پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
کِلک خیال‌انگیز: بوطیقای ادبیات وهمناک، کرامات و معجزات
PDF

عنوانکِلک خیال‌انگیز: بوطیقای ادبیات وهمناک، کرامات و معجزات

نویسندهابوالفضل حری

ناشرنی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ376ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات296

خلاصه
این کتاب شامل دو بخش اصلی نظریه و عمل است. در بخش نظریه، دربارۀ مبانی ژانر فانتاستیک/ وهمناک در حوزه‌های مختلف از جمله فلسفه، روانکاوی و البته ادبیات بحث می‌شود. در بخش عمل، اصول فانتاستیک در گزیدۀ آثار ادبیات فارسی بررسی می‌شود.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...