دوشنبه 08 خرداد ماه 1396
شعر روس از ديروز تا امروز

شعر روس از ديروز تا امروز

گاوریلا رامانویچ درژاوین، واسیلی آندریوسچ پوشکین و دیگران

عنوانشعر روس از ديروز تا امروز

نویسنده گاوریلا رامانویچ درژاوین، واسیلی آندریوسچ پوشکین و دیگران

مترجمبابک شهاب

ناشرثالث

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک9_317_380_964_978

تعداد صفحات290

خلاصه
كتاب حاضر پس از ذكر كلياتی دربارۀ شعر روسيه به معرفی اجمالی شاعران روس و درج نمونه‌ای از آثار اختصاص يافته است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...