سه شنبه 06 تیر ماه 1396
باستان‌شناسی دین و آیین

عنوانباستان‌شناسی دین و آیین

نویسنده تیموتی اینسل

مترجموحید عسکرپور

ناشرکتاب پارسه

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_068_253_600_978

تعداد صفحات192

خلاصه
این کتاب با درآمدی در زمینۀ باستان‌شناسی دین، تعاریف و نظریه‌پردازی در این عرصه را بررسی می‌کند و بر آن است تا دربارۀ روش‌شناسی پرداختن به دین از منظر باستان‌شناختی، مباحثی را دامن زند.
برچسب ها
پژوهش‌هایی دربارۀ تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران

عنوانپژوهش‌هایی دربارۀ تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران

نویسندهبه کوشش شهرام زارع

ناشربصیرت

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_59_5492_600_978

تعداد صفحات256

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 18 مقاله درباره باستان‌شناسی، تاریخ و تمدن ایران است. این مقاله‌ها در همایشی سه‌روزه که در سال 1385 در دانشگاه تهران با همکاری مؤسسه فرهنگى خُجند برگزار شده بود، ارائه شده‌اند.
برچسب ها
شوش: کاوش‌های باستان‌شناسی در شهر پانزدهم دوره عیلام میانی
PDF

عنوانشوش: کاوش‌های باستان‌شناسی در شهر پانزدهم دوره عیلام میانی

نویسندهاحسان (اسماعیل) یغمایی

ناشردنیای اقتصاد

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2ـ17ـ8004ـ600ـ978

تعداد صفحات184

خلاصه
این کتاب یکی از معدود پژوهش‌های باستان‌شناسی ایرانی است درباره شوش؛ این شهر پر رمزوراز که پاره‌ای از هویت ایرانیان را در سینه دارد.
برچسب ها
هندو ـ اروپائیان: نقش اسب و چرخ در گسترش زبان‌های هندو ـ اروپائی
PDF

عنوانهندو ـ اروپائیان: نقش اسب و چرخ در گسترش زبان‌های هندو ـ اروپائی

نویسندهدیوید. دابلیو. آنتونی

مترجمخشایار بهاری

ناشرفروزان روز

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک7ـ435ـ321ـ964ـ978

تعداد صفحات530

خلاصه
در این کتاب به بررسی خاستگاه زبان هندو - اروپایی آغازین و سپس انشعاب و گسترش آن در جهات مختلف جغرافیایی و سرانجام به چگونگی شکل‌گیری دوازده زبان اصلی هندو - اروپایی برگرفته شده از آن زبان اولیه پرداخته شده و بر شواهد باستان‌شناسی بیست سال اخیر و نیز اسلوب مدون زبان‌شناسی تاریخ تکیه شده است.
برچسب ها
جیرفت‌نامه؛ مجموعه مقالات
PDF

جیرفت‌نامه؛ مجموعه مقالات

جمعی از نویسندگان به کوشش محبوبه شرفی با مشارکت علمی انجمن ایرانی تاریخ

عنوانجیرفت‌نامه؛ مجموعه مقالات

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش محبوبه شرفی با مشارکت علمی انجمن ایرانی تاریخ

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ12ـ8273ـ600ـ978

تعداد صفحات268

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ یازده نوشتار دربارۀ جیرفت و جیرفت‌شناسی است.
برچسب ها
فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی اباختر، بهار 1396، شمارۀ 31 و 32
PDF

فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی اباختر، بهار 1396، شمارۀ 31 و 32

جمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی محمدعلی مهدوی امیری

عنوانفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی اباختر، بهار 1396، شمارۀ 31 و 32

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی محمدعلی مهدوی امیری

تاریخ چاپ1396

مکان چاپساری

تیراژ1000

تعداد صفحات492

خلاصه
شمارۀ سی‌ویکم و سی‌ودوم از فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی «اباختر» ویژۀ بهار 1396 منتشر شده است. این شماره از نه بخش و 38 نوشتار و یادداشت تشکیل شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...