دوشنبه 08 خرداد ماه 1396
نقد ساختار اندیشه

نقد ساختار اندیشه

علیرضا جاوید، محمد نجاری

عنواننقد ساختار اندیشه

نویسنده علیرضا جاوید، محمد نجاری

ناشرآشیان

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک8_46_7518_964_978

تعداد صفحات336

خلاصه
این كتاب دربردارندۀ مجموعه گفت‌وگوهایی با تنی چند از اهالی اندیشه است كه به مدرنینته پرداخته و با هر دو رویكرد نقد یا تأیید به این امر توجه داشته‌است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...