جمعه 02 تیر ماه 1396
درست استدلال کردن
PDF

عنواندرست استدلال کردن

نویسندهجان شاند

مترجمتورج قانونی

ناشرآگاه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک3ـ359ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات162

خلاصه
همه کم و بیش با استدلال کردن آشنایند و هر کسی به نوعی آن را آزموده است، چه درست و چه نادرست. می‌توان خود را ملزم به استدلال ندانست، شاید بتوان بدون آن گذران کرد، اما نمی‌‌توان پرسید و استدلال نخواست.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...