جمعه 02 تیر ماه 1396
گفتارهای ایران‌شناسی

گفتارهای ایران‌شناسی

به اهتمام میثم کرمی

عنوانگفتارهای ایران‌شناسی

نویسندهبه اهتمام میثم کرمی

مترجمکیکاوس جهانداری

ناشرگستره

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_07_6069_600_978

تعداد صفحات360

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای است از مقالات ایران‌شناسی که در طول سالیان دراز (شصت و پنج سال) در مجله‌ها و کتاب‌های گوناگون به چاپ رسیده است.
برچسب ها
من و آزادی: خاطرات میرزا حسین خیاط (فرنیا) از دوستان عارف قزوینی و میرزا کوچک‌خان جنگلی

عنوانمن و آزادی: خاطرات میرزا حسین خیاط (فرنیا) از دوستان عارف قزوینی و میرزا کوچک‌خان جنگلی

نویسندهحسین فرنیا به کوشش مهدی نورمحمدی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک0_388_372_964_978

تعداد صفحات198

خلاصه
این کتابی دست¬نوشته¬های منتشر نشدۀ میرزا حسین فرنیای قزوینی معروف به میرزا حسین خیاط، از مبارزین انقلاب مشروطیت، عضو حزب دموکرات و حزب سوسیالیست و از یاران نزدیک میرزا کوچک‌خان جنگلی است.
برچسب ها
داستان ایرانی بر بنیاد گفتارهای ایرانی: دفتر نخست: از آغاز تا خاموشی دماوند

عنوانداستان ایرانی بر بنیاد گفتارهای ایرانی: دفتر نخست: از آغاز تا خاموشی دماوند

نویسندهفریدون جنیدی

ناشرموسسه نشر بلخ

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7_81_6337_964_978

تعداد صفحات620

خلاصه
محور این کتاب بر پایه‌ شاهنامه استوار است؛ ولی در آن از دیگر دانش‌ها و موضوعات از قبیل چگونگی آفرینش‌ زمین، پیداش دریاها، انسان‌های نخستین و گردش زمین و آگاهی نیاکان ما از این دانش‌ها نام‌ برده شده است.
برچسب ها
چهل جستار: بازنگری در شاهنامه فردوسی، آیین‌ها، جشن‌های کهن ایران‌زمین، فرازهایی از تاریخ ایران باستان و ...

عنوانچهل جستار: بازنگری در شاهنامه فردوسی، آیین‌ها، جشن‌های کهن ایران‌زمین، فرازهایی از تاریخ ایران باستان و ...

نویسندهصمد امیریان

ناشرطاق بستان

تاریخ چاپ1389

مکان چاپکرمانشاه

تیراژ1000

شابک2_124_510_964_978

تعداد صفحات476

خلاصه
این كتاب مجموعه مقالاتی است كه نگارنده در جراید معتبر كرمانشاه به طبع رسانیده است. در این مقالات موضوعاتی همچون جشن‌ها و آیین‌های نوروز، مهرگان، یلدا، سده و... بررسی می‌شود.
برچسب ها
پژوهش‌هایی دربارۀ تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران

عنوانپژوهش‌هایی دربارۀ تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران

نویسندهبه کوشش شهرام زارع

ناشربصیرت

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_59_5492_600_978

تعداد صفحات256

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 18 مقاله درباره باستان‌شناسی، تاریخ و تمدن ایران است. این مقاله‌ها در همایشی سه‌روزه که در سال 1385 در دانشگاه تهران با همکاری مؤسسه فرهنگى خُجند برگزار شده بود، ارائه شده‌اند.
برچسب ها
آیینۀ سکندری: تاریخ ایران از زمان ماقبل تاریخ تا رحلت حضرت ختمی‌مرتبت

عنوانآیینۀ سکندری: تاریخ ایران از زمان ماقبل تاریخ تا رحلت حضرت ختمی‌مرتبت

نویسندهمیرزا آقاخان کرمانی

مصحح علی اصغر حقدار

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک 3_560_362_964_978

تعداد صفحات459

خلاصه
کرمانی در این کتاب با گسست از وقایع‌نگاری مورخان پیش از خود، توانست با به‌کارگیری روش‌های نوین تاریخ‌نویسی که مبتنی بر منابع و اسناد و…است، شعر و قصه‌سرایی را از متون تاریخی خارج و به جای آن، از اسلوب عقلانی و تحلیل حوادث تاریخی بهره گیرد.
برچسب ها
تاریخ بوشهر
PDF

تاریخ بوشهر

محمدحسین سعادت کازرونی

عنوانتاریخ بوشهر

نویسندهمحمدحسین سعادت کازرونی

مصححعبدالرسول خیراندیش، عمادالدین شیخ الحکمایی

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ035ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات299+6

خلاصه
شیخ محمدحسین سعادت (درگذشته 1314 ) از رجال آزادی‌خواه، نوگرا و پرتلاش عصر مشروطه و مدیر مدرسه سعادت بوشهر است. سعادت در بخش مهمی از این کتاب، مشاهدات و اندیشه‌های خود را دربار‌ه وقایع آن دوره منعکس کرده است.
برچسب ها
جستارهایی در تاریخ اسلام و ایران
PDF

عنوانجستارهایی در تاریخ اسلام و ایران

نویسندهمحمدرضا رحمتی

ناشربصیرت

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک 7ـ05ـ5492ـ600ـ978

تعداد صفحات343

خلاصه
این کتاب دربردارنده مجموعه مقالاتی از نویسنده در موضوع تاریخ اسلام و ایران است.
برچسب ها
خاطرات میرزااحمدخان عمارلوئی از رجال آزادی‌خواه انقلاب مشروطه‌خواه (نمایندۀ ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی)
PDF

عنوانخاطرات میرزااحمدخان عمارلوئی از رجال آزادی‌خواه انقلاب مشروطه‌خواه (نمایندۀ ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی)

نویسندهبه کوشش علی امیری

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ124ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات350

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای از یادداشت‌های مرحوم عمارلوئی است که در سه برهۀ زمانی نوشته شده است.
برچسب ها
تاریخ‌نگاری فارسی (سامانیان، غزنویان، سلجوقیان)
PDF

عنوانتاریخ‌نگاری فارسی (سامانیان، غزنویان، سلجوقیان)

نویسندهجولی اسکات میثمی

مترجممحمد دهقانی

ناشرماهی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک6ـ084ـ209ـ964ـ978

تعداد صفحات400

خلاصه
در این کتاب تاریخ‌نگاری فارسی و اهمیت آن در طول تقریباً سه قرن (قرن‌های دهم تا دوازدهم میلادی/ چهارم تا ششم هجری قمری) به‌دقت بررسی و کوشش شده است تا علل پیدایش تاریخ‌نگاری فارسی و پیوند آن با تاریخ‌نگاری عربی و تاریخ‌نگاری در ایران پیش از اسلام، مشخص شود.
برچسب ها
رسائل اعتمادالسلطنه: شامل بیست و چهار رساله
PDF

عنوانرسائل اعتمادالسلطنه: شامل بیست و چهار رساله

نویسندهمحمدحسن خان اعتماد السلطنه

مصححمیرهاشم محدث

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2100

شابک3ـ883ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات504

خلاصه
اعتمادالسلطنه سعی کرده تا در این رسائل و در این منطقه جغرافیایی ـ در عهد ناصری ـ جاده‌کشی‌ها، پل‌ها، تأسیسات، مسائل اجتماعی و فرهنگی را شرح داده و بررسی کند.
برچسب ها
روایت یک سیاح از شورش شیخ عبیدالله
PDF

عنوانروایت یک سیاح از شورش شیخ عبیدالله

نویسندهناشناس

مصححمحمدحسین سلیمانی، حسن‌علی فریدونی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ188ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات174

خلاصه
این کتاب مأخوذ از نسخه منحصربه‌فردی می‌باشد که با نام قراردادی شورش شیخ عبیدالله به شماره 36406 در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود. این نسخه با خط شکسته نستعلیق تحریری،‌ مختلف السطور و کاغذ فرنگی نخودی در 81 برگ با جلد گالینگور قهوه‌ای تحریر شده است.
برچسب ها
سفرنامه تبریز
PDF

سفرنامه تبریز

میرزا سلیمان خان مهندس

عنوانسفرنامه تبریز

نویسندهمیرزا سلیمان خان مهندس

مصححشهرزاد سپاهیان (محدث)

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک2ـ072ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات91

خلاصه
نویسنده این رساله «سلیمان خان مهندس» فرزند «حکیم داود» است.
برچسب ها
هفت شهر کتاب: پنجاه گفتار در زمینۀ مردم شناسی، تاریخ و ادبیات
PDF

عنوانهفت شهر کتاب: پنجاه گفتار در زمینۀ مردم شناسی، تاریخ و ادبیات

نویسندهسیدعلی آل داود

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک 3ـ1548ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات600

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 50 مقاله و گفتار در شش بخش است.
برچسب ها
منوچهر و آرش کمانگیر
PDF

منوچهر و آرش کمانگیر

فرحناز ابونیاعمران

عنوانمنوچهر و آرش کمانگیر

نویسندهفرحناز ابونیاعمران

ناشرشلفین

تاریخ چاپ1393

مکان چاپساری

تیراژ1000

شابک0ـ001ـ100ـ600ـ978

تعداد صفحات208

خلاصه
مطالب این کتاب به زندگی منوچهر از تولد تا مرگ، عشق زال و رودابه، لشکرکشی افراسیاب به ایران، نقش آرش در صلح میان منوچهر و افراسیاب و ... می‌پردازد.
برچسب ها
سه سفرنامه: رابی بنیامین تطیلی، آنتونیو تنررو و میکل ممبره (از زمان سلطان سنجر و اوایل صفویه) با دو شرح دربارۀ سفرنامه‌های اسپانیولی، پرتغالی و ایتالیایی
PDF

عنوانسه سفرنامه: رابی بنیامین تطیلی، آنتونیو تنررو و میکل ممبره (از زمان سلطان سنجر و اوایل صفویه) با دو شرح دربارۀ سفرنامه‌های اسپانیولی، پرتغالی و ایتالیایی

نویسندهبه کوشش حسن جوادی، ویلم فلور

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ39ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات482

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای است از سه سفرنامه از اسپانیا، پرتغال و ایتالیا و دو شرح دربارۀ سفرنامه‌های اسپانیولی، پرتغالی و ایتالیایی مربوط به ایران از زمان اوزن حسن تا روزگار شاه طهماسب.
برچسب ها
تاریخنامه (شمس الحسن)
PDF

عنوانتاریخنامه (شمس الحسن)

نویسندهتاج السلمانی

مصححاکبر صبوری

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ38ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات649+46

خلاصه
این نسخه دوره پنج‌ساله بازگشت پیروزمندانه تیمور به سمرقند در محرم سال 807 هجری قمری بعد از لشکرکشی به سوریه، ماوراءالنهر و بخش عمده آسیای صغیر تا عزل نهایی خلیل سلطان از قدرت را در ذی القعده 811 را دربر می‌گیرد.
برچسب ها
رجال مشروطۀ گیلان
PDF

رجال مشروطۀ گیلان

هومن یوسفدهی

عنوانرجال مشروطۀ گیلان

نویسندههومن یوسفدهی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1392

مکان چاپرشت

تیراژ500

شابک7ـ301ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات310

خلاصه
این کتاب نخستین اثری است که به طور مستقل به شرح احوال و اقدامات آن دسته از مجاهدین و مشروطه‌خواهان گیلانی یا مقیم گیلان پرداخته که نقش برجسته‌ای در استقرار مشروطیت در سال 1324 قمری و سپس اعادۀ آن در سال 1327 قمری داشته‌اند.
برچسب ها
رساله تاریخ اسدبیگ قزوینی
PDF

عنوانرساله تاریخ اسدبیگ قزوینی

نویسندهاسدبیگ قزوینی

مصححجمشید نوروزی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ620ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات221

خلاصه
این کتاب افزون بر بیان خاطرات مؤلف و شرح برخی مأموریت‌ها و مسئولیت‌های او، دربرگیرندۀ وقایع سلطنت اکبرشاه و اوایل سلطنت جهانگیر شاه است.
برچسب ها
رسالۀ جهادیه
PDF

رسالۀ جهادیه

قائم مقام فراهانی

عنوانرسالۀ جهادیه

نویسندهقائم مقام فراهانی

مصححبا تقریظ اولریش مارزلف ومقدمه از: مجید غلامی جلیسه، محمدجواد احمدی‌نیا

ناشرعطف

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک0ـ1ـ93478ـ600ـ978

تعداد صفحات176

خلاصه
این کتاب بازچاپ و تحقیقی بر اولین کتاب چاپ شده در ایران به شیوه چاپ سربی است.
برچسب ها
خلد برین: روضۀ پنجم از روضات هشت‌گانه
PDF

عنوانخلد برین: روضۀ پنجم از روضات هشت‌گانه

نویسندهمحمدیوسف واله اصفهانی

مصححمیرهاشم محدث

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک6ـ500ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات720

خلاصه
کتاب خلد برین یکی از تواریخ مهم نگاشته شده در عصر صفوی نوشتۀ محمدیوسف والۀ اصفهانی قزوینی است.
برچسب ها
اسماعیل آقا سمکو
PDF

اسماعیل آقا سمکو

احمد چوپانی

عنواناسماعیل آقا سمکو

نویسندهاحمد چوپانی

ناشرموساسیر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپمهاباد

تیراژ1000

شابک6ـ10ـ6292ـ600ـ978

تعداد صفحات300

خلاصه
مسئلۀ اسماعیل آقا سمکو در آذربایجان از نظر زمینه‌های شکل‌گیری، ماهیت، نقش کردهای منطقه، دولت‌های هم‌جوار و کشورهای خارجی در تحرکات ایل شکاک موضوع بحث شده در این کتاب است.
برچسب ها
کاروانسراهای ایران‌زمین
PDF

کاروانسراهای ایران‌زمین

بلال شانواز، راضیه خاقانی

عنوانکاروانسراهای ایران‌زمین

نویسندهبلال شانواز، راضیه خاقانی

ناشرپازینه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ093ـ180ـ600ـ978

تعداد صفحات13+232

خلاصه
نویسندگان این کتاب با نگاهی ریشه‌ای به کاروانسراها و فرهنگ غالب در آنها، این آثار فرهنگی را معرفی کرده‌اند.
برچسب ها
تغییرات اجتماعی در ایران از نگاه مورخان پارسی‌نویس: بلعمی تا جوینی
PDF

عنوانتغییرات اجتماعی در ایران از نگاه مورخان پارسی‌نویس: بلعمی تا جوینی

نویسندهمریم کمالی

ناشرروشنگران و مطالعات زنان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ107ـ194ـ964ـ978

تعداد صفحات552

خلاصه
این پژوهش بنا دارد با توجه به نظریه ساخت‌یابی گیدنز، به تحلیل تغییرات اجتماعی ایران در دوره خلافت عباسی (132 ـ 656) بپردازد.
برچسب ها
تاریخ و ادبیات ایران؛ تاریخ بلعمی
PDF

عنوانتاریخ و ادبیات ایران؛ تاریخ بلعمی

نویسندهمحمد دهقانی

ناشرنی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1ـ411ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات120

خلاصه
در این کتاب بخش‌های کوچکی از ترجمۀ بلعمی به دقت انتخاب و با حذف برخی بندها و جمله‌ها کوتاه شده‌اند.
برچسب ها
ایران در نخستین سده‌های اسلامی
PDF

ایران در نخستین سده‌های اسلامی

گروه مؤلفان با ویراستاری ادموند هرتسیگ و سارا استوارت

عنوانایران در نخستین سده‌های اسلامی

نویسندهگروه مؤلفان با ویراستاری ادموند هرتسیگ و سارا استوارت

مترجمکاظم فیروزمند

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1600

شابک3ـ271ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات10+230

خلاصه
فصل‌های ده‌گانه این کتاب براساس مقاله‌های عرضه شده در دو سمپوزیومی است که در سال‌های 2009 و 2010 در مجموعه ایده ایران در لندن برگزار شد و هر دو به دوران اولیه اسلامی در تاریخ ایران می‌پرداخت.
برچسب ها
لشکرکشی اسکندر به ایران
PDF

لشکرکشی اسکندر به ایران

آریان فلاویوس [ترجمه به انگلیسی: ادوارد جیمز چینوک]

عنوانلشکرکشی اسکندر به ایران

نویسندهآریان فلاویوس [ترجمه به انگلیسی: ادوارد جیمز چینوک]

مترجمهمایون صنعتی زاده

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ35ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات24+339

خلاصه
این کتاب روایتی متفاوت از حمله اسکندر به ایران به عنوان رویدادی تاریخی است.
برچسب ها
تاریخ گزیده (دو جلد)
PDF

تاریخ گزیده (دو جلد)

حمدالله مستوفی

عنوانتاریخ گزیده (دو جلد)

نویسندهحمدالله مستوفی

مصححمحمد روشن

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ40ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات1046

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ تاریخ عمومی جهان از آغاز آفرینش تا زمان نوشتن آن است که در سال ۷۳۰ به نام غیاث الدین محمد، پسر خواجه رشیدالدین فضل‌الله تألیف شده است.
برچسب ها
زن در تاریخ و فرهنگ ایران
PDF

عنوانزن در تاریخ و فرهنگ ایران

نویسندهفریده غلامرضایی

ناشرآرون

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک2ـ324ـ231ـ964ـ978

تعداد صفحات400

خلاصه
این کتاب کوششی است برای یافتن هویت و سرشت نوع بشر اولیه و نقش و وضع زن از ابتدای حضورش در جهان هستی.
برچسب ها
شناخت کورش؛ جهانگشای ایرانی
PDF

عنوانشناخت کورش؛ جهانگشای ایرانی

نویسندهرضا ضرغامی

مترجمعباس مخبر

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک 2ـ249ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات716+12

خلاصه
نویسنده در این کتاب هدف خود را ارئه تحلیلی خشک و بی‌احساس از اطلاعات تاریخی نمی‌داند، بلکه می‌خواهد در این اثر تاریخ زندگی یکی از مهم‌ترین چهره‌های جهان باستان، یعنی کورش کبیر و دنیای او را ترسیم کند.
برچسب ها
ایران چه حرفی برای گفتن دارد (ویرایش جدید)
PDF

عنوانایران چه حرفی برای گفتن دارد (ویرایش جدید)

نویسندهمحمدعلی اسلامی ندوشن

ناشرشرکت سهامی انتشار

تاریخ چاپ1394 (چاپ چهارم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ040ـ325ـ964ـ978

تعداد صفحات304

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هجده مقاله است که به دنبال کتاب «ایران و تنهایی‌اش» می‌تواند باشد و همۀ اینها بر گرد یک محور می‌چرخند و آن اینکه «امروز چه باید کرد؟».
برچسب ها
مبانی ایدئولوژی حاکمیت و تأثیر آن بر متون و مواد درسی در عصر پهلوی اول
PDF

عنوانمبانی ایدئولوژی حاکمیت و تأثیر آن بر متون و مواد درسی در عصر پهلوی اول

نویسندهزهرا حامدی

ناشرنشر تاریخ ایران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ43ـ6082ـ964ـ978

تعداد صفحات360

خلاصه
در این کتاب ضمن بررسی شاخصه‌های ایدئولوژی حاکمیت پهلوی اول که بر بنیان تمرکزگرایی، ناسیونالیسم، سکولاریسم (عرفی‌گرایی) و غرب‌گرایی استوار بود، تأثیر آنها بر متون و مواد درسی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
برچسب ها
نظام اجتماعی و اقتصادی ایلخانان
PDF

نظام اجتماعی و اقتصادی ایلخانان

پطروشفسکی، کارل یان، اسمیت، لمبتن

عنواننظام اجتماعی و اقتصادی ایلخانان

نویسندهپطروشفسکی، کارل یان، اسمیت، لمبتن

مترجمیعقوب آژند

ناشرگستره

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ20ـ6069ـ600ـ978

تعداد صفحات222

خلاصه
در این کتاب نظام اجتماعی و اقتصادی ایلخانان در چهار فصل و توسط چهار نویسنده بررسی شده است.
برچسب ها
تاریخ فراموش‌‌شدۀ ایران در دورۀ سلطان یعقوب آق‌قویونلو
PDF

عنوانتاریخ فراموش‌‌شدۀ ایران در دورۀ سلطان یعقوب آق‌قویونلو

نویسندههدی سیدحسین زاده

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ42ـ6082ـ964ـ978

تعداد صفحات460

خلاصه
نویسنده در این کتاب نگاهی دارد به شرایط اجتماعی و سیاسی چهارده‌سال سلطنت یعقوب آق‌قویونلو.
برچسب ها
جامع التواریخ (تاریخ مبارک غازانی) (در چهار جلد)
PDF

عنوانجامع التواریخ (تاریخ مبارک غازانی) (در چهار جلد)

نویسندهرشیدالدین فضل الله همدانی

مصححمحمد روشن، مصطفی موسوی

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ107ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات2470

خلاصه
جامع التواریخ یکی از آثار گرانبها و ارجمند زبان فارسی در زمینۀ تاریخ است که خوشبختانه از چنگال حوادث روزگار مصون مانده و به دست ما رسیده است.
برچسب ها
زروان: سنجش زمان در ایران باستان
PDF

عنوانزروان: سنجش زمان در ایران باستان

نویسندهفریدون جنیدی

ناشربلخ

تاریخ چاپ1394 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ84ـ6337ـ964ـ978

تعداد صفحات249

خلاصه
نخستین اشاره به دانستن و شمارش روزگار در دورۀ جمشید بوده است و جمشید نیز دورۀ تابندگی نژاد آریا است.
برچسب ها
سمط العلی للحضرة العلیا (تاریخ قراختائیان کرمان)
PDF

عنوانسمط العلی للحضرة العلیا (تاریخ قراختائیان کرمان)

نویسندهناصرالدین منشی کرمانی

مصححمریم میرشمسی

ناشردکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ46ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات68+620

خلاصه
این متن کهن کتابی تاریخی است در شرح احوال سلسلۀ قراختائیان که از سال 619 تا 703 هجری زیر سایۀ ایلخانان مغول بر کرمان فرمان راندند.
برچسب ها
سیر تاریخی معماری 6000 سالۀ گرگان و استرآباد (دو جلد)
PDF

عنوانسیر تاریخی معماری 6000 سالۀ گرگان و استرآباد (دو جلد)

نویسندهاسدالله معطوفی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1ـ334ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات1727

خلاصه
نویسنده در این کتاب به پیشینۀ حدود 6000 سالۀ معماری و بافت سازه‌ها از مبتدی‌ترین تا متکامل‌ترین از نوع خود می‌پردازد.
برچسب ها
هویت ایرانی: از دوران باستان تا پایان پهلوی
PDF

هویت ایرانی: از دوران باستان تا پایان پهلوی

احمد اشرف و دو مقاله از گراردو نیولی و شاپور شهبازی

عنوانهویت ایرانی: از دوران باستان تا پایان پهلوی

نویسندهاحمد اشرف و دو مقاله از گراردو نیولی و شاپور شهبازی

مترجمحمید احمدی

ناشرنی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ450ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات264

خلاصه
این کتاب مجموعۀ چهار مقاله‌ای است که در دانشنامه ایرانیکا در سال 2007 میلادی منتشر شده است.
برچسب ها
ایران فرزند؛ خاطرات امیرشاپور زندنیا (ناسیونالیسم انقلابی از حزب سومکا تا ماجرای تیمور بختیار)
PDF

عنوانایران فرزند؛ خاطرات امیرشاپور زندنیا (ناسیونالیسم انقلابی از حزب سومکا تا ماجرای تیمور بختیار)

نویسندهبه کوشش کاوه بیات

ناشرنامک

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ36ـ6721ـ600ـ978

تعداد صفحات384

خلاصه
ایران فرزند، امیرشاپور زندنیا با عنوان فرعی ناسیونالیسم انقلابی، از حزب سومکا تا ماجرای تیمور بختیار از مبانی نظری و جنبه‌های سازمانی نوع دیگری از ناسیونالیسم در ایران معاصر سخن می‌گوید که به رغم اهمیت تاریخی و حضور پیوسته در گوشه و کنار عرصه سیاسی ایران هنوز به درستی مورد شناسایی قرار نگرفته است.
برچسب ها
حیات اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه
PDF

عنوانحیات اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه

نویسندهسمیه توحیدلو

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ888ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات460

خلاصه
این کتاب تلاشی است برای ایجاد ارتباط بین حوزه‌های تاریخ، اقتصاد و جامعه‌شناسی.
برچسب ها
تاریخ روابط ایران و عثمانی در عصر صفوی
PDF

عنوانتاریخ روابط ایران و عثمانی در عصر صفوی

نویسندهبه کوشش نصرالله صالحی

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک7ـ23ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات389

خلاصه
در این کتاب جدی‌ترین و جدیدترین پژوهش‌های محققان ترکیه در خصوص روابط ایران و همتایان عصر صفوی یکجا ارائه شده تا پژوهشگران عصر صفوی در ایران با دیدگاه‌های همتایان خود در ترکیه آشنایی بیشتری پیدا کنند.
برچسب ها
زبان‌های خارجی در گذر تاریخ ایران (از آغاز تا امروز)
PDF

زبان‌های خارجی در گذر تاریخ ایران (از آغاز تا امروز)

مهدی دهمرده، امیر نعمتی لیمائی و سیده ریحانه حسینی

عنوانزبان‌های خارجی در گذر تاریخ ایران (از آغاز تا امروز)

نویسندهمهدی دهمرده، امیر نعمتی لیمائی و سیده ریحانه حسینی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ794ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات178+12

خلاصه
تحقیقی که در این کتاب انجام شده به روشنی نشان می‌دهد که در دوره‌های مختلف تاریخ ایران، کدام یک از زبان‌های خارجی کاربرد داشته و هر یک در رهگذر زمان چه تحولاتی را شاهد و ناظر بوده‌اند.
برچسب ها
سیاست‌نامه‌های قاجاری: سی و یک اندرزنامۀ سیاسی عصر قاجار (چهار جلد)
PDF

عنوانسیاست‌نامه‌های قاجاری: سی و یک اندرزنامۀ سیاسی عصر قاجار (چهار جلد)

نویسندهبه کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ09ـ8273ـ600ـ978

خلاصه
در این کتاب افزون بر رساله‌هایی که در چاپ اول منتشر شده بود، به همراه ده عنوان رسالۀ سیاسی دیگر از عهد ناصری و مظفری در یک مجموعۀ واحد تجدید چاپ شده است.
برچسب ها
شاه عباس: پادشاه بی‌رحمی که به اسطوره مبدل گشت
PDF

عنوانشاه عباس: پادشاه بی‌رحمی که به اسطوره مبدل گشت

نویسندهدیوید بلو

مترجمخسرو خواجه‌نوری

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ1848ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات405

خلاصه
این کتاب در مورد شخصیتی کلیدی و دوران بحرانی از تاریخ ایران مطالبی در برابر خواننده قرار می‌دهد.
برچسب ها
خداوندگار لحن: نامه‌های تازه‌یاب قائم‌مقام در کتابخانۀ سلطنتی کاخ گلستان
PDF

عنوانخداوندگار لحن: نامه‌های تازه‌یاب قائم‌مقام در کتابخانۀ سلطنتی کاخ گلستان

نویسندهقائم‌مقام فراهانی

مصححمحمد طلوعی، محمدرضا بهزادی، محمد میرزاخانی

ناشرپرنده

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ3ـ95474ـ600ـ978

تعداد صفحات131

خلاصه
در این کتاب 52 مرقع تازه‌یاب مجموعۀ کتابخانۀ سلطنتی کاخ گلستان رونویسی شده است.
برچسب ها
سرگذشت سجل و ثبت احوال در ایران
PDF

عنوانسرگذشت سجل و ثبت احوال در ایران

نویسندهامیر محمدی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ05ـ8273ـ600ـ978

تعداد صفحات179

خلاصه
روند تاریخی تداوم و تحول سند هویتی سجل یا شناسنامه در ایران مسئله‌ای ناگشوده است که در این کتاب بدان پرداخته شده است و محتوا و ساختار آن از منظر سندشناسی مورد مطالعه قرار گرفته شده است.
برچسب ها
نشان‌ها، مدال‌ها و یادبودهای ایران دوره پهلوی (1304 ـ 1357 ش)
PDF

عنواننشان‌ها، مدال‌ها و یادبودهای ایران دوره پهلوی (1304 ـ 1357 ش)

نویسندهعلی‌اکبر شاه‌حسینی

ناشرپازینه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ124ـ180ـ600ـ978

تعداد صفحات551

خلاصه
این کتاب به نشان‌ها، مدال‌ها و سکه‌های یادبودی ایران در دورۀ پهلوی می‌پردازد که در سه فصل ارائه شده است.
برچسب ها
سکه‌های ایران: دورۀ ایلخانان مغول
PDF

عنوانسکه‌های ایران: دورۀ ایلخانان مغول

نویسندهبهرام علاءالدینی

ناشربرگ نگار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ62ـ7352ـ964ـ978

تعداد صفحات632

خلاصه
این کتاب برای معرفی سکه‌هایی که توسط فرمانروایان مغول از اوایل قرن هفتم تا اواسط قرن هشتم هجری قمری در سرزمین گسترده ایران ضرب شده به نگارش در آمده است.
برچسب ها
نامه‌های زنان ایرانی
PDF

نامه‌های زنان ایرانی

به کوشش علی باغدار دلگشا

عنواننامه‌های زنان ایرانی

نویسندهبه کوشش علی باغدار دلگشا

ناشرروشنگران و مطالعات زنان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ120ـ194ـ964ـ978

تعداد صفحات191

خلاصه
این کتاب مجموع ۶۲ نامه‌ مندرج از زنان در روزنامه‌ «ایران نو» (۱۲88 ـ ۱۲90 ش) را شامل می‌شود؛ نامه‌هایی از عصر مشروطه که از مندرجات ۴۷۵ شماره از شمارگان روزنامه‌ «ایران نو» استخراج شده است.
برچسب ها
فارسیان در برابر مغولان
PDF

فارسیان در برابر مغولان

عبدالرسول خیراندیش

عنوانفارسیان در برابر مغولان

نویسندهعبدالرسول خیراندیش

ناشرآبادبوم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ5ـ94501ـ600ـ978

تعداد صفحات248

خلاصه
این کتاب هرچند بازگوکنندۀ گوشه‌ای از تحولات عصر مغول به شمار می‌آید، اما در اصل فصلی از تاریخ فارس است.
برچسب ها
رویدادنامه سریانی موسوم به رویدادنامه خوزستان؛ روایتی از آخرین سال‌های پادشاهی ساسانی
PDF

عنوانرویدادنامه سریانی موسوم به رویدادنامه خوزستان؛ روایتی از آخرین سال‌های پادشاهی ساسانی

نویسندهترجمه و تعلیقات از خداداد رضاخانی، سجاد امیری باوندپور

ناشرحکمت سینا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ10ـ8058ـ600ـ978

تعداد صفحات194

خلاصه
متن سریانی موسوم به «رویدادنامۀ خوزستان» یکی از مهم‌ترین منابع تاریخی برای سال‌های پایانی حکومت ساسانی و برآمدن اعراب مسلمان به شمار می‌آید.
برچسب ها
سفرنامۀ ناصرالدین شاه به چمن‌سلطانیه
PDF

عنوانسفرنامۀ ناصرالدین شاه به چمن‌سلطانیه

نویسندهسام میرزا

مصححزهرا موسیوند، نادر پروانه

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک6ـ409ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات330

خلاصه
این کتاب که خاطرات سفر ناصرالدین شاه به چمن‌سلطانیه است، وقایع دویست‌روزهای را از تاریخ ۲۵ شعبان/ 10 فروردین ۱۲۷۵ قمری تا 22 ربیع‌الاول/ ۲۸ میزان ۱۲۷۶ قمری را دربر می‌گیرد.
برچسب ها
سفرنامۀ یوهان شیلت‌برگر؛ بردگی و سفرهای یوهان شیلت برگر در ایران، اروپا، آسیا و آفریقا (1427 ـ 1396 م./ 831 ـ 798 ق.)
PDF

عنوانسفرنامۀ یوهان شیلت‌برگر؛ بردگی و سفرهای یوهان شیلت برگر در ایران، اروپا، آسیا و آفریقا (1427 ـ 1396 م./ 831 ـ 798 ق.)

نویسندهیوهان شیلت‌برگر

مترجمساسان طهماسبی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ1876ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات288

خلاصه
یوهان شیلت‌برگر یکی از اسرای جنگ بزرگ نیکوپولیس (28 سپتامبر 1396/16 ذی‌الحجه 798 ق.) بود که به دلیل جوانی از مرگ گریخت در خدمت دولت عثمانی درآمد. سال‌های نخستین اسارت او در آسیای صغیر سپری شد، اما مسیر حوادث او را به شمال افریقا، شبه جزیرۀ عربستان، ایران، آسیای میانه، هند و در نهایت به روسیه کشاند و از آنجا موفق شد به اروپا فرار کند.
برچسب ها
مغولان و سرنوشت فرهنگی ایران؛ مجموعه تحقیقات تاریخی ـ فلسفی
PDF

عنوانمغولان و سرنوشت فرهنگی ایران؛ مجموعه تحقیقات تاریخی ـ فلسفی

نویسندهکریم مجتهدی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ909ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات395

خلاصه
این تحقیق جنبۀ میان‌رشته‌ای دارد که به نحوی در درجۀ اول به تاریخ ایران توجه شده ولی از آنجا که رشتۀ اصلی نگارنده فلسفه و آن هم فلسفۀ غرب است، به‌ناچار در کل این نوشته نگاه تاریخی به‌نحوی همراه با تأمل فلسفی بوده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...