سه شنبه 06 تیر ماه 1396
تاریخ ترجمه در ایران؛ از دوران باستان تا پایان عصر قاجار
PDF

عنوانتاریخ ترجمه در ایران؛ از دوران باستان تا پایان عصر قاجار

نویسندهعبدالحسین آذرنگ

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک6ـ179ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات439

خلاصه
تاریخ ترجمه در ایران، از قدیمی‌ترین زمان خود تا امروز، شاهد جنبش‌های مختلف بوده است؛ جنبش‌های عصر ساسانی، سامانی، قاجاریان و جنبش‌های پس از انقلاب اسلامی، نمونه‌هایی از این تحولات هستند. بررسی این دوره‌ها و همچنین اینکه جنبش ترجمه چرا و چگونه، با چه انگیزه و هدف‌هایی راه افتاد، از جمله اهداف تهیه و تدوین مطالب این کتاب هستند.
برچسب ها
سنت ترجمه در عصر ایلخانان و تیموریان
PDF

سنت ترجمه در عصر ایلخانان و تیموریان

مریم سعیدی، پروانه معاذالهی

عنوانسنت ترجمه در عصر ایلخانان و تیموریان

نویسندهمریم سعیدی، پروانه معاذالهی

ناشرقطره

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک7ـ839ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات252

خلاصه
در تاریخ‌نگاری سنت ترجمه در عصر ایخانان و تیموریان نیز نمی‌توان میدانی مستقل به عنوان میدان ترجمۀ ایلخانی و تیموری قائل شد. این کتاب به بررسی سلسله‌های ایلخانان و تیموریان تمرکز یافته است؛ زیرا این دو سلسله بر خلاف سلسله‌هایی نظیر عباسیان، صفویان و قاجار که دو دورۀ تاریخی به تعبیر سانتویو «به منزلۀ قطعات کوچک مفقود شده‌ای از موزائیک تاریخ ترجمه» در ایران هستند که اثر حاضر در قالب سه فصل در پی شرح و توضیح آن است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...