دوشنبه 08 خرداد ماه 1396
تاریخ‌نگاری در ایران

تاریخ‌نگاری در ایران

گروهی از نویسندگان (اشپولر، م.م.حسین، م.کبیر، بازورث، ک.کاهن، جان بویل، جان وودز، ح.فرمانفرمایان، ا.یاپ، جان وودز، ن.کدی، آن لمبتن، یعقوب آژند)

عنوانتاریخ‌نگاری در ایران

نویسندهگروهی از نویسندگان (اشپولر، م.م.حسین، م.کبیر، بازورث، ک.کاهن، جان بویل، جان وودز، ح.فرمانفرمایان، ا.یاپ، جان وودز، ن.کدی، آن لمبتن، یعقوب آژند)

مترجمیعقوب آژند

ناشرگستره

تاریخ چاپ1388 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک9_01_6595_964_978

تعداد صفحات346

خلاصه
مباحث این کتاب از منابع گوناگون گردآوری شده و با شیوه‌ای یک‌دست در یک کل منظم گاه‌شماری سامان یافته و هر کجا که کاستی و نقصانی بوده، با یادداشت‌ها و تکمله‌ها و نوشته‌های مترجم از میان برخاسته است.
برچسب ها
زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده‌یاد دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
PDF

عنوانزندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده‌یاد دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی

نویسندهجمعی از نویسندگان به ویراستاری امید قنبری

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ217ـ528ـ964ـ978

تعداد صفحات256

خلاصه
در این کتاب گوشه‌هایی از زندگی و سبک تاریخ‌نویسی زنده‌یاد باستانی‌پاریزی گردآوری شده است.
برچسب ها
تاریخ نگاری در کرمان
PDF

تاریخ نگاری در کرمان

شمس الدین نجمی

عنوانتاریخ نگاری در کرمان

نویسندهشمس الدین نجمی

ناشردانشگاه شهید باهنر

تاریخ چاپ1390

مکان چاپکرمان

تیراژ1000

شابک8ـ001ـ201ـ600ـ978

تعداد صفحات226

خلاصه
در این پژوهش، «تاریخ‌نگاران کرمان» به ترتیب زمان زندگی، همراه با خدمات و آثار آنها معرفی می‌شوند.
برچسب ها
زندگی و زمانۀ عباس اقبال آشتیانی
PDF

عنوانزندگی و زمانۀ عباس اقبال آشتیانی

نویسندهلیدا اندیشه

مترجمجلال‌االدین افضل

ناشرنامک

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک 1ـ10ـ6721ـ600ـ978

تعداد صفحات272

خلاصه
عباس اقبال آشتیانی یکی از مشهورترین روشنفکران ایرانی نیمۀ اول قرن بیستم، تأثیر بسزایی بر نظام مدرن دانشگاهی داشت. در این کتاب به زندگی، آثار و زمانۀ وی پرداخته شده است.
برچسب ها
نگاهی اجمالی به عصر زرین فرهنگ ایران/ مصاحبۀ پروین قریشی و نسرین تخیری با حسن قاضی‌مرادی
PDF

عنواننگاهی اجمالی به عصر زرین فرهنگ ایران/ مصاحبۀ پروین قریشی و نسرین تخیری با حسن قاضی‌مرادی

نویسندهپروین قریشی

ناشرکتاب آمه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک4ـ23ـ,7033ـ600ـ978

تعداد صفحات379

خلاصه
این کتاب مصاحبه‌ پروین قریشی و نسرین تخیری با حسن قاضی‌مرادی پژوهشگر و مترجم در حوزه روان‌شناسی اجتماعی و تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران، دربارۀ عصر زرین فرهنگ و تمدن ایرانی در سده‌های سوم تا پنجم هجری است.
برچسب ها
تغییرات اجتماعی در ایران از نگاه مورخان پارسی‌نویس: بلعمی تا جوینی
PDF

عنوانتغییرات اجتماعی در ایران از نگاه مورخان پارسی‌نویس: بلعمی تا جوینی

نویسندهمریم کمالی

ناشرروشنگران و مطالعات زنان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ107ـ194ـ964ـ978

تعداد صفحات552

خلاصه
این پژوهش بنا دارد با توجه به نظریه ساخت‌یابی گیدنز، به تحلیل تغییرات اجتماعی ایران در دوره خلافت عباسی (132 ـ 656) بپردازد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...