چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
تجلی بازی در ادب فارسی

عنوانتجلی بازی در ادب فارسی

نویسندهزهرا محمدخانی

ناشرزوار

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک4_499_401_964_978

تعداد صفحات280

خلاصه
بازی از دورۀ ساسانی تا زمان‌های اخير در متون فارسی مطرح بوده است؛ اما تقريباً هيچ جا به چگونگی بازی و وسايل و فنون آن و شرايط بازيکنان اشاره‌ای نشده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...