یکشنبه 04 تیر ماه 1396
مقدمه‌ای بر معناشناسی شناختی

مقدمه‌ای بر معناشناسی شناختی

بلقیس روشن و لیلا اردبیلی

عنوانمقدمه‌ای بر معناشناسی شناختی

نویسندهبلقیس روشن و لیلا اردبیلی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک8_492_224_964_978

خلاصه
کتاب حاضر که در هفت فصل تدوین شده، به دنبال ارائۀ مفاهیم مطرح در معناشناسی شناختی است، مفاهیمی که تا حد زیادی در چند دهۀ اخیر به سایر علوم راه‌ یافته‌اند و این علوم با بکارگیری این مفاهیم به دنبال ارائۀ بازتعریفی از دیدگاه‌های خود هستند.
برچسب ها
زبان استعاری و استعاره‌های مفهومی

عنوانزبان استعاری و استعاره‌های مفهومی

نویسندهگروه نویسندگان

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_845_363_964_978

تعداد صفحات112

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مجموعه‌ای از سخنرانی‌های آقايان رضا داوری اردکانی، لطف‌الله یارمحمدی، حجت‌الاسلام محمدرضا قائمی‌نیا و رضا نیلی‌پور دربارۀ مفهوم استعاره و کاربردهای اجتماعی آن است. سخنرانی‌هایی که در سال 90 با این موضوع در فرهنگستان علوم انجام شده‌اند.
برچسب ها
استعاره و مجاز با رویکردی شناختی

عنواناستعاره و مجاز با رویکردی شناختی

نویسندهآنتونیو بارسلونا

مترجمفرزان سجودی، لیلا صادقی و تینا امراللهی

ناشرنقش جهان

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6_47_6688_964_978

تعداد صفحات424

خلاصه
این مجموعه دربردارندۀ مقالاتی است که در دو همایشی که نگارنده در سال ۱۹۹۷ ترتیب داده بود، ارائه شده‌اند.
برچسب ها
سیر استعاره در شعر امروز (با نگرشی بر شعر نیما، اخوان، سپهری، نادرپور و شاملو)

عنوانسیر استعاره در شعر امروز (با نگرشی بر شعر نیما، اخوان، سپهری، نادرپور و شاملو)

نویسندهمینا مصطفوی

ناشرنگیما

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_35_2978_964_978

تعداد صفحات352

خلاصه
شعر امروز شعر خیال و تصویر است و استعاره با عنوان یکی از عناصر تصویرساز از محورهای اساسی نوگرایی در آن به شمار می‌رود.
برچسب ها
فرهنگ شعر شاملو: واژه‌ها، کنایه‌ها، استعاره‌ها، نمادها

عنوانفرهنگ شعر شاملو: واژه‌ها، کنایه‌ها، استعاره‌ها، نمادها

نویسندهجلال عباسی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_427_351_964_978

تعداد صفحات269

خلاصه
فرهنگ حاضر مجموعه‌ای از واژه‌ها، کنایه‌ها، استعاره‌ها و نمادهای به کار رفته در اشعار گوناگون «شاملو» است که آشنایی با آنها، درک و فهم و نقد این اشعار را آسان‌تر می‌کند.
برچسب ها
معانی و بیان

معانی و بیان

کامل احمدنژاد

عنوانمعانی و بیان

نویسندهکامل احمدنژاد

ناشرکتاب آمه

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک 4_07_7033_600_978

تعداد صفحات160

خلاصه
هدف از تألیف این کتاب آشناکردن بیشتر دانشجویان و علاقمندان با مقوله‌ها و مباحث این دو علم است و بیشتر آموزش این علوم مدنظر بوده تا کار تحقیقی. در هر بخش سعی شده مباحث به صورتی ساده و روشن طرح شود و با ذکر مثال‌های متنوع و فراوان از دشواری مطالب کاسته شود.
برچسب ها
آفرینش‌های ادبی در گفتار نبوی

عنوانآفرینش‌های ادبی در گفتار نبوی

نویسندهسیدرضی

مترجمسیدمحمدمهدی جعفری

ناشرسازمان چاپ و انتشارات

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک8_690_422_964_978

تعداد صفحات472

خلاصه
این کتاب گنجینه‌ای پرارزش از سخنان فصیح و بلیغ حضرت رسول (ص) را پیش روی خوانندگان علاقمند قرار می‌دهد. اصطلاحات بلاغی استفاده شده در این کتاب عبارتند از: مجاز، استعاره، تشبیه، اتساع و کنایه.
برچسب ها
صور خیال در نظریه جرجانی
PDF

عنوانصور خیال در نظریه جرجانی

نویسندهکمال ابوادیب

مترجمفرزان سجودی، فرهاد ساسانی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک6ـ537ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات496

خلاصه
موضوع اصلی این کتاب نظریۀ صور خیال شعری است که جرجانی آن را پرورانده است. نویسنده می‌کوشد نشان دهد که در کار او مفهومی بسیار روشن از ماهیت، کارکرد و صورت‌های گوناگون صور خیال وجود دارد.
برچسب ها
استعاره در فرهنگ: جهانی‌ها و تنوع
PDF

عنواناستعاره در فرهنگ: جهانی‌ها و تنوع

نویسندهزولتان کوچسس

مترجمنیکتا انتظام

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ20ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات386

خلاصه
نویسنده در این کتاب نظریه‌ای جدید در خصوص تنوع استعاره مطرح می‌کند.
برچسب ها
استعاره و پارادایم‌های ترجمه
PDF

عنواناستعاره و پارادایم‌های ترجمه

نویسندهپل ریکور

مترجممهرداد پارسا و دیگران

ناشرشوند

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک 8ـ2ـ95761ـ600ـ978

تعداد صفحات178

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مقاله‌ای مهم و دشوارخوان از ریکور دربارۀ استعاره و فصولی در باب دو پارادایم ترجمه و پروژۀ هرمنوتیکی ریکور است.
برچسب ها
عشق صوفیانه در آینه استعاره: نظام‌های استعاری عشق در متون عرفانی منثور بر اساس نظریه استعاره‌شناختی
PDF

عنوانعشق صوفیانه در آینه استعاره: نظام‌های استعاری عشق در متون عرفانی منثور بر اساس نظریه استعاره‌شناختی

نویسندهزهره هاشمی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک0ـ300ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات389

خلاصه
این کتاب برگ دیگری از جستجوگری‌های درازدامن در باب شناخت و تفسیر عشق از دیدگاه عرفا است که حاصل تلاش نگارنده در رسیدن به دریافت و شیوۀ ادارک صوفیه از عشق با استفاده از نظریۀ استعارۀ شناختی است که امروزه در دنیای مطالعات زبان‌شناسی به عنوان یکی از نظریه‌های مؤثر و پرطرفدار در واکاوی و نقد متون شناخته شده است.
برچسب ها
استعاره‌های قرآن: پوشش‌های گفتاری در قرآن
PDF

عنواناستعاره‌های قرآن: پوشش‌های گفتاری در قرآن

نویسندهتوفیق صباغ

مترجمسیدمحمدحسین مرعشی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6ـ67ـ5747ـ600ـ978

تعداد صفحات424

خلاصه
این کتاب پژوهشی است دربارۀ استعاره، مجاز عقلی، کنایه، تشبیه و تمثیل.
برچسب ها
استعاره و تمثیل در کلمات قصار نهج‌البلاغه
PDF

عنواناستعاره و تمثیل در کلمات قصار نهج‌البلاغه

نویسندهیدالله رفیعی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ822ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات322

خلاصه
مؤلف در این کتاب ضمن شرح و تحلیل 498 تشبیه و استعاره، ارکان و نوع هر یک را تعیین کرده است.
برچسب ها
زبان‌شناسی شناختی: دومین انقلاب معرفت‌شناختی در زبان‌شناسی
PDF

عنوانزبان‌شناسی شناختی: دومین انقلاب معرفت‌شناختی در زبان‌شناسی

نویسندهرضا نیلی‌پور

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک4ـ964ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات176

خلاصه
این کتاب شامل گفت‌وگوی نیلی‌پور با لیکاف و چند مقاله و گفت‌وگو درباره‌ نظرات لیکاف و جانسن درباره‌ دومین انقلاب معرفت‌شناختی در زبان‌شناسی است.
برچسب ها
اسطوره‌شناسی سفید: استعاره در متن فلسفه
PDF

عنواناسطوره‌شناسی سفید: استعاره در متن فلسفه

نویسندهژاک دریدا

مترجمحسام دهقانی، مهدی پارسا

ناشرشوند

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ9ـ95761ـ600ـ978

تعداد صفحات122

خلاصه
دریدا با رجوع به آثاری که در تاریخ فلسفه به استعاره پرداخته‌اند، تلاش می‌کند نشان دهد که فلسفه از یک‌سو نیروی استعاری را آشکار ساخته و محدود کرده است.
برچسب ها
جستارهایی در ترجمۀ داستان
PDF

جستارهایی در ترجمۀ داستان

جواد اصغری، مریم علی‌یاری

عنوانجستارهایی در ترجمۀ داستان

نویسندهجواد اصغری، مریم علی‌یاری

ناشرجهاد دانشگاهی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ153ـ133ـ600ـ978

تعداد صفحات179

خلاصه
هدف اصلی این کتاب به نمایش کشیدن مواردی از متن است که دانشجوی ترجمه غالباً در آنها دچار اشتباه می‌شود؛ اشتباهاتی که در این کتاب در «ترجمۀ اولیه» گنجانده شده، حالت ذهنی، حدسی و تخمینی ندارند، بلکه از روی تجربه و مشاهده اشتباهات غالب دانشجویان انتخاب و در ترجمه اولیه درج شده‌اند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...