دوشنبه 05 تیر ماه 1396
زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر بدرالزمان قریب
PDF

زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر بدرالزمان قریب

جمعی از نویسندگان به کوشش امید قنبری

عنوانزندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر بدرالزمان قریب

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش امید قنبری

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهرانا

تیراژ1000

شابک6ـ244ـ528ـ964ـ978

تعداد صفحات193

خلاصه
در این کتاب به زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی اندیشمند معاصر سرکار خانم دکتر بدرالزمان قریب پرداخته شده است.
برچسب ها
تاریخ، فرهنگ و ادبیات (مجموعۀ بیست گفت‌وگو)
PDF

عنوانتاریخ، فرهنگ و ادبیات (مجموعۀ بیست گفت‌وگو)

نویسندهعلی دهباشی

ناشررازگو

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ2ـ91397ـ600ـ978

تعداد صفحات360

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ بیست گفت‌وگو است از علی دهباشی سردبیر مجلۀ بخارا با نام‌آوران حوزۀ تاریخ، فرهنگ و ادبیات.
برچسب ها
خورشید در آینۀ ماه (زندگی، آثار، افکار و میراث مولوی در یک نگاه)
PDF

عنوانخورشید در آینۀ ماه (زندگی، آثار، افکار و میراث مولوی در یک نگاه)

نویسندهمحمودرضا اسفندیار

ناشرعلم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک7ـ697ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات386

خلاصه
در این کتاب در سه فصل به زندگی و آثار و افکار مولانا پرداخته شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...