پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
روشنفکران ایرانی و غرب: سرگذشت نافرجام بومی‌گرایی
PDF

عنوانروشنفکران ایرانی و غرب: سرگذشت نافرجام بومی‌گرایی

نویسندهمهرزاد بروجردی

مترجمجمشید شیرازی

ناشرفروزان روز

تاریخ چاپ1393 (چاپ ششم)

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک0ـ380ـ321ـ964ـ978

تعداد صفحات13+335

خلاصه
این کتاب بررسی و مطالعه‌ای بااهمیت در باب حیات روشنفکری پیچیده و پرنوسان ایران مدرن است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...