چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
 فارسی ناشنیده: فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات فارسی و فارسی‌شدۀ کاربردی در افغانستان

عنوان فارسی ناشنیده: فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات فارسی و فارسی‌شدۀ کاربردی در افغانستان

نویسندهحسن انوشه و غلامرضا صنعتگر

ناشرقطره

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1700

شابک6_609_119_600_978

خلاصه
این کتاب حاصل سال‌ها کتاب‌گردی و تهیۀ برگه‌های جداگانه توسط نویسندگان برای هر یک از واژه‌ها و اصطلاحات است.
برچسب ها
درختان تبعیدی: نمونه‌های غزل امروز افغانستان

درختان تبعیدی: نمونه‌های غزل امروز افغانستان

به انتخاب سیدضیاء قاسمی و علی‌محمد مؤدب

عنواندرختان تبعیدی: نمونه‌های غزل امروز افغانستان

نویسندهبه انتخاب سیدضیاء قاسمی و علی‌محمد مؤدب

ناشرشهرستان ادب

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک2_12_6889_600_978

خلاصه
در این کتاب سعی شده است تازه‌ترین غزل‌های شاعران افغانی نسبت به زمان جمع‌آوری مجموعه، انتخاب شود.
برچسب ها
و کوهستان به طنین آمد

عنوانو کوهستان به طنین آمد

نویسندهخالد حسینی

مترجمنسترن ظهیری

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0_085_278_600_978

خلاصه
رمانی فراموش‌نشدنی، سراسر احساس و شور دربارۀ عشق، دربارۀ توجه به هم‌نوع و دربارۀ تصمیم‌های ما در سرنوشت نسل بعدی.
برچسب ها
فرخار در قلمرو شعر (مجلۀ خانۀ ادبیات افغانستان)

عنوانفرخار در قلمرو شعر (مجلۀ خانۀ ادبیات افغانستان)

نویسندهمحمدصادق دهقان (سردبیر)

ناشرتاک

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1200

خلاصه
این مجله با همکاری و حمایت مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری چاپ شده است.
برچسب ها
این قند پارسی: فارسی دری در افغانستان امروز

عنواناین قند پارسی: فارسی دری در افغانستان امروز

نویسندهمحمدکاظم کاظمی

ناشرعرفان (محمدابراهیم شریعتی افغانستانی)

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ5000

شابک3_5153_04_964_978

تعداد صفحات144

خلاصه
در این کتاب به بررسی فارسی در افغانستان امروز پرداخته می‌شود.
برچسب ها
تاریخ ادبیات افغانستان (پنج استاد)

تاریخ ادبیات افغانستان (پنج استاد)

کهزاد، علی محمد «زهما»، علی احمد «نعیمی»، محمدابراهیم‌خان «صفا» و میرغلام محمدخان «غبار»

عنوانتاریخ ادبیات افغانستان (پنج استاد)

نویسنده کهزاد، علی محمد «زهما»، علی احمد «نعیمی»، محمدابراهیم‌خان «صفا» و میرغلام محمدخان «غبار»

ناشرکتابخانۀ رشیدیه

تاریخ چاپ1386

مکان چاپکابل

تیراژ1000

تعداد صفحات420

خلاصه
این کتاب به بررسی تاریخ ادبیات افغانستان از قدیم‌ترین زمانه تا دورۀ محمد زائی‌ها می‌پردازد.
برچسب ها
جایگاه و قلمرو تاریخی زبان پارسی دری

عنوانجایگاه و قلمرو تاریخی زبان پارسی دری

نویسندهسیدعلی محمد اشراقی

ناشریوسف زاده

تاریخ چاپ1390

مکان چاپکابل

تیراژ1000

تعداد صفحات354

خلاصه
زبان پارسی دری زبان شعر و هنرآفرینی است.
برچسب ها
طرزی و سراج‌الأخبار

عنوانطرزی و سراج‌الأخبار

نویسندهبشیر سخاورز

ناشرعرفان

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک8_9473_06_964

تعداد صفحات208

خلاصه
سراج‌الأخبار وظیفۀ خود دانسته است تا مردم افغانستان را که سده‌ها از جریان‌های خارج از کشور غافل بودند را آگاه سازد و حتی اوضاع اقتصادی جهان را بررسی و آن را با وضع اقتصادی افغانستان مقایسه کند.
برچسب ها
کلیات قهار عاصی

کلیات قهار عاصی

عبدالقهار عاصی

عنوانکلیات قهار عاصی

نویسندهعبدالقهار عاصی

مصححاحمدمعروف کبیری

ناشربدخشان

تاریخ چاپ1392

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک3_5_93169_600_978

تعداد صفحات1136

خلاصه
عبدالقهار عاصی سرایشگر دلیری است از تیرۀ عیاران و از تبار انسان؛ آرمان‌وارۀ دیرینۀ ذهنی برای تقلای حضور جامعۀ باز و انسانی.
برچسب ها
کلیات نادم

کلیات نادم

میرزا محمدیحیی نادم قیصاری

عنوانکلیات نادم

نویسندهمیرزا محمدیحیی نادم قیصاری

مصحح محمدسرور مولایی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک3_6408_964_978

تعداد صفحات279

خلاصه
این کتاب دیوان اشعار «میرزا محمد یحیی قیصاری»، متخلص به «نادم» است.
برچسب ها
تبر و باغ گل سرخ: سوگ‌سروده‌هایی در رثای استاد شهید عبدالعلی مزاری

عنوانتبر و باغ گل سرخ: سوگ‌سروده‌هایی در رثای استاد شهید عبدالعلی مزاری

نویسندهمحمدجاوید جاوید

ناشرامیری

تاریخ چاپ1392

مکان چاپکابل

تیراژ1000

تعداد صفحات616

خلاصه
در این مجموعه کوشش بر این بوده که شعرهای چاپ شده و چاپ نشده‌ای که تا کنون در رثای بابه مزاری سروده شده، جمع‌آوری شود.
برچسب ها
زبان فارسی دری افغانستان [دری] (دو جلد)

زبان فارسی دری افغانستان [دری] (دو جلد)

علی رواقی با هکاری زهرا اصلانی

عنوانزبان فارسی دری افغانستان [دری] (دو جلد)

نویسندهعلی رواقی با هکاری زهرا اصلانی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

شابک8_40_6143_600_978

تعداد صفحات2092

خلاصه
هدف از این پژوهش نشان‌دادن همگونی‌ها و ناهمگونی‌های گونه‌های امروزی در سه حوزۀ جغرافیایی افغانستان، ایران و تاجیکستان است.
برچسب ها
آداب و آیین‌ها و باورهای مردم افغانستان
PDF

عنوانآداب و آیین‌ها و باورهای مردم افغانستان

نویسندهداداجان عابدوف

مترجمبهرام امیراحمدیان

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ9ـ94538ـ600ـ978

تعداد صفحات220

خلاصه
این کتاب شرح مردم‌شناسی گسترده‌ای در باب ملت همسایه افغانستان است. برخی از این آداب و رسومی که در این کتاب به طور گسترده شرح داده شده‌اند شاید در زندگی امروزی مردم افغانستان کم‌رنگ شده با از بین رفته باشند ولی نکته اساسی این است که آرزوها، آمال، خواسته‌ها، شادمانی‌ها و اندوه و ترس و بیم و امید مردم است که ریشه در خاک این سرزمین دارند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...