دوشنبه 08 خرداد ماه 1396
قم در منابع و مراجع فارسی: از قرن چهارم تا چهاردهم هجری

عنوانقم در منابع و مراجع فارسی: از قرن چهارم تا چهاردهم هجری

نویسندهمحمدرضا انصاری قمی

ناشرسازمان انتشارات جهاد دانشگاهی قم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک2_438_102_600_978

خلاصه
گردآورندگان این مجموعه بر آن بوده‌اند تا با کاوش در کتب و منابع در دسترس، گوشه‌ای از تاریخ و فرهنگ غنی این شهر شیعی را برای جهانیان متبلور سازند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...