یکشنبه 04 تیر ماه 1396
اللهیار صالح (زندگی‌نامه)

عنواناللهیار صالح (زندگی‌نامه)

نویسندهخسرو سعیدی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ1382

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک9_2823_06_964

تعداد صفحات359

خلاصه
صالح در میان رجال ایران که از اواسط دورۀ رضاشاه مصدر کارهای مهم اداری شده‌اند، فردی است که با نیروی فعالیت، وطن‌دوستی، شهامت، بی‌غرضی و دوستی نمونه‌وار خود را به جامعه خوب شناساند و در
برچسب ها
دیدن بیشتر ...