مکان چاپتهران

تیراژ3000

تعداد صفحات272

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 21 مقاله است که طی سال‌های مختلف توسط نویسنده به رشتۀ تحریر درآمده است.
برچسب ها
تاریخ فرهنگ آذربایجان (با فواید ادبی)
PDF

عنوانتاریخ فرهنگ آذربایجان (با فواید ادبی)

نویسندهمحمدعلی صفوت

مصححرحیم نیکبخت

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک1ـ40ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات286

خلاصه
این کتاب بخشی از تاریخ فرهنگی معاصر آذربایجان در پنجاه‌سالۀ از مشروطه تا تحولات شهریور 1320 است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...