جمعه 02 تیر ماه 1396
رساله تاریخ اسدبیگ قزوینی
PDF

عنوانرساله تاریخ اسدبیگ قزوینی

نویسندهاسدبیگ قزوینی

مصححجمشید نوروزی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ620ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات221

خلاصه
این کتاب افزون بر بیان خاطرات مؤلف و شرح برخی مأموریت‌ها و مسئولیت‌های او، دربرگیرندۀ وقایع سلطنت اکبرشاه و اوایل سلطنت جهانگیر شاه است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...