سه شنبه 06 تیر ماه 1396
گلهای موسمی: مجموعۀ غزل

گلهای موسمی: مجموعۀ غزل

عبدالعلی ادیب‌برومند

عنوانگلهای موسمی: مجموعۀ غزل

نویسندهعبدالعلی ادیب‌برومند

ناشرعرفان

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9_1386_04_964_978

خلاصه
این کتاب مجموعۀ غزل‌های شاعر معاصر، ادیب‌برومند است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...