شنبه 06 خرداد ماه 1396
اصلاحات و ضرب‌المثل‌ها (شرق گیلان)
PDF

اصلاحات و ضرب‌المثل‌ها (شرق گیلان)

محمدولی مظفری به کوشش مهرناز مظفری

عنواناصلاحات و ضرب‌المثل‌ها (شرق گیلان)

نویسندهمحمدولی مظفری به کوشش مهرناز مظفری

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1393

مکان چاپرشت

تیراژ1000

شابک9ـ224ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات258

خلاصه
در این کتاب حدود 500 ضرب‌المثل گیلكی (به گویش شرق گیلان) به ترتیب حروف الفبا تدوین شده است. آوانگاری و ترجمه فارسی هر یك از ضرب‌المثل‌ها در كنار آن آورده شده است.
برچسب ها
المعجم الصوفی؛ دانشنامه اصطلاحات ابن عربی، الحکمة فی حدود الحکمة
PDF

عنوانالمعجم الصوفی؛ دانشنامه اصطلاحات ابن عربی، الحکمة فی حدود الحکمة

نویسندهسعاد الحکیم

مترجمسیدناصر طباطبایی

ناشرمولی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ720

شابک8ـ021ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات994+38

خلاصه
این کتاب به شرح 706 اصطلاح نزد ابن عربی می‌پردازد.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی نسخه‌های خطی جهان اسلام
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی نسخه‌های خطی جهان اسلام

نویسندهآدام گاچک

مترجمعلی‌قلی نامی

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ9ـ94613ـ600ـ978

تعداد صفحات513

خلاصه
این کتاب یک فهرست عمومی اجزاء گوناگون یا جنبه‌هایی از مطالعات نسخه‌های خطی اسلامی است.
برچسب ها
فرهنگ کوچک پارسی ـ بلوچی، بلوچی ـ پارسی
PDF

فرهنگ کوچک پارسی ـ بلوچی، بلوچی ـ پارسی

غلامرضا آذرلی به کوشش منوچهر پیشوا

عنوانفرهنگ کوچک پارسی ـ بلوچی، بلوچی ـ پارسی

نویسندهغلامرضا آذرلی به کوشش منوچهر پیشوا

ناشربهجت

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ030ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات188

خلاصه
در این کتاب در سه بخش فرهنگ لغات پارسی به بلوچی و برعکس و برخی از واژگان بلوچی آورده شده است.
برچسب ها
کهن‌ترین فرهنگ‌نامه فارسی دانش استیفا: تصحیح و تحلیل بخش لغات و مصطلحات المرشد فی الحساب
PDF

عنوانکهن‌ترین فرهنگ‌نامه فارسی دانش استیفا: تصحیح و تحلیل بخش لغات و مصطلحات المرشد فی الحساب

نویسندهحسن بن علی

مصححنفیسه ایرانی، علی صفری آق‌قلعه

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ114ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات214+6

خلاصه
آگاهی از اصطلاحات و مفاهیم برخی از دانش‌های ادوار پیشین در شناخت فرهنگ گذشتۀ ایران ضروری است. دانش استیفا و دبیری در شمار همین دانش‌هاست که آگاهی از آن اندک است.
برچسب ها
فرهنگ زیباشناسی
PDF

عنوانفرهنگ زیباشناسی

نویسندهاران گوتر

مترجممحمدرضا ابوالقاسمی

ناشرماهی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک8ـ189ـ209ـ964ـ978

تعداد صفحات256

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مفاهیم، مسائل، مواضع و چهره‌های مهم زیباشناسی و فلسفۀ هنر است.
برچسب ها
مفاهیم بنیادی تاریخ هنر
PDF

مفاهیم بنیادی تاریخ هنر

جمعی از نویسندگان ویراستۀ رابرت اس. نلسون و ریچارد شیف

عنوانمفاهیم بنیادی تاریخ هنر

نویسندهجمعی از نویسندگان ویراستۀ رابرت اس. نلسون و ریچارد شیف

مترجممهران مهاجر، محمد نبوی

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ38ـ6220ـ600ـ978

تعداد صفحات383

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هفده مقاله دربارۀ تاریخ هنر در پایان سدۀ بیستم است.
برچسب ها
ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات گیلکی
PDF

ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات گیلکی

ابراهیم فخرایی بازخوانی و ویرایش رویا صفری

عنوانضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات گیلکی

نویسندهابراهیم فخرایی بازخوانی و ویرایش رویا صفری

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپرشت

تیراژ1000

شابک2ـ434ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات295

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات گیلکی است که توسط زنده‌یاد ابراهیم فخرایی مورخ و پژوهشگر نامی گردآوری شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...