دوشنبه 05 تیر ماه 1396
مآثر سلطانیه (تاریخ جنگ‌های اول ایران و روس) به ضمیمۀ جنگ‌های دورۀ دوم از تاریخ ذوالقرنین

عنوانمآثر سلطانیه (تاریخ جنگ‌های اول ایران و روس) به ضمیمۀ جنگ‌های دورۀ دوم از تاریخ ذوالقرنین

نویسندهعبدالرزاق بیک دنبلی

مصححغلامحسین زرگری نژاد

ناشرروزنامه ایران

تاریخ چاپ1389(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک9_62_6707_964

تعداد صفحات672

خلاصه
این کتاب دربارۀ تاریخ دورۀ اول هجوم روسیه به ایران, از آغاز تا معاهدۀ گلستان به همراه فشرده‌ای از رخدادهای سلطنت فتحعلی شاه قاجار, از پایان جنگ‌های مرحله اول تا آستانۀ هجوم مجدد قوای روسیه به خاک ایران است.
برچسب ها
روایت یک سیاح از شورش شیخ عبیدالله
PDF

عنوانروایت یک سیاح از شورش شیخ عبیدالله

نویسندهناشناس

مصححمحمدحسین سلیمانی، حسن‌علی فریدونی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ188ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات174

خلاصه
این کتاب مأخوذ از نسخه منحصربه‌فردی می‌باشد که با نام قراردادی شورش شیخ عبیدالله به شماره 36406 در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود. این نسخه با خط شکسته نستعلیق تحریری،‌ مختلف السطور و کاغذ فرنگی نخودی در 81 برگ با جلد گالینگور قهوه‌ای تحریر شده است.
برچسب ها
اسناد تاریخی خاندان غفاری (جلد چهارم)

عنواناسناد تاریخی خاندان غفاری (جلد چهارم)

نویسندهبه کوشش فرشته صرافان

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ36ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات494

خلاصه
این کتاب چهارمین جلد از مجموعۀ اسناد تاریخی خاندان غفاری و مربوط به اوراق بازمانده از محمدابراهیم خان غفاری ملقب به معاون الدوله (1276 ـ 1337) است.
برچسب ها
رجال گیلان در عصر ناصری
PDF

عنوانرجال گیلان در عصر ناصری

نویسندههومن یوسفدهی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1393

مکان چاپرشت

تیراژ1000

شابک5ـ350ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات313

خلاصه
در این کتاب افزون بر نگاهی گذرا به زندگی ناصرالدین شاه و رویدادهای مهم گیلان در پنجاه سال حکومت وی، به زندگی کسانی پرداخته شده که در برهه‌ای از این حکومت پنجاه ساله در رخدادها و وقایع مهم نقشی بسزا داشته‌اند.
برچسب ها
رسالۀ جهادیه
PDF

رسالۀ جهادیه

قائم مقام فراهانی

عنوانرسالۀ جهادیه

نویسندهقائم مقام فراهانی

مصححبا تقریظ اولریش مارزلف ومقدمه از: مجید غلامی جلیسه، محمدجواد احمدی‌نیا

ناشرعطف

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک0ـ1ـ93478ـ600ـ978

تعداد صفحات176

خلاصه
این کتاب بازچاپ و تحقیقی بر اولین کتاب چاپ شده در ایران به شیوه چاپ سربی است.
برچسب ها
سفرنامه سوم مظفرالدین شاه به فرنگ
PDF

سفرنامه سوم مظفرالدین شاه به فرنگ

به کوشش محمدنادر نصیری مقدم

عنوانسفرنامه سوم مظفرالدین شاه به فرنگ

نویسندهبه کوشش محمدنادر نصیری مقدم

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ061ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات238

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ متن سفرنامه سوم مظفرالدین‌شاه به کشورهای اتریش، بلژیک، فرانسه و روسیه است. این سفر در اول ربیع‌الثانی 1323هـ. رخ داده و به مدت صد روز طول کشیده است.
برچسب ها
اسناد همدان و ولایات ثلاث در دورۀ مشروطیت (ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی)
PDF

عنواناسناد همدان و ولایات ثلاث در دورۀ مشروطیت (ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی)

نویسندهبه کوشش جمشید مظفری

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ400

شابک8ـ176ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات636

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ گزیدۀ مهمی از اسناد همدان در دورۀ مشروطه است که نه تنها از لحاظ تاریخ ملی، بلکه از لحاظ تاریخ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز بسیار قابل توجه است و یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های اسنادی را در اختیار محققان قرار می‌دهد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...