یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
روانکاوی و ادبیات و هنر: از فروید تا ژاک دریدا

عنوانروانکاوی و ادبیات و هنر: از فروید تا ژاک دریدا

نویسندهعلی شریعت کاشانی

ناشرنظر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک3_069_152_600_978

تعداد صفحات440

خلاصه
فروید یک چهره ادیب و ناقد و همچنین هنرپژوه و هنرمندشناس تاکنون برای بسیاری از مخاطبان فارسی و حتی بسیاری از علاقمندان مباحث روان‌کاوی در غرب ناشناخته مانده است.
برچسب ها
حکمت تمدنی: گزیده آثار احسان یارشاطر
PDF

حکمت تمدنی: گزیده آثار احسان یارشاطر

احسان یارشاطر به کوشش محمد توکلی طرقی

عنوانحکمت تمدنی: گزیده آثار احسان یارشاطر

نویسندهاحسان یارشاطر به کوشش محمد توکلی طرقی

ناشرپردیس دانش

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5ـ127ـ300ـ600ـ978

تعداد صفحات544

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ 29 مقاله از احسان یارشاطر است که بین سال‌های 1328 و 1330 نوشته شده‌اند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...