جمعه 02 تیر ماه 1396
سنت و تجدد یا ثابت و متحول

عنوانسنت و تجدد یا ثابت و متحول

نویسندهأدونیس

مترجمحبیب الله عباسی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک3_569_372_964_978

خلاصه
کتاب حاضر برترین اثر تحقیقی أدونیس متفکر، نظریه پرداز، محقق دقیق النظر و شاعر شهیر دنیای عرب و یکی از شاهکارهای پژوهشی جهان اسلام به شمار می‌رود.
برچسب ها
لطایف الأذکار للحضّار والسّفار فی المناسک و الآداب

عنوانلطایف الأذکار للحضّار والسّفار فی المناسک و الآداب

نویسندهمحمد ابن عمر ابن مازه

مصححرسول جعفریان

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_577_224_964_978

خلاصه
این اثر از سویی راهنمای حج و از سوی دیگر گزارشی از شهرهای بزرگ شرق اسلامی از بخارا تا بغداد و سپس شرحی از مکه و مدینه است.
برچسب ها
الافق المبین

الافق المبین

امیر محمدباقر الاسترآبادی (میرداماد)

عنوانالافق المبین

نویسندهامیر محمدباقر الاسترآبادی (میرداماد)

مصحححامد ناجی اصفهانی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک6_056_203_600_978

خلاصه
این کتاب مفصل ترین نگاشتۀ حکیم استرآباد، امیرمحمد باقر داماد مشهور به میرداماد است.
برچسب ها
مُجلی مرآة المُنجی فی الکلام و الحکمتین و التصوف

عنوانمُجلی مرآة المُنجی فی الکلام و الحکمتین و التصوف

نویسندهمحمد ابن علی ابن جمهور الأحسائی

مصححزابینه اشمیتکه

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4_53_8036_964_978

خلاصه
کتاب حاضر شرحی است بر «النور المنجی من الظلام» اثر نویسنده که خود حاشیه‌ای است بر «مسالک الافهام» که آن هم اثری است از خود نویسنده.
برچسب ها
حکیم‌نامه یا اجتماع علامه، به انضمام

عنوانحکیم‌نامه یا اجتماع علامه، به انضمام "ذیل سیر العباد" و اشعار دیگر او

نویسندهاوحدالدین رازی

مصححنصرالله پورجوادی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1384

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک9_20_8036_964

خلاصه
آثارى كه در اين كتاب گردآورى شده است، متعلّق به فيلسوف و طبيبى است به نام حكيم اوحدالدّين طبيب رازى كه در قرن هفتم هجرى مى‌زيسته و تاكنون كمتر شناخته شده بوده است.
برچسب ها
اعلام النبوة

اعلام النبوة

ابوحاتم رازی

عنواناعلام النبوة

نویسندهابوحاتم رازی

مصححغلامرضا اعوانی، صلاح الصاوی و مقدمۀ انگلیسی سیدحسین نصر

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1381 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک0_0_94459_964

خلاصه
این کتاب از نمونه‌های بارز تفکر مسلمانان در اواخر سدۀ چهارم و اوائل سدۀ پنجم هجری است.
برچسب ها
تقویم البُلدان

تقویم البُلدان

ابوالفداء ایوبی

عنوانتقویم البُلدان

نویسندهابوالفداء ایوبی

مصححمیرهاشم محدث و یوسف بیگ باباپور

مترجمعبدالعلی بیرجندی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6_170_220_600_978

خلاصه
تقویم‌البُلدان، تألیف ابوالفداء ایوبی از جغرافی‌دانان بزرگ سدۀ 7-8 قمری، یکی از آثار مهم و ارزندۀ جغرافیایی دورۀ اسلامی است که از سوی بسیاری از دانشمندان پس از خود مورد توجّه قرار گرفته است.
برچسب ها
از کلمه تا کتاب

از کلمه تا کتاب

محمدرضا حکیمی

عنواناز کلمه تا کتاب

نویسنده محمدرضا حکیمی

ناشرنورمطاف

تاریخ چاپ1390

مکان چاپقم

تیراژ2000

شابک6_80_7891_964_978

تعداد صفحات262

خلاصه
این کتاب برگزیده‌ای از آثار استاد محمدرضا حکیمی دربارۀ کتاب و ادبیات و انتشارات دینی است.
برچسب ها
پدر علم تفسیر و تاریخ (مروری بر زندگی و آثار محمد ابن جریر طبری) پروانه عروج‌نیا

عنوانپدر علم تفسیر و تاریخ (مروری بر زندگی و آثار محمد ابن جریر طبری) پروانه عروج‌نیا

نویسندهپروانه عروج‌نیا

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک0_046_241_964_978

تعداد صفحات160

خلاصه
یکی از مفاخر اسلام محمد ابن جریر طبری، مجتهد، مفسر، محدث، حافظ و مورخ بزرگ است. قدمت عهد طبری آنگاه آشکارتر می‌شود که به معاصر‌بودن وی با سه تن از امامان شیعه و دو تن از بزرگ‌ترین محدثان اهل سنت اشاره شود.
برچسب ها
در جستجوی دریا (مروری بر زندگی و آثار خواجه عبدالله انصاری)

در جستجوی دریا (مروری بر زندگی و آثار خواجه عبدالله انصاری)

سلمان ساکت زیر نظر علیرضا مختارپور قهرودی

عنواندر جستجوی دریا (مروری بر زندگی و آثار خواجه عبدالله انصاری)

نویسنده سلمان ساکت زیر نظر علیرضا مختارپور قهرودی

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک5_041_241_964_978

تعداد صفحات140

خلاصه
این کتاب کوششی است ناچیز برای شناساندن بیشتر پیر فرزانه به نسل جوان و پویای معاصر، یعنی خواجه عبدالله انصاری.
برچسب ها
زائر شرق: مجموعه مقالات یکصدمین سال تولد هانری کربن

عنوانزائر شرق: مجموعه مقالات یکصدمین سال تولد هانری کربن

نویسنده شهرام پازوکی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1385

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک9_17_8036_964

تعداد صفحات212

خلاصه
زائر شرق عنوانی است که بر مجموعۀ منتخب مقالات همایش صدمین سال تولد هانری کربن نهاده شده است.
برچسب ها
سیر شعر و ادب از دوران قبل از اسلام عرب تا پایان دورۀ عباسی و مقایسۀ افکار سعدی و متنبّی و داوری میان دو شاعر نامی پارسی و تازی

عنوانسیر شعر و ادب از دوران قبل از اسلام عرب تا پایان دورۀ عباسی و مقایسۀ افکار سعدی و متنبّی و داوری میان دو شاعر نامی پارسی و تازی

نویسندهسیدامیرمحمود انوار

ناشرانوار دانش

تاریخ چاپ1380

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک8_4_91793_964

تعداد صفحات88

خلاصه
در کتاب افزون بر مقایسۀ پاره‌ای از اشعار سعدی و متنبّی, میزان تأثیر سعدی از شعرای عرب, نقد و بررسی می‌شود.
برچسب ها
خدا، جهان و انسان در اندیشۀ فیلون و ابن عربی

عنوانخدا، جهان و انسان در اندیشۀ فیلون و ابن عربی

نویسندهطاهره حاج‌ابراهیمی

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک7_355_121_600_978

تعداد صفحات288

خلاصه
اندیشه‌های فیلون و ابن عربی محصول شرایط ویژه‌ای هستند که در حوزۀ علمی مهم و تاریخ‌ساز اسکندریه و اسپانیای اسلامی، در مهم‌ترین ادوار تاریخی آنها پدید آمده‌اند و حاصل بستر مساعدی هستند که امکان پیدایش آرای بدیع و آفرینش‌گر را از متن اندیشه‌هایی با خاستگاه‌های متفاوت و سنت‌های گوناگون فراهم ساخته‌اند.
برچسب ها
تقویم و تقویم‌نگاری

عنوانتقویم و تقویم‌نگاری

نویسندهفرید قاسملو

ناشرکتاب مرجع

تاریخ چاپ1393 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7_14_5397_600_978

تعداد صفحات212

خلاصه
این كتاب به تقويم و تقويم‌نگاری و شيوه‌های تنظيم گاه‌شماری از دوران گذشته تاكنون اختصاص دارد و در 13 بخش تنظيم شده است.
برچسب ها
کلیدهای فهم فصوص الحکم محی الدین ابن عربی

عنوانکلیدهای فهم فصوص الحکم محی الدین ابن عربی

نویسندهعبدالباقی مفتاح

ناشرعلم

تاریخ چاپ1385

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک7_678_405_964

تعداد صفحات424

خلاصه
این کتاب شرح و تفسیر فصوص الحکم نیست، بلکه جستجویی است برای یافتن تمام مناسبات و روابط حاکم بر ابواب فصوص و اضلاع درهم‌تنیدۀ هندسۀ ساختاری این اثر شگفت.
برچسب ها
حکیم خیام نیشابوری: آثار و اندیشه‌ها

عنوانحکیم خیام نیشابوری: آثار و اندیشه‌ها

نویسندهعلیرضا ذکاوتی قراگوزلو

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7_073_165_964_978

تعداد صفحات296

خلاصه
نگارنده در این کتاب به بررسی آثار و اندیشه‌های حکیم خیام نیشابوری پرداخته است.
برچسب ها
درآمدی بر زیباشناسی اسلامی

عنواندرآمدی بر زیباشناسی اسلامی

نویسندهاولیور لیمن

مترجمنازنین اردوبازارچی، سیدجواد فندرسکی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_533_224_964_978

تعداد صفحات295

خلاصه
نگارنده این کتاب دربارۀ مسائلی بحث می‌کند که در نقاشی، خوشنویسی، معماری، باغ‌ها، ادبیات، فیلم‌ها و موسیقی مطرح شده است.
برچسب ها
عرفان اسلامی در شرق و غرب: گفتگوی سید سلمان صفوی و پروفسور سیدحسین نصر

عنوانعرفان اسلامی در شرق و غرب: گفتگوی سید سلمان صفوی و پروفسور سیدحسین نصر

نویسندهسیدسلمان صفوی

ناشرسلمان آزاده

تاریخ چاپ1388

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک8_02_5357_600_978

تعداد صفحات82

خلاصه
این کتاب به مباحثی پیرامون عرفان اسلامی و موقعیت آن در کشورهای اسلامی و غرب معاصر می‌پردازد.
برچسب ها
نگار و نگاره: نقاشی‌هایی از آثار تاریخی حرمین شریفین

عنواننگار و نگاره: نقاشی‌هایی از آثار تاریخی حرمین شریفین

نویسندهرسول جعفریان

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_583_224_964_978

تعداد صفحات96

خلاصه
این اثر دربردارنده بیش از سی نقاشی مربوط به قرن یازده هجری قمری از مکه و مدینه است.
برچسب ها
تاریخ اندیشۀ سیاسی در اسلام

عنوانتاریخ اندیشۀ سیاسی در اسلام

نویسندهپاتریشیا کرون

مترجممسعود جعفری

ناشرسخن

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک0_458_372_964_978

تعداد صفحات754

خلاصه
این کتاب روایتی است تحلیلی از سیر تحول اندیشۀ سیاسی در تمدن اسلامی از آغاز تا حملۀ مغول.
برچسب ها
از الفبا تا هنر: شناخت انواع خطوط از آغاز تاکنون و قالب‌های خوشنویسی

عنواناز الفبا تا هنر: شناخت انواع خطوط از آغاز تاکنون و قالب‌های خوشنویسی

نویسندهغلامرضا راهپیما

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک8_192_220_600_978

تعداد صفحات300

خلاصه
این کتاب در دو بخش است که در بخش نخست به معرفی خط و کتابت، کتیبه، قطعه، سیاه‌مشق و سایر قالب‌های خوشنویسی پرداخته است و در بخش دوم نیز به معرفی خطوط پیش از اسلام توجه ویژه دارد.
برچسب ها
گزیدۀ رسائل اخوان الصفا

عنوانگزیدۀ رسائل اخوان الصفا

نویسندهناشناس

مترجمعلی اصغر حلبی

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1380

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک1_067_331_964

تعداد صفحات372

خلاصه
این گزیده به طوری ترجمه و تنظیم شده است که با این حال که اخوان الصفا و رسایل آنها را می‌شناساند، در حقیقت یک دورۀ حکمت و کلام اسلامی را نیز بسیار ساده و خواندنی گزارش می‌کند.
برچسب ها
اخلاق علایی

اخلاق علایی

هبة الله بن عطاءالله حسینی شیرازی (معروف به شاه‌میر)

عنواناخلاق علایی

نویسنده هبة الله بن عطاءالله حسینی شیرازی (معروف به شاه‌میر)

مصححمحمدجعفر یاحقی، سلمان ساکت

ناشرمتن

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_085_232_964_978

تعداد صفحات188

خلاصه
این کتاب، کتابی است در حکمت و اخلاق عملی در یک مقدمه و چهار باب که عمدتاً بر مبنای بخش‌هایی از اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی تنظیم شده است.
برچسب ها
جانورشناسی در تاریخ علم، فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی

جانورشناسی در تاریخ علم، فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی

شمامه محمدی‌فر، استیون اندرسون، شارل پلا، هوشنگ اعلم، مهران افشاری، پرتو نایلی بوراتاو، فرید قاسملو

عنوانجانورشناسی در تاریخ علم، فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی

نویسندهشمامه محمدی‌فر، استیون اندرسون، شارل پلا، هوشنگ اعلم، مهران افشاری، پرتو نایلی بوراتاو، فرید قاسملو

ناشرکتاب مرجع

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_32_5397_600_978

تعداد صفحات210

خلاصه
این كتاب متشکل از چهاربخش اصلی است. بخش اول به مباحث واژه‌شناسی و ادبیات اختصاص یافته است كه در آن واژۀ جانور در زبان‌های فارسی و عربی، ادبیات زرتشتی و فرهنگ تركی بررسی شده است. بخش دوم با عنوان جانورشناسی میان مسلمانان، اشارات قرآنی و نیز آرای دانشمندان مسلمان در این باره مطرح شده است. در بخش سوم در ده قسمت جداگانه به جانوران ایران و گروه‌های جانوری و در بخش چهارم نیز در شش قسمت به جانوران سرزمین اسلامی پرداخته شده است.
برچسب ها
انسان نورانی در تصوف ایرانی

عنوانانسان نورانی در تصوف ایرانی

نویسندههانری کربن

مترجمفرامرز جواهری‌نیا

ناشرگلبان

تاریخ چاپ1392 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک 7_2_94707_964_978

تعداد صفحات240

خلاصه
نویسنده در این کتاب با بررسی رساله‌های چند تن از عارفان ایرانی مانند بوعلی سینا, سهروردی, روزبهان شیرازی و علاء‌الدوله سمنانی مفاهیمی چون نور, رنگ, بالندگی مینوی, جهانی فراحسی و حکمت اشراق از دیدگاه تصوف ایرانی را شرح و تبیین می‌کند.
برچسب ها
آیت الحق: شرح احوال سیدالعلماء حضرت سیدعلی آقا قاضی (قدس سره) (دو جلد)

عنوانآیت الحق: شرح احوال سیدالعلماء حضرت سیدعلی آقا قاضی (قدس سره) (دو جلد)

نویسنده سیدمحمدحسن قاضی با مقدمۀ حسین غفاری

مترجمسیدمحمدعلی قاضی‌نیا

ناشرجلد اول: حکمت، جلد دوم: بصیرت

تاریخ چاپجلد اول: 1392 (چ چهارم) جلد دوم: 1388

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3_4_81412_964

تعداد صفحات458+225

خلاصه
این کتاب در دو جلد، به عرفان سیدعلی قاضی و شخصیت او و نیز به بررسی شاگردانش که هر کدام برای خود آیتی شده‌اند، از جمله علامه طباطبایی و مرحوم بهجت و بسیاری دیگر می‌پردازد. همچنین در این کتاب مقدمه‌ای با عنوان «فلسفۀ عرفان شیعی» آمده است.
برچسب ها
ابوالعلاء معری در بوتۀ نقد ادب تطبیقی: تطبیق اندیشه ابوالعلا و اپیکور، شوپنهاور، نیچه، ‌دانته و هدایت

عنوانابوالعلاء معری در بوتۀ نقد ادب تطبیقی: تطبیق اندیشه ابوالعلا و اپیکور، شوپنهاور، نیچه، ‌دانته و هدایت

نویسندهنرجس توحیدی فر

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6_25_7843_964_978

تعداد صفحات256

خلاصه
نویسنده در این کتاب افزون بر نگاهی به زندگی و زمانۀ ابوالعلاء معری، به مقایسۀ اندیشۀ وی با اندیشۀ بزرگانی چون شوپنهاور، نیچه، اپیکور و .... پرداخته است.
برچسب ها
احیای فرهنگی در عهد آل بویه: انسان‌گرایی در عصر رنسانس اسلامی

عنواناحیای فرهنگی در عهد آل بویه: انسان‌گرایی در عصر رنسانس اسلامی

نویسندهجوئل ل.کرمر

مترجممحمدسعید حنایی کاشانی

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1375

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک6_0795_01_964

تعداد صفحات530+9

خلاصه
مؤلف در این کتاب می‌خواهد نشان دهد در عصر رنسانس اسلامی، شکوفایی فرهنگی جهان اسلام در دوران حکومت روشن‌اندیش آل بویه، کوششی آگاهانه برای جذب و انتقال میراث فکری یونان باستان وجود داشت.
برچسب ها
ادبیات در جهان اسلام

عنوانادبیات در جهان اسلام

نویسندهشارل پلا

مترجممحمد راغب

ناشربصیرت

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک8_66_5492_600_978

تعداد صفحات65

خلاصه
در این کتاب مؤلف با استفاده از تصاویر جذاب و ابیاتی پراکنده از شاعران برجسته تاریخی خواندنی از سیر تحول و دگردیسی ادبیات در اسلام به دست آورده، همچنین این کتاب به واژه‌های قرآنی نیز در شعر شاعران اسلام پرداخته و چگونگی گردآوری این واژه‌های قرآنی را نیز توضیح داده است.
برچسب ها
اصحاب معرفت: تلخیص و بازنویسی محبوب القلوب اثر قطب‌الدین محمد اشکوری

عنواناصحاب معرفت: تلخیص و بازنویسی محبوب القلوب اثر قطب‌الدین محمد اشکوری

نویسندهبه کوشش علی اوجبی

ناشراهل قلم

تاریخ چاپ1384(چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_16_8084_964

تعداد صفحات139

خلاصه
بی‌تردید محبوب القلوب را می‌توان یکی از مهم‌ترین و گران‌سنگ‌ترین منابع در زمینۀ تریخ فلسفه به شمار آورد. زیرا ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که آن را از دیگر آثار مشابه ممتاز می‌سازد. این کتاب گزیده و تلخیصی از دفتر نخست محبوب القلوب است که دربردارندۀ شرح حال حکمای پیش از اسلام است.
برچسب ها
فرهنگ ایرانی و اندیشۀ یونانی
PDF

عنوانفرهنگ ایرانی و اندیشۀ یونانی

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجمسیدمهدی حسینی اسفیدواجانی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ376ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات372

خلاصه
موضوع این کتاب تأثیرات متقابل فرهنگ ایرانی و اندیشه یونانی بر یکدیگر است. کتاب دربردارندۀ ترجمۀ مقالاتی است که برخی از آنها قبلاً در مجلات چاپ شده است. سبک نگارش کتاب، ساده است و هدف اصلی از جمع‌آوری مقالات حاضر، تبیین روابط متقابل ایران و یونان و تأثیراتی است که این دو تمدّن بزرگ بر یکدیگر گذاشته‌اند. ویژگی شاخص کتاب، فراهم آوردن مقالات مختلف از اندیشمندان حوزه فلسفه در باب فرهنگ و تمدّن ایران و یونان است.
برچسب ها
مفهوم حکمت در تصوف و عرفان اسلامی
PDF

عنوانمفهوم حکمت در تصوف و عرفان اسلامی

نویسندهپروانه عروج‌نیا

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ891ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات176+6

خلاصه
در این کتاب اهمیت حکمت در تصوف و عرفان اسلامی و تلقی صوفیان و عارفان مسلمان و نیز خود حکیمان از این مفهوم در دوره‌های مختلف تاریخی بررسی می‌شود.
برچسب ها
تاریخچۀ تغییر خط فارسی ـ عربی (تاریخچۀ تغییر خط در امپراطوری اسلام، کشورهای اسلامی و ایران)
PDF

عنوانتاریخچۀ تغییر خط فارسی ـ عربی (تاریخچۀ تغییر خط در امپراطوری اسلام، کشورهای اسلامی و ایران)

نویسندهکاظم استادی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ437ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات446

خلاصه
نویسنده موضوع تغییر خط را به سه بخش تقسیم نموده و با استفاده از آثار قبلی و دیگر منابع، در ضمن سه عنوان ذیل به تاریخچۀ تغییر خط فارسی ـ عربی پرداخته است: تاریخچۀ تغییر خط در امپراطوری اسلام، تاریخچۀ تغییر خط در کشورهای اسلامی و تاریخچۀ تغییر خط در ایران.
برچسب ها
بر خوان آرزو (گفتارهایی در زمینۀ نظریه‌های ادبی و زبان‌شناختی سرج‌الدین علی‌خان آرزو)
PDF

عنوانبر خوان آرزو (گفتارهایی در زمینۀ نظریه‌های ادبی و زبان‌شناختی سرج‌الدین علی‌خان آرزو)

نویسندهمهدی رحیم‌پور

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک 6ـ310ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات290

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ چهارده مقاله در باب نظریه‌های ادبی و زبان‌شناختی سراج‌الدّین علی‌خان آرزو (1099 ـ 1169ق)، ملقب به استعدادخان است.
برچسب ها
جستارهایی در تاریخ اسلام و ایران
PDF

عنوانجستارهایی در تاریخ اسلام و ایران

نویسندهمحمدرضا رحمتی

ناشربصیرت

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک 7ـ05ـ5492ـ600ـ978

تعداد صفحات343

خلاصه
این کتاب دربردارنده مجموعه مقالاتی از نویسنده در موضوع تاریخ اسلام و ایران است.
برچسب ها
جلال الدین دوانی، فیلسوف ذوق التأله
PDF

جلال الدین دوانی، فیلسوف ذوق التأله

غلامحسین ابراهیمی دینانی

عنوانجلال الدین دوانی، فیلسوف ذوق التأله

نویسندهغلامحسین ابراهیمی دینانی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1ـ765ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات454

خلاصه
این کتاب در شرح احوال و آرای محقق دوانی است.
برچسب ها
متون و پژوهش‌های تاریخی (مقالاتی دربارۀ تاریخ اسلام و تشیع)
PDF

عنوانمتون و پژوهش‌های تاریخی (مقالاتی دربارۀ تاریخ اسلام و تشیع)

نویسندهمحمدکاظم رحمتی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ046ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات446

خلاصه
این کتاب نمونه‌ای از تحقیقات شیعه‌شناسانه و اسلام‌شناسانه است که برخی ترجمه و برخی تألیف است؛ اما به جز هدف آن که نمایاندن برخی از گمشده‌ها در این حوزه‌های فکری بوده، در داشتن یک روش تازه پژوهشی می‌تواند برای دوست‌داران این قبیل مباحث سودمند باشد.
برچسب ها
مشکوة المسافرین
PDF

مشکوة المسافرین

علی اکبر مشکوة السلطان به کوشش میرهاشم محدث

عنوانمشکوة المسافرین

نویسندهعلی اکبر مشکوة السلطان به کوشش میرهاشم محدث

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک6ـ090ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات163

خلاصه
این کتاب سفرنامۀ تبریز ـ عتبات علی اکبر مشکوة السلطان است که دربردارندۀ اطلاعات باارزش و مفیدی است.
برچسب ها
مقالاتی دربارۀ مفهوم علم در تمدن اسلامی
PDF

عنوانمقالاتی دربارۀ مفهوم علم در تمدن اسلامی

نویسندهرسول جعفریان

ناشرعلم

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک6ـ649ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات350

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مجموعه‌ای از مقالات در یافتن راهی به سوی شناخت علم از شبیه علم و جهل و خرافات از دانش است.
برچسب ها
نجوم کهن در آموزه‌های ابن عربی
PDF

نجوم کهن در آموزه‌های ابن عربی

تیتوس بورکهارت [ابراهیم عزالدّین]

عنواننجوم کهن در آموزه‌های ابن عربی

نویسندهتیتوس بورکهارت [ابراهیم عزالدّین]

مترجملیلا کبریچی، مهدی حبیب‌زاده

ناشرمولی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ004ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات78+22

خلاصه
تیتوس بورکهارت که از شاخص‌ترین اسلام‌شناسان اروپایی عصر حاضر و متفکری سنتی است و خود را متعلق به مکتب حکمت جاویدان می‌داند، در این کتاب به تبیین مبانی هستی‌شناسانۀ حکمت شیخ اکبر در ارتیاط با مفاهیم نجومی و عرفان اسلامی می‌پردازد.
برچسب ها
سهروردی‌پژوهی: مجموعه مقالاتی در معرفی آرا، احوال و آثار سهروردی

عنوانسهروردی‌پژوهی: مجموعه مقالاتی در معرفی آرا، احوال و آثار سهروردی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش علی اوجبی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ183ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات836

خلاصه
این کتاب در نه بخش دربرگیرندۀ مجموعه‌ای از مقالات در معرفی آرا، احوال و آثار سهروردی است.
برچسب ها
شرب مدام (مجموعه رسائل عرفانی)
PDF

شرب مدام (مجموعه رسائل عرفانی)

به اهتمام محمود نجفی ض

عنوانشرب مدام (مجموعه رسائل عرفانی)

نویسندهبه اهتمام محمود نجفی ض

ناشرآیت اشراق

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک3ـ13ـ7404ـ600ـ978

تعداد صفحات544

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هجده اثر عرفانی از عارفان بزرگ جهان اسلام است. در این کتاب افزون بر ویراستاری، تحقیق و مستندسازی آیات، روایات، اقوال و اشعار در حد توان انجام شده است.
برچسب ها
آفاق حکمت در سپهر سنّت: گفتگوی حامد زارع با سیدحسین نصر
PDF

عنوانآفاق حکمت در سپهر سنّت: گفتگوی حامد زارع با سیدحسین نصر

نویسندهحامد زارع

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک2ـ128ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات359

خلاصه
این کتاب بر آن است تا نتیجه بیش از پنجاه سال تحقیق،تفحص و تفکر سیدحسین نصر درباره فلسفه و دین و علوم و فرهنگ را به به زبان ساده از کتاب‌های تحقیقاتی در اختیار خوانندگان فارسی‌زبان قرار دهد.
برچسب ها
رسالۀ جهادیه
PDF

رسالۀ جهادیه

قائم مقام فراهانی

عنوانرسالۀ جهادیه

نویسندهقائم مقام فراهانی

مصححبا تقریظ اولریش مارزلف ومقدمه از: مجید غلامی جلیسه، محمدجواد احمدی‌نیا

ناشرعطف

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک0ـ1ـ93478ـ600ـ978

تعداد صفحات176

خلاصه
این کتاب بازچاپ و تحقیقی بر اولین کتاب چاپ شده در ایران به شیوه چاپ سربی است.
برچسب ها
تذکرۀ نظامشاهیه
PDF

تذکرۀ نظامشاهیه

حسن بن عبدالرحمن

عنوانتذکرۀ نظامشاهیه

نویسندهحسن بن عبدالرحمن

مصححتصحیح و پژوهش مجید انوشیروانی و به کوشش محمدرضا شمس اردکانی، فرید قاسملو

ناشرچوگان

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ34ـ5682ـ964ـ978

تعداد صفحات694

خلاصه
تذکره نظامشاهیه، بخشی کوچک از اثری است که به قیاس توصیف نویسنده‌اش در برگ‌های نخست این کتاب، می‌بایست بسی گسترده‌تر از نسخه موجود بوده باشد.
برچسب ها
پنج سفرنامه یا سفر به اقلیم عشق
PDF

پنج سفرنامه یا سفر به اقلیم عشق

به کوشش سیدخلیل طاوسی

عنوانپنج سفرنامه یا سفر به اقلیم عشق

نویسندهبه کوشش سیدخلیل طاوسی

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

شابک0ـ734ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات460

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ پنج سفرنامه از رجال نه چندان سرشناس در اواخر دوره قاجار و پهلوی اول می‌باشد که مابین سال‌های 1298 تا 1365 قمری رهسپار عتبات عالیات شده‌اند و مشاهدات خود را به تفصیل بازگو نموده‌اند.
برچسب ها
خوشنویسی و عرفان با نگاهی به طریقت نعمت‌اللهیه
PDF

عنوانخوشنویسی و عرفان با نگاهی به طریقت نعمت‌اللهیه

نویسندهابوالفضل شاهی

ناشرپیکره

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ36ـ6728ـ600ـ978

تعداد صفحات238

خلاصه
کوشش این کتاب بررسی تأثیرات متقابل خط خوش و عرفان در ادیان مختلف به ویژه اسلام و چگونگی همبستگی این دو خواهد بود.
برچسب ها
المسالک و الممالک
PDF

المسالک و الممالک

ابی عبید عبدالله بن عبدالعزیز بن محمد البکری

عنوانالمسالک و الممالک

نویسندهابی عبید عبدالله بن عبدالعزیز بن محمد البکری

مترجمحسین قرچانلو

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ6ـ93472ـ600ـ978

تعداد صفحات245

خلاصه
این کتاب یکی از بهترین کتاب‌های جغرافیای تمدن اسلامی محسوب می‌شود و مؤلف آن بزرگ‌ترین جغرافی‌دان زمان خود در اندلس بود و دو کتاب جغرافیای وی مهم است. کتاب المسالک وی با اینکه به طور ناقص باقی مانده، بسیار ارزشمند است و اطلاعات ذی‌قیمتی ارائه می‌دهد.
برچسب ها
تاریخ‌نوشته‌های جغرافیایی در جهان اسلامی
PDF

تاریخ‌نوشته‌های جغرافیایی در جهان اسلامی

ایگناتی یولیانوویچ کراچوفسکی

عنوانتاریخ‌نوشته‌های جغرافیایی در جهان اسلامی

نویسندهایگناتی یولیانوویچ کراچوفسکی

مترجمابوالقاسم پاینده

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1393 (چاپ چهارم)

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک4ـ187ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات778+16

خلاصه
این کتاب شرح تفصیلی و دقیق ادبیات جغرافیایی اسلامی و یکی از آثار ارزشمند کراچکوفسکی، آکادمیسین و خاورشناس سخت‌کوش و عرب‌شناس روسی است.
برچسب ها
هنر در سرزمین‌های اسلامی
PDF

عنوانهنر در سرزمین‌های اسلامی

نویسندهآنته هاگه‌دورن

مترجماردشیر اشراقی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ527ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات128

خلاصه
این کتاب از تازه‌ترین آثار قابل توجه در زمینه بررسی هنرها و تاریخ هنر اسلامی است که در سال 2009 در آلمان منتشر و سپس به انگلیسی ترجمه شد.
برچسب ها
پرتو خرد
PDF

پرتو خرد

غلامحسین ابراهیمی دینانی به کوشش حسن سیدعرب

عنوانپرتو خرد

نویسندهغلامحسین ابراهیمی دینانی به کوشش حسن سیدعرب

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک0ـ931ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات6+450

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ بخشی از مقالات و سخنرانی‌ها و گفتگوهای استاد دینانی است که زیرنظر ایشان جمع‌آوری شده و به حسب موضوع ترتیب یافته‌اند.
برچسب ها
تاریخ و ادبیات ایران؛ محمد بن زکریای رازی
PDF

عنوانتاریخ و ادبیات ایران؛ محمد بن زکریای رازی

نویسندهمحمد دهقانی

ناشرنی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک2ـ427ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات111

خلاصه
نویسنده در این کتاب پس از مقدمه‌ای مفصل، کوشیده نخست سخنانی که دو دشمن سرسخت رازی، یعنی ناصرخسرو و ابوحاتم رازی به او منسوب کرده‌اند، از بدگویی و دشنام‌های این دو تن بپیراید و آنچه احتمال دارد سخن خود رازی باشد، از بحث و جدل‌های آنان جدا کند و به پیش چشم خوانندگان بگذارد. پس از آن بخش اعظمی از رسالۀ "سیرت فلسفی" و سپس فصل پنجم "طب روحانی" را نقل کرده است.
برچسب ها
ایران در نخستین سده‌های اسلامی
PDF

ایران در نخستین سده‌های اسلامی

گروه مؤلفان با ویراستاری ادموند هرتسیگ و سارا استوارت

عنوانایران در نخستین سده‌های اسلامی

نویسندهگروه مؤلفان با ویراستاری ادموند هرتسیگ و سارا استوارت

مترجمکاظم فیروزمند

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1600

شابک3ـ271ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات10+230

خلاصه
فصل‌های ده‌گانه این کتاب براساس مقاله‌های عرضه شده در دو سمپوزیومی است که در سال‌های 2009 و 2010 در مجموعه ایده ایران در لندن برگزار شد و هر دو به دوران اولیه اسلامی در تاریخ ایران می‌پرداخت.
برچسب ها
ضیاء الشهاب: شرح فارسی بر شهاب الاخبار قاضی قضاعی
PDF

عنوانضیاء الشهاب: شرح فارسی بر شهاب الاخبار قاضی قضاعی

نویسندهناشناخته

مصححجویا جهانبخش، حسن عاطفی، عباس بهنیا

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ090ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات132+883

خلاصه
ضیاء الشهاب شرحی است کهن به زبان فارسی بر شهاب الاخبار قاضی قضاعی از نویسندۀ دانشوری ناشناخته احتمالاً در حوالی سدۀ هفتم هجری.
برچسب ها
قاف (بازخوانی زندگی آخرین پیامبر از سه متن کهن‌فارسی)
PDF

عنوانقاف (بازخوانی زندگی آخرین پیامبر از سه متن کهن‌فارسی)

نویسندهویرایش یاسین حجازی

ناشرشهرستان ادب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک 8ـ65ـ6889ـ600ـ978

تعداد صفحات1164

خلاصه
این کتاب حاصل بازخوانی سه کتاب کهن فارسی است که کم‌ترینشان هشت قرن پیش نوشته شده است.
برچسب ها
فهرست توصیفی گنجینه دست‌نویس‌های پهلوی و پژوهش‌های ایرانی
PDF

عنوانفهرست توصیفی گنجینه دست‌نویس‌های پهلوی و پژوهش‌های ایرانی

نویسندهمینا کامبین

ناشرجامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ120ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات152

خلاصه
این مجموعه دربردارندۀ 51 دست‌نویس است که تعداد زیادی از آنها امروزه در مؤسسۀ شرقی کاما در بمبئی نگه‌داری می‌شود و بخش‌های دیگر آن متعلق به کتابخانه نخست دستور مهرجی رانا در نوساری و کتابخانه دانشگاه کپنهاک است.
برچسب ها
فرهنگ لغات و اصطلاحات تاریخ و تمدن اسلام تا سال 334 ق
PDF

عنوانفرهنگ لغات و اصطلاحات تاریخ و تمدن اسلام تا سال 334 ق

نویسندهعباسعلی محبی‌فر

ناشرخانه آبی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک9ـ11ـ5763ـ600ـ978

تعداد صفحات360

خلاصه
در این کتاب لغت‌ها و اصطلاح‌های دوره‌ای مشخص از تاریخ اسلام، یعنی از عصر جاهلیت (150 ـ 200 سال قبل از اسلام) تا سال 334 قمری (آغاز دورۀ خلافت عباسی) مطالعه و گردآوری شده است.
برچسب ها
بازخوانی تاریخ فلسفه در مشرق اسلامی
PDF

عنوانبازخوانی تاریخ فلسفه در مشرق اسلامی

نویسندهمحمد عابد الجابری

مترجماسماعیل باغستانی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ926ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات337

خلاصه
خواننده در این کتاب طی مقالات اصلی کتاب با روش‌شناسی و پاره‌ای از آرای جابری آشنا خواهد شد.
برچسب ها
نوروز
PDF

نوروز

محمدحسین امینی‌سام

عنواننوروز

نویسندهمحمدحسین امینی‌سام

ناشربهجت

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ002ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات208

خلاصه
در این کتاب این آیین باستانی از دوران باستان تا کنون بررسی شده و در انتها نوروز به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و آلمانی نیز آورده شده است.
برچسب ها
رهیافت تطبیقی به فلسفۀ سهروردی
PDF

عنوانرهیافت تطبیقی به فلسفۀ سهروردی

نویسندهحسن سیدعرب

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ958ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات360

خلاصه
این کتاب بررسی تطبیقی فلسفۀ سهروردی با اندیشه‌های فارابی، ابن سینا، غزالی، ابن رشد، ابن عربی و ملاصدرا است.
برچسب ها
ایران‌شناسی در فرانسه؛ تجریه دیروز و چشم‌انداز فردا
PDF

ایران‌شناسی در فرانسه؛ تجریه دیروز و چشم‌انداز فردا

جمعی از نویسندگان به کوشش زهرا باصری، صادق حیدری‌نیا

عنوانایران‌شناسی در فرانسه؛ تجریه دیروز و چشم‌انداز فردا

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش زهرا باصری، صادق حیدری‌نیا

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ4ـ95898ـ600ـ978

تعداد صفحات811+170

خلاصه
این کتاب در سه بخش دربردارندۀ 77 مقاله در باب ایران‌شناسی در فرانسه، مطالعات تطبیقی و بین فرهنگی و مطالعات ایرانی ـ اسلامی است.
برچسب ها
آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ: گفتگوی حامد زارع با رضا داوری اردکانی
PDF

عنوانآفاق فلسفه در سپهر فرهنگ: گفتگوی حامد زارع با رضا داوری اردکانی

نویسندهحامد زارع

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8ـ216ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات272

خلاصه
این کتاب گفتگوهای حامد زارع با رضا داوری اردکانی را از سال ۸۸ تا ۹۴ در بر می‌گیرد.
برچسب ها
دایره‌های مینایی: پژوهشی در تاریخ کیهان‌شناسی در تمدن اسلامی
PDF

عنواندایره‌های مینایی: پژوهشی در تاریخ کیهان‌شناسی در تمدن اسلامی

نویسندهامیرمحمد گمینی

ناشرحکمت سینا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک 4ـ01ـ8058ـ600ـ978

تعداد صفحات388

خلاصه
در گستره رشته تاریخ علم، «تاریخ علوم در تمدن اسلامی» جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا هم در دپارتمان‌های مطالعات اسلامی دنبال می‌شود و هم با دانشگاه‌های تاریخ و فلسفه علم مرتبط است.
برچسب ها
دیدگاه‌ها درباره آثار دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن؛ دفتر نخست: درباره فردوسی و شاهنامه
PDF

عنواندیدگاه‌ها درباره آثار دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن؛ دفتر نخست: درباره فردوسی و شاهنامه

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش حسین مسرت و پیام شمس‌الدینی

ناشرشرکت سهامی انتشار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ371ـ325ـ964ـ978

تعداد صفحات268

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ نقدها و بررسی‌هایی است دربارۀ آثاری از دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن که در خصوص فردوسی و شاهنامه نگاشته است.
برچسب ها
دیدگاه‌ها درباره آثار دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن؛ دفتر دوم: روزها
PDF

دیدگاه‌ها درباره آثار دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن؛ دفتر دوم: روزها

جمعی از نویسندگان به کوشش حسین مسرت و پیام شمس‌الدین

عنواندیدگاه‌ها درباره آثار دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن؛ دفتر دوم: روزها

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش حسین مسرت و پیام شمس‌الدین

ناشرشرکت سهامی انتشار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ390ـ325ـ964ـ978

تعداد صفحات306

خلاصه
این کتاب در چهار بخش دربردارندۀ 44 مقاله و یادداشت دربارۀ کتاب روزهای محمدعلی اسلامی ندوشن است.
برچسب ها
دیدگاه‌ها درباره آثار دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن؛ دفتر سوم: درباره جامعه و فرهنگ
PDF

دیدگاه‌ها درباره آثار دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن؛ دفتر سوم: درباره جامعه و فرهنگ

جمعی از نویسندگان به کوشش حسین مسرت و پیام شمس‌الدینی

عنواندیدگاه‌ها درباره آثار دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن؛ دفتر سوم: درباره جامعه و فرهنگ

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش حسین مسرت و پیام شمس‌الدینی

ناشرشرکت سهامی انتشار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ425ـ325ـ964ـ978

تعداد صفحات184

خلاصه
آنچه در این کتاب آمده، سومین دفتر از مجموعه دیدگاه‌ها درباره آثار دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن است.
برچسب ها
دیدگاه‌ها درباره آثار دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن؛ دفتر چهارم: نوشته‌هایی در ادب و تاریخ
PDF

عنواندیدگاه‌ها درباره آثار دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن؛ دفتر چهارم: نوشته‌هایی در ادب و تاریخ

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش حسین مسرت و پیام شمس‌الدینی

ناشرشرکت سهامی انتشار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ426ـ325ـ964ـ978

تعداد صفحات174

خلاصه
این کتاب چهارمین دفتر از مجموعه دیدگاه‌ها درباره آثار دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن است. در این دفتر نقد، بررسی و معرفی هشت کتاب از مجموعه بیش از ده کتاب اسلامی ندوشن در این موضوع‌ها گرد آمده‌اند.
برچسب ها
دیدگاه‌ها درباره آثار دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن؛ دفتر پنجم: کارنامه ادبی
PDF

دیدگاه‌ها درباره آثار دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن؛ دفتر پنجم: کارنامه ادبی

جمعی از نویسندگان به کوشش حسین مسرت و پیام شمس‌الدینی

عنواندیدگاه‌ها درباره آثار دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن؛ دفتر پنجم: کارنامه ادبی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش حسین مسرت و پیام شمس‌الدینی

ناشرشرکت سهامی انتشار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ427ـ325ـ964ـ978

تعداد صفحات238

خلاصه
نقدهایی که در این دفتر گرد آمده‌اند، به آثاری از روزگار جوانی دکتر اسلامی ندوشن نزدیک‌ترند، به همین دلیل اینها در واپسین دفتر از این مجموعه قرار داده شده است.
برچسب ها
شکل‌گیری علم اسلامی
PDF

عنوانشکل‌گیری علم اسلامی

نویسندهمظفر اقبال

مترجممحمدرضا قائمی‌نیک و دیگران

ناشرترجمان علوم انسانی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک2ـ1ـ94794ـ600ـ978

تعداد صفحات360

خلاصه
این کتاب داستان شکل‌گیری یا فرایند ساختن سنت علمی اسلامی و رابطه‌اش با اسلام را می‌گوید.
برچسب ها
برگریزان
PDF

برگریزان

محمدعلی اسلامی ندوشن

عنوانبرگریزان

نویسندهمحمدعلی اسلامی ندوشن

ناشریزدان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ38ـ6545ـ964ـ978

تعداد صفحات172

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ بیست مقاله از محمدعلی اسلامی ندوشن در حوزه‌های مختلف تاریخ، ادبیات، فرهنگ و ... ایران است.
برچسب ها
نقاشی دیواری در دورۀ قاجار: نقاشی‌های دیواری و گونه‌های دیگر دیوارنگاری در ایران قاجار
PDF

عنواننقاشی دیواری در دورۀ قاجار: نقاشی‌های دیواری و گونه‌های دیگر دیوارنگاری در ایران قاجار

نویسندهویلم فلور

مترجمعلیرضا بهارلو

ناشرپیکره

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ57ـ6728ـ600ـ978

تعداد صفحات352

خلاصه
نویسنده در این نوشته بر آن است تا ایجاد انگیزه‌ای کند در راستای مطالعۀ نقش، مفهوم و تاریخ و توسعۀ بیان و نمود هنری در ایران به طور اعم و عصر قاجار به طور اخص.
برچسب ها
نوروز؛ جستارهایی پیرامون نوروز از دانشنامه ایرانیکا
PDF

عنواننوروز؛ جستارهایی پیرامون نوروز از دانشنامه ایرانیکا

نویسندهبه کوشش و ترجمه مصطفی صداقت‌رستمی

ناشرترفند

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ34ـ5963ـ600ـ978

تعداد صفحات134

خلاصه
این کتاب ترجمۀ سه مقالۀ معتبر و مهم برگرفته از دانشنامۀ ایرانیکا است.
برچسب ها
تأملاتی در منطق ابن سینا و سهروردی
PDF

عنوانتأملاتی در منطق ابن سینا و سهروردی

نویسندهضیاء موحد

ناشرهرمس با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1ـ963ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات6+248

خلاصه
مقالات این کتاب بخشی از پژوهش‌هایی است که نویسنده در طول سال‌ها در میراث منطقی بزرگان منطق سنتی ایران کرده است.
برچسب ها
تاریخ عرفان اسلامی و تصوف در ایران: سلسله‌های صوفیه
PDF

عنوانتاریخ عرفان اسلامی و تصوف در ایران: سلسله‌های صوفیه

نویسندهپروانه عروج‌نیا

ناشردفتر پژوهش های فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ364ـ379ـ964ـ978

تعداد صفحات104

خلاصه
در این کتاب به علل اقبال به تصوف و رواج سلسله‌ها و طریقت‌های صوفیانه پرداخته شده و از بزرگان و مشایخ و آثار آنان در هر دوره یاد شده است.
برچسب ها
باغ همیشه سبز: بررسی خاستگاه و مراحل اولیۀ شکل‌گیری تصوف
PDF

عنوانباغ همیشه سبز: بررسی خاستگاه و مراحل اولیۀ شکل‌گیری تصوف

نویسندهتور آندره با مقدمۀ آنه ماری میشل

مترجمفاطمه هشترودی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ804ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات44+202

خلاصه
مطالب این کتاب درس‌گفتارهایی است که در بهار 1945 در بنیاد اولاس پتری اوپسالا ایراد شده است.
برچسب ها
بدن اسطرلابی: درآمدی بر فلسفۀ طب عامه
PDF

عنوانبدن اسطرلابی: درآمدی بر فلسفۀ طب عامه

نویسندهپیمان متین

ناشرفرهامه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ0ـ8984ـ600ـ978

تعداد صفحات125

خلاصه
در این کتاب به جایگاه و چرایی طب عامیانه پرداخته شده است.
برچسب ها
دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد: 61؛ سهروردی
PDF

عنواندانشنامۀ فلسفۀ استنفورد: 61؛ سهروردی

نویسندهرکسان مارکوت

مترجمسعید انواری

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک6ـ265ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات83

خلاصه
مدخل شماره 61 این دانشنامه مربوط به فیلسوف شهیر ایرانی شیخ شهاب‌الدین سهروردی شیخ اشراق است.
برچسب ها
ملکیّه: منتخب اخلاق جلالی به نام ظهیرالدین محمد بابر
PDF

عنوانملکیّه: منتخب اخلاق جلالی به نام ظهیرالدین محمد بابر

نویسندهبهرام بن حیدر مهماندار

مصححمحمد کریمی زنجانی اصل، آزاده کرباسیان

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپقم

تیراژ300

شابک8ـ613ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات116

خلاصه
نکتۀ جالب در این متن گزیده آن است که بر خلاف دو منتخب دیگر و گزیدۀ درخور و درخوردی از هر سه لامع این کتاب ارائه می‌دهند، او صرفاً به لامع سوم آن نظر داشته و عبارت‌هایی از لمعه‌های ششم و هفتم کتاب و فرازهای بلندی از لمعۀ چهارم و لواحق کتاب را برگزیده است و طرفه آنکه نه در آغاز که در پایان رساله‌اش از اخلاق جلالی به عنوان منبع نوشتار خود یاد می‌کند.
برچسب ها
رشحات نوریه
PDF

رشحات نوریه

سیدحسین ظهیرالاسلام دزفولی

عنوانرشحات نوریه

نویسندهسیدحسین ظهیرالاسلام دزفولی

مصححمحمدحسین حکمت‌فر، حسین نصیرباغبان

ناشردارالمؤمنین

تاریخ چاپ1395

مکان چاپدزفول

تیراژ500

شابک4ـ14ـ5161ـ600ـ978

تعداد صفحات107

خلاصه
یکى از رسائل منثورى که ظهیرالاسلام نگاشته، رشحات نوریه است. رشحات جمع رشحه و در لغت به معناى قطره و چکیده است.
برچسب ها
اثبات النبوات
PDF

اثبات النبوات

ابویعقوب سجستانی

عنواناثبات النبوات

نویسندهابویعقوب سجستانی

مصححویلفرد مادلونگ و پل واکر با مقدمۀ حسن انصاری

ناشرکتاب رایزن

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ5ـ95633ـ600ـ978

تعداد صفحات347

خلاصه
اين کتاب ما را با برداشت گروه‌هايی از شيعه در سده چهارم آشنا می‌کند که درباره امامت و به ويژه مفهوم "قائميت" ديدگاه‌های ويژه‌ای داشته‌اند.
برچسب ها
ادبیات انقلاب اسلامی
PDF

ادبیات انقلاب اسلامی

جمعی از نویسندگان زیرنظر محمدرضا ترکی

عنوانادبیات انقلاب اسلامی

نویسندهجمعی از نویسندگان زیرنظر محمدرضا ترکی

ناشرسمت، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ314ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات4+418

خلاصه
هدف از نگارش این درس‌نامه این بوده که مباحث عمدۀ ادبیات انقلاب اسلامی در شاخه‌های مختلف آن به شیوه‌ای علمی و رسا و درخور متون آموزشی مدون شود.
برچسب ها
ایرانشهر امروز (نشریه مطالعات ایرانی و نقد کتاب)، سال اول، شمارۀ سوم، شهریور ـ مهر 1395
PDF

عنوانایرانشهر امروز (نشریه مطالعات ایرانی و نقد کتاب)، سال اول، شمارۀ سوم، شهریور ـ مهر 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری سیدعلی آل داود

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات212

خلاصه
سومین شماره ماهنامه «ایرانشهر امروز» به صاحب امتیازی مؤسسه فرهنگی رایزن و سردبیری سیدعلی آل‌داود منتشر شد.
برچسب ها
هفت وادی عشق و سلوک: پژوهشی در باب هفت وادی سلوک و طریقت و عرفان و چرایی و چگونگی سلوک عارفان (دو جلد)
PDF

عنوانهفت وادی عشق و سلوک: پژوهشی در باب هفت وادی سلوک و طریقت و عرفان و چرایی و چگونگی سلوک عارفان (دو جلد)

نویسندهعلیرضا خطیب‌زاده

ناشربهجت

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ024ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات1758

خلاصه
این کتاب سعی دارد و به این کوشش به راه آمده که عرفان را به عرفان و عارف را به عارف بنمایاند. این اثر در پی مخاطب نیست که در پی سالک است.
برچسب ها
شرح التسویة بین الافاده والقبول؛ رساله در وحدت وجود ابن عربی
PDF

عنوانشرح التسویة بین الافاده والقبول؛ رساله در وحدت وجود ابن عربی

نویسندهمحب‌الله الله‌آبادی

مصححملیحه معلم

ناشرمولی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ720

شابک2ـ049ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات66+62

خلاصه
رساله «التسویه» رساله کوچکی است که لب آرا و عقاید شیخ را در مسئله وحدت وجود باز می‌نمایاند.
برچسب ها
تاریخ ترجمه در ایران؛ از دوران باستان تا پایان عصر قاجار
PDF

عنوانتاریخ ترجمه در ایران؛ از دوران باستان تا پایان عصر قاجار

نویسندهعبدالحسین آذرنگ

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک6ـ179ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات439

خلاصه
تاریخ ترجمه در ایران، از قدیمی‌ترین زمان خود تا امروز، شاهد جنبش‌های مختلف بوده است؛ جنبش‌های عصر ساسانی، سامانی، قاجاریان و جنبش‌های پس از انقلاب اسلامی، نمونه‌هایی از این تحولات هستند. بررسی این دوره‌ها و همچنین اینکه جنبش ترجمه چرا و چگونه، با چه انگیزه و هدف‌هایی راه افتاد، از جمله اهداف تهیه و تدوین مطالب این کتاب هستند.
برچسب ها
فیلسوفان مسلمان؛ کندی
PDF

عنوانفیلسوفان مسلمان؛ کندی

نویسندهیوحنا قمیر

مترجمسیدمرتضی حسینی

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ038ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات168

خلاصه
یوحنا قمیر در این کتاب نوزده رساله از رسائل کندی را ذکر کرده و زندگی و آرای او را شرح داده است.
برچسب ها
فرهنگ واژه‌های فصوص الحکم
PDF

فرهنگ واژه‌های فصوص الحکم

محیی‌الدین ابن عربی با برگردان و پژوهش قاسم میرآخوری

عنوانفرهنگ واژه‌های فصوص الحکم

نویسندهمحیی‌الدین ابن عربی با برگردان و پژوهش قاسم میرآخوری

ناشرفهرست

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ96ـ6351ـ964ـ978

تعداد صفحات856

خلاصه
از ویژگی‌های تصوف ابن عربی رازگونگی و پوشیدگی است، به گونه‌ای که برای همۀ مردم آشنا نیست و تنها برگزیدگان از آن سر در می‌آورند، از این‌رو برای آشنایی همگان نیاز به فرهنگ واژگان است تا شناخت و آگاهی از نوشته‌هایش برای دیگران آسان شود.
برچسب ها
آیین عزاداری از نگاه سفرنامه‌نویسان خارجی؛ مطالعه‌ای مردم‌شناختی
PDF

عنوانآیین عزاداری از نگاه سفرنامه‌نویسان خارجی؛ مطالعه‌ای مردم‌شناختی

نویسندهجواد نظری‌مقدم

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک1ـ491ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات159

خلاصه
مراسم سوگواری و عزادار ایرانیان به عنوان یکی از جلوه‌های ناب و خاص فرهنگ ایرانی همواره توجه بسیاری از ناظران و سفرنامه‌نویسان خارجی را به خود جلب کرده و سیاحان بسیاری از زوایای مختلفی به این پدیده و آیین مذهبی در ایران نگریسته‌اند و به توصیف ویژگی‌ها و مشخصه‌های آن پرداخته‌اند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...