یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
تاریخ تحولات ایران‌شناسی: پژوهشی در تاریخ فرهنگ ایران در دوران باستان

عنوانتاریخ تحولات ایران‌شناسی: پژوهشی در تاریخ فرهنگ ایران در دوران باستان

نویسندهمریم میراحمدی

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_02_5911_600_978

خلاصه
هدف از پژوهش حاضر بررسی سیر تحولات تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در راستای دانش «ایران‌شناسی» با مفهوم بین‌المللی آن است.
برچسب ها
روابط حکمت اشراق و فلسفۀ ایران باستان

عنوانروابط حکمت اشراق و فلسفۀ ایران باستان

نویسندههانری کربن

مترجماحمد فردید و عبدالحسین گلشن

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1385 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک3_06_8036_964

تعداد صفحات84+99

خلاصه
حکمت اشراق در ایران به وجود آمده و از آیین باستان این دیار سرچشمه گرفته است.
برچسب ها
زن در ایران باستان: بررسی فراز و فرود موقعیت زن در ایران باستان با تأکید بر دوران ساسانی

عنوانزن در ایران باستان: بررسی فراز و فرود موقعیت زن در ایران باستان با تأکید بر دوران ساسانی

نویسندهفروغ علیزاده

ناشرشورآفرین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8_99_2995_964_978

تعداد صفحات302

خلاصه
نقش و حضور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان در عهد ساسانی از مهم‌ترین مسائل ایران باستان است. در این دوره زنان بیش از سایر دوره‌های تاریخی ایران به ایفای نقش پرداخته و در سیاست و اجتماع حضور یافتند. تلاس در این کتاب نشان‌دادن نقش و حضور زن در دوره‌های مختلف و در عرصه‌های گوناگون اجتماع در ایران باستان به ویژه عصر ساسانی است.
برچسب ها
چهل جستار: بازنگری در شاهنامه فردوسی، آیین‌ها، جشن‌های کهن ایران‌زمین، فرازهایی از تاریخ ایران باستان و ...

عنوانچهل جستار: بازنگری در شاهنامه فردوسی، آیین‌ها، جشن‌های کهن ایران‌زمین، فرازهایی از تاریخ ایران باستان و ...

نویسندهصمد امیریان

ناشرطاق بستان

تاریخ چاپ1389

مکان چاپکرمانشاه

تیراژ1000

شابک2_124_510_964_978

تعداد صفحات476

خلاصه
این كتاب مجموعه مقالاتی است كه نگارنده در جراید معتبر كرمانشاه به طبع رسانیده است. در این مقالات موضوعاتی همچون جشن‌ها و آیین‌های نوروز، مهرگان، یلدا، سده و... بررسی می‌شود.
برچسب ها
مقالات تقی‌زاده (نوشته‌های تاریخی و نوروز) ـ جلد دوازدهم

عنوانمقالات تقی‌زاده (نوشته‌های تاریخی و نوروز) ـ جلد دوازدهم

نویسندهسیدحسن تقی‌زاده به کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک5ـ656ـ315ـ964ـ978

تعداد صفحات214

خلاصه
این جلد از مجموعه مقالات سیدحسن تقی‌زاده در چهار بخش ایران باستان، ملل دیگر، روابط میان دول و نوروز جمشیدی گرد آمده است.
برچسب ها
بررسی سیر تحول حالت‌های نیایش در ایران باستان
PDF

عنوانبررسی سیر تحول حالت‌های نیایش در ایران باستان

نویسندهمیلاد محسن زاده

ناشرآشیان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک6ـ12ـ7293ـ600ـ978

تعداد صفحات128

خلاصه
در این کتاب به بررسی آداب و رسوم و حالت‌های نیایش و تغییر و تحول آنها در طی سالیان پرداخته شده است.
برچسب ها
اساطیر ایران
PDF

اساطیر ایران

وستا سرخوش‌کرتیس

عنواناساطیر ایران

نویسندهوستا سرخوش‌کرتیس

مترجممهدی باقی، شیرین مختاریان

ناشرپرسش

تاریخ چاپ1394

مکان چاپآبادان

تیراژ1100

شابک5ـ83ـ8687ـ964ـ978

تعداد صفحات127

خلاصه
در این کتاب اسطوره‌های ایرانی و منابع آنها معرفی شده است.
برچسب ها
شاه و دربار در ایران باستان (559 تا 331 قبل از میلاد)
PDF

عنوانشاه و دربار در ایران باستان (559 تا 331 قبل از میلاد)

نویسندهلوید لولین ـ جونز

مترجمفریدون مجلسی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7ـ635ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات422

خلاصه
نویسنده در این کتاب کوشیده است در ورای دیدگاه جانبدارانه، نگاهی به درون دربار، عادات، تشریفات، اعتقادات، هنرها، زنان و مردان، خوراک، و زندگی روزانه ایرانیان و شرایط حاکم بر آنان بیندازد.
برچسب ها
نوروز
PDF

نوروز

محمدحسین امینی‌سام

عنواننوروز

نویسندهمحمدحسین امینی‌سام

ناشربهجت

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ002ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات208

خلاصه
در این کتاب این آیین باستانی از دوران باستان تا کنون بررسی شده و در انتها نوروز به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و آلمانی نیز آورده شده است.
برچسب ها
زروان: سنجش زمان در ایران باستان
PDF

عنوانزروان: سنجش زمان در ایران باستان

نویسندهفریدون جنیدی

ناشربلخ

تاریخ چاپ1394 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ84ـ6337ـ964ـ978

تعداد صفحات249

خلاصه
نخستین اشاره به دانستن و شمارش روزگار در دورۀ جمشید بوده است و جمشید نیز دورۀ تابندگی نژاد آریا است.
برچسب ها
آیین، اسطوره و کیهان‌شناسی در ایران باستان: مسئلۀ زرتشتی و سنت مزدایی
PDF

عنوانآیین، اسطوره و کیهان‌شناسی در ایران باستان: مسئلۀ زرتشتی و سنت مزدایی

نویسندهماریان موله

مترجممحمد میرزایی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ05ـ9940ـ964ـ978

تعداد صفحات598

خلاصه
این کتاب تلاشی است برای تفسیر اسناد مزدایی، از کهن‌ترین‌ها تا مهم‌ترین متون دورۀ میانه در پرتو پدیدارشناسی دینی مدرن.
برچسب ها
زبان‌های خارجی در گذر تاریخ ایران (از آغاز تا امروز)
PDF

زبان‌های خارجی در گذر تاریخ ایران (از آغاز تا امروز)

مهدی دهمرده، امیر نعمتی لیمائی و سیده ریحانه حسینی

عنوانزبان‌های خارجی در گذر تاریخ ایران (از آغاز تا امروز)

نویسندهمهدی دهمرده، امیر نعمتی لیمائی و سیده ریحانه حسینی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ794ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات178+12

خلاصه
تحقیقی که در این کتاب انجام شده به روشنی نشان می‌دهد که در دوره‌های مختلف تاریخ ایران، کدام یک از زبان‌های خارجی کاربرد داشته و هر یک در رهگذر زمان چه تحولاتی را شاهد و ناظر بوده‌اند.
برچسب ها
بن‌مایه‌های دینی ایران باستان در شاهنامه
PDF

عنوانبن‌مایه‌های دینی ایران باستان در شاهنامه

نویسندهکلثوم غضنفری

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ6727ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات286

خلاصه
این کتاب در تلاش است تا متن شاهنامه را به صورت کامل باتوجه به شواهد و اسناد زردشتی موجود بررسی کند و به سؤالات و ابهامات موجود در شاهنامه در زمینۀ کیفیت بازتاب زردشتی پاسخ گوید.
برچسب ها
اندیشه‌های مزدیسنی در متون پارسی باستان
PDF

عنواناندیشه‌های مزدیسنی در متون پارسی باستان

نویسندهاکتور پرودس شروو

مترجمجواد لطفی نوذری، فریبا حقیقی‌پور

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ100

شابک2ـ8ـ95387ـ600ـ978

تعداد صفحات162

خلاصه
به هنگام بحث و بررسی شاهنشاهی هخامنشی یکی از مسائل مهم که همچنان مبهم و بحث‌برانگیز است و میان ایران‌شناسان هنوز اجتماعی دربارۀ آن حاصل نشده، دین شاهان هخامنشی است.
برچسب ها
تاریخ ترجمه در ایران؛ از دوران باستان تا پایان عصر قاجار
PDF

عنوانتاریخ ترجمه در ایران؛ از دوران باستان تا پایان عصر قاجار

نویسندهعبدالحسین آذرنگ

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک6ـ179ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات439

خلاصه
تاریخ ترجمه در ایران، از قدیمی‌ترین زمان خود تا امروز، شاهد جنبش‌های مختلف بوده است؛ جنبش‌های عصر ساسانی، سامانی، قاجاریان و جنبش‌های پس از انقلاب اسلامی، نمونه‌هایی از این تحولات هستند. بررسی این دوره‌ها و همچنین اینکه جنبش ترجمه چرا و چگونه، با چه انگیزه و هدف‌هایی راه افتاد، از جمله اهداف تهیه و تدوین مطالب این کتاب هستند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...