یکشنبه 04 تیر ماه 1396
دانش و دانشمند در ادبیات فارسی

عنواندانش و دانشمند در ادبیات فارسی

نویسندهمهدی محبتی

ناشرپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4_98_2738_964_978

خلاصه
این کتاب بررسی برخی از متون‌ و پژوهش‌ها را دربرمی‌گیرد که در میراث تمدنی ـ فرهنگی ایران جای می‌گیرند و هریک به گونه‌ای بر اهمیت و جایگاه علم‌آموزی در حیات پویای بشری تأکید دارند.
برچسب ها
 فرهنگ پارسی: بر پایه واژگان نژاده و ناب، برساخته و در پیش‌نهاده به کار گرفته میر جلال الدین کزازی

عنوان فرهنگ پارسی: بر پایه واژگان نژاده و ناب، برساخته و در پیش‌نهاده به کار گرفته میر جلال الدین کزازی

نویسندهسیمین حلالی و هوتن اشتری

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_079_165_964_978

خلاصه
این اثر گردآوری واژگان به کار برده شده در دست نوشته های دکتر میر جلال الدین کزازی است.
برچسب ها
نقد ادبی در سبک هندی

عنواننقد ادبی در سبک هندی

نویسندهمحمود فتوحی

ناشرسخن

تاریخ چاپچاپ دوم 1385

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک4_174_372_964

خلاصه
هدف کتاب حاضر آن است تا تصویری از نقد ادبی، دیدگاه‌ها و اندیشه‌های رایج در جامعۀ ادبی فارسی‌زبانان در فاصلۀ سال‌های 900 تا 1200 قمری ارائه دهد.
برچسب ها
شکاریم یک سر همه پیش مرگ: جستارها، گفتارها و نوشتارها

عنوانشکاریم یک سر همه پیش مرگ: جستارها، گفتارها و نوشتارها

نویسندهشاهرخ مسکوب (به کوشش حسن کامشاد)

ناشرنی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_265_185_964_978

خلاصه
در این کتاب کوشیده شده است از دل‌بستگی‌های ادبی و هنری شاهرخ مسکوب نمونه‌هایی آورده شود.
برچسب ها
نقد و بررسی کتاب‌های تاریخ ادبیات فارسی در شبه قاره

عنواننقد و بررسی کتاب‌های تاریخ ادبیات فارسی در شبه قاره

نویسندهمحمد شریف

ناشرانتشارات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0_17_5942_600_978

خلاصه
اثر حاضر نگاشتۀ يکی از اساتيد زبان و ادبيات فارسی در پاکستان است. نويسنده از نخستين تاريخ‌های ادبی، يعنی شعرالعجم شبلی نعمانی تا کتاب تحوّ نثر فارسی در شبه قاره در دورۀ تيموريان متأخر را تحليل و نقد کرده است.
برچسب ها
بر مرکب باد (بازخوانی قصۀ سلیمان)

عنوانبر مرکب باد (بازخوانی قصۀ سلیمان)

نویسندهپریسا داوری

ناشرثالث

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک7_663_380_964_978

خلاصه
این کتاب بازتاب شخصيت سليمان نبی بر فرهنگ و ادب ايرانی است. داستان سليمان نبی را از به ميراث‌بردن نبوت از داوود آغاز می‌كند و تأثير اين پيام‌آور را تا فرهنگ عامه، ضرب‌المثل، داستان عاميانه، شعر، نمايش و تعزيه دنبال می‌كند.
برچسب ها
تاریخ و تحولات ادبیات معاصر فارسی (نظم و نثر)

عنوانتاریخ و تحولات ادبیات معاصر فارسی (نظم و نثر)

نویسندهبزرگ علوی

مترجمسعید فیروزآبادی

ناشرجامی

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک06_2575_964

خلاصه
این کتاب را "بزرگ علوی" در انتشارات آکادمی برلین شرقی منتشر کرد و در اصل هدف او تدوین کتابی برای آموزش ادبیات فارسی معاصر بود.
برچسب ها
ادبیات تطبیقی در ایران

عنوانادبیات تطبیقی در ایران

نویسندهاحمد عزتی پرور

ناشرمرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

تاریخ چاپ1391

مکان چاپقم

تیراژ2000

شابک3_257_514_964_978

تعداد صفحات447

خلاصه
ادبيات تطبيقی، دانش نورُسته‌ای از شاخه «تاريخ ادبيات» ‌است که در ايران چندان بررسی و به آن توجه نشده است.
برچسب ها
شناخت ادبیات انقلاب اسلامی

عنوانشناخت ادبیات انقلاب اسلامی

نویسندهغلامرضا کافی

ناشربنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک2_58_5262_600_978

تعداد صفحات308

خلاصه
این کتاب به بررسی ادبیات در دوران انقلاب اسلامی می‌پردازد.
برچسب ها
مقالات تقی‌زاده (زبان فارسی و ادبیات آن) جلد چهاردهم

عنوانمقالات تقی‌زاده (زبان فارسی و ادبیات آن) جلد چهاردهم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک0_651_315_964_978

تعداد صفحات560

خلاصه
جلد چهاردهم از «مقالات تقی‌زاده» به مقالات و خطابه‌ها و نامه‌ها و یادداشت‌های سیدحسن تقی‌زاده دربارۀ «زبان فارسی و ادبیات» اختصاص یافته است.
برچسب ها
تجلی بازی در ادب فارسی

عنوانتجلی بازی در ادب فارسی

نویسندهزهرا محمدخانی

ناشرزوار

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک4_499_401_964_978

تعداد صفحات280

خلاصه
بازی از دورۀ ساسانی تا زمان‌های اخير در متون فارسی مطرح بوده است؛ اما تقريباً هيچ جا به چگونگی بازی و وسايل و فنون آن و شرايط بازيکنان اشاره‌ای نشده است.
برچسب ها
درسنامۀ فارسی دری عمومی

درسنامۀ فارسی دری عمومی

حفیظ شریعتی (سحر)

عنواندرسنامۀ فارسی دری عمومی

نویسندهحفیظ شریعتی (سحر)

ناشرامیری

تاریخ چاپ1392

مکان چاپکابل

تیراژ1000

تعداد صفحات152

خلاصه
در این کتاب نخست چند شعر و نثر از بزرگان زبان فارسی آورده شده و سپس نمونه‌های چندی از نظم و نثر افغانستان آورده شده تا دانشجویان به ادبیات امروز و معاصر افغانستان نیز آشنا شوند.
برچسب ها
دگرخند (درآمدی کوتاه بر طنز، هزل و هجو در تاریخ تا دورۀ معاصر)

عنواندگرخند (درآمدی کوتاه بر طنز، هزل و هجو در تاریخ تا دورۀ معاصر)

نویسندهسیدعلی موسوی گرمارودی

ناشرانجمن قلم ایران

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک7_16_5535_600_978

تعداد صفحات516

خلاصه
در این كتاب پس از تعریف طنز، هزل و هجو به بازتاب آن در قرآن و روایات اختصاص یافته و آنگاه نگارنده ضمن بیان تعریفی از نقیضه نمونه آن را در شعر و نثر آورده است. سپس به نمونه‌های طنز و هزل و هجو در برخی متون و اشعار كلاسیک و معاصر و نیز مجله‌های فكاهی اشاره كرده است.
برچسب ها
تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات اسپانیایی‌زبان

عنوانتأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات اسپانیایی‌زبان

نویسندهمریم حق‌روستا

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک4_400_121_600_978

تعداد صفحات186+12

خلاصه
در این کتاب سعی شده با بهره‌گیری از منابع و مستندات اسپانیایی‌زبان نشان داده شود محققان و اندیشمندان این زبان، چه میزان به تأثیرات ایرانی، اسلامی و شرقی اذعان داشته‌اند.
برچسب ها
اشاراتی عرفانی

اشاراتی عرفانی

عبدالرضا مظاهری

عنواناشاراتی عرفانی

نویسندهعبدالرضا مظاهری

ناشرعلم

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ485ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات310

خلاصه
هر فصل از این کتاب اشاره‌ای به یک نکته مهم یا شبهه‌ای علمی است که ممکن است سال ها ذهن هر انسانی را به خود مشغول بدارد و او را به دنبال پاسخ به حرکت وادارد. چنان‌که در داستان شیخ سمعان مهم‌ترین اشاره چگونگی گذر از زهد به عشق و نقش خواب و رؤیا در مکاشفات عرفانی است یا پاسخ به شبهۀ شر و اختیار، اشاره‌ای دیگر است که ذهن هر انسانی را در طول تاریخ به خود مشغول داشته است.
برچسب ها
اَشکال یک اسطوره: گونه‌گونی شخصیت ادبی حضرت یوسف
PDF

عنواناَشکال یک اسطوره: گونه‌گونی شخصیت ادبی حضرت یوسف

نویسندهسعید ارباب شیرانی

مترجممجدالدین کیوانی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک0ـ519ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات221

خلاصه
این کتاب نخست معرفی قصۀ حضرت یوسغ (ع) بدان‌گونه که در کتاب مقدس و قرآن آمده و سپس نقد و بررسی ساختار و محتوای پاره‌ای از روایاتی است که از این قصۀ شگفت‌انگیز در ادبیات منظوم و منثور غرب و شرق (به ویژه انگلیسی و فارسی) خلق شده است.
برچسب ها
کِلک خیال‌انگیز: بوطیقای ادبیات وهمناک، کرامات و معجزات
PDF

عنوانکِلک خیال‌انگیز: بوطیقای ادبیات وهمناک، کرامات و معجزات

نویسندهابوالفضل حری

ناشرنی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ376ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات296

خلاصه
این کتاب شامل دو بخش اصلی نظریه و عمل است. در بخش نظریه، دربارۀ مبانی ژانر فانتاستیک/ وهمناک در حوزه‌های مختلف از جمله فلسفه، روانکاوی و البته ادبیات بحث می‌شود. در بخش عمل، اصول فانتاستیک در گزیدۀ آثار ادبیات فارسی بررسی می‌شود.
برچسب ها
نگاهی دیگر: تأملاتی در مسائل ادبی و مطالعات میان‌رشته‌ای
PDF

نگاهی دیگر: تأملاتی در مسائل ادبی و مطالعات میان‌رشته‌ای

جمعی از نویسندگان به کوشش احمد رضایی جمکرانی

عنواننگاهی دیگر: تأملاتی در مسائل ادبی و مطالعات میان‌رشته‌ای

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش احمد رضایی جمکرانی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ679ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات377

خلاصه
این کتاب مجموعۀ گفتارها و جستارهای استادان و محققان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی و زبان‌شناسی ایران است که اغلب با محوریت استلزامات رویکرد بین ‌رشته‌ای در حوزه ادبیات فارسی پیرامون منابع، سرفصل¬های درسی و چالش‌های فراروی این رشته و حوزۀ مطالعاتی و پژوهشی آن تدوین شده است.
برچسب ها
بهار دانش
PDF

بهار دانش

عنایت‌الله کنبوه لاهوری

عنوانبهار دانش

نویسندهعنایت‌الله کنبوه لاهوری

مصحححسن ذوالفقاری، عباس سعیدی

ناشررشدآوران

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ3ـ94630ـ964ـ978

تعداد صفحات498

خلاصه
کتاب بهار دانش مجموعه‌¬ای از قصه¬‌ها و افسانه¬‌های عامیانه و کهن هندی به زبان فارسی با درون¬مایۀ عشقی است که در سال 1061 به نام شاه جهان گورکانی (1037-1968) توسط عنایت الله کنبوه لاهوری تألیف شده است.
برچسب ها
خرد بر سر جان: نامگانۀ استاد دکتر احمدعلی رجایی بخارایی
PDF

خرد بر سر جان: نامگانۀ استاد دکتر احمدعلی رجایی بخارایی

به کوشش محمدجعفر یاحقی، محمدرضا راشدمحصل، سلمان ساکت

عنوانخرد بر سر جان: نامگانۀ استاد دکتر احمدعلی رجایی بخارایی

نویسندهبه کوشش محمدجعفر یاحقی، محمدرضا راشدمحصل، سلمان ساکت

ناشرسخن با همکاری قطب علمی فردوسی شناسی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5ـ581ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات848

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 52 مقاله و گفتار تقدیمی به دکتراحمدعلی رجایی بخارایی و همچنین دربارۀ منش‌های ایشان از شاگردان وی و اساتید حوزه زبان و ادبیات فارسی است.
برچسب ها
چشم‌اندازی به تحولات ادبی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزۀ شعر و داستان
PDF

عنوانچشم‌اندازی به تحولات ادبی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزۀ شعر و داستان

نویسندهبهجت‌السادات حجازی

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ493ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات12+365

خلاصه
نویسنده در این کتاب طی شش فصل با نگاهی به آثار منتشرشده در حوزه ادبیات پس از انقلاب، برای انسجام‌بخشی به مباحث درسی دانشجویان کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت نگاهی نسبتاً کلی‌تر به تحولات ادبی دهه شصت تا هشتاد انداخته است.
برچسب ها
شعارنویسی بر دیوار کاغذی، از متن و حاشیۀ ادبیات معاصر
PDF

عنوانشعارنویسی بر دیوار کاغذی، از متن و حاشیۀ ادبیات معاصر

نویسندهامیر احمدی آریان

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ338ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات141

خلاصه
در این کتاب در واقع همه ‌چیز از موضوعات و مسائل اجتماعی، پس‌‌زمینه‌‌های ادبیات در جامعه، نقد و مطالبی که مربوط به فضای ادبیات کشورمان در ۱۵ سال اخیر می‌شود، وجود دارد.
برچسب ها
مقالات سعید نفیسی در زمینه تاریخ، تصوف، فرهنگ و ادب ایران
PDF

مقالات سعید نفیسی در زمینه تاریخ، تصوف، فرهنگ و ادب ایران

سعید نفیسی به کوشش مسعود عرفانیان دلاور

عنوانمقالات سعید نفیسی در زمینه تاریخ، تصوف، فرهنگ و ادب ایران

نویسندهسعید نفیسی به کوشش مسعود عرفانیان دلاور

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ40ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات898+22

خلاصه
این جلد از مجموعه مقالات سعید نفیسی دربردارندۀ 68 مقاله از سعید نفیسی دربارۀ ایران باستان، دوران اسلامی، ادب و فرهنگ ایران‌زمین و ... است.
برچسب ها
پژوهشی در سرچشمه‌های فکری چکامه‌ها و سوگنامه‌های سعدی
PDF

عنوانپژوهشی در سرچشمه‌های فکری چکامه‌ها و سوگنامه‌های سعدی

نویسندهوحید سبزیان‌پور، مریم بهرامی

ناشریار دانش

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ100

شابک 9ـ14ـ7162ـ600ـ978

تعداد صفحات591

خلاصه
خداوندگار ملک سخن، شیخ اجل سعدی شیرازی، یکی از بزرگ‌ترین و مشهور‌ترین ارکان فرهنگ و ادب گران‌سنگ فارسی است که علاوه بر پاسداشت این فرهنگ، در حفظ و غنای آن سهم شایان توجهی دارد.
برچسب ها
حکمت‌های ایرانیان باستان در منابع عربی
PDF

حکمت‌های ایرانیان باستان در منابع عربی

وحید سبزیان‌پور، پیمان صالحی

عنوانحکمت‌های ایرانیان باستان در منابع عربی

نویسندهوحید سبزیان‌پور، پیمان صالحی

ناشریار دانش

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ100

شابک 8ـ08ـ7162ـ600ـ978

تعداد صفحات409

خلاصه
هدف نگارندگان در این کتاب معرفی حکمت‌های ایرانی در منابع عربی بر اساس تاریخی است.
برچسب ها
درخت سخن، بار دانش؛ مجموعه مقالات دکتر جلیل تجلیل
PDF

درخت سخن، بار دانش؛ مجموعه مقالات دکتر جلیل تجلیل

جلیل تجلیل به اهتمام حبیب راثی تهرانی، عذرا یزدی مهر

عنواندرخت سخن، بار دانش؛ مجموعه مقالات دکتر جلیل تجلیل

نویسندهجلیل تجلیل به اهتمام حبیب راثی تهرانی، عذرا یزدی مهر

ناشرعلم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک978-964-224-719-6

تعداد صفحات472

خلاصه
در این کتاب 34 مقاله از مقالات دکتر جلیل تجلیل در حوزۀ شعر و شاعران گردآوری شده است.
برچسب ها
روش تحقیق به زبان ساده: زبان و ادبیات فارسی
PDF

عنوانروش تحقیق به زبان ساده: زبان و ادبیات فارسی

نویسندهمریم صادقی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7ـ42ـ9940ـ964ـ978

تعداد صفحات180

خلاصه
در این کتاب، پژوهش در معنای ویژه و خاص خود آمده است یعنی پژوهشی که با زمانبندی آغاز شود، طرح‌نامه‌ای برای آن تنظیم می‌شود و سؤالات و فرضیات اصلی و فرعی به طور مشخص و مصرح تبیین شده و با چارچوب و جامعۀ آماری و دلایل انتخاب آن و تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش و نیز با تحلیل شواهد کافی به نتیجه‌ای تدریجی و فرایندی می‌رسد.
برچسب ها
کیمیا: دفتری در ادبیات وهنر و عرفان (جلد 12)
PDF

کیمیا: دفتری در ادبیات وهنر و عرفان (جلد 12)

جمعی از نویسندگان به اهتمام سیداحمد بهشتی شیرازی

عنوانکیمیا: دفتری در ادبیات وهنر و عرفان (جلد 12)

نویسندهجمعی از نویسندگان به اهتمام سیداحمد بهشتی شیرازی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ561ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات640

خلاصه
این جلد از مجموعۀ کیمیا دربردارندۀ 25 مقاله در حوزه‌های ادبیات، هنر و عرفان و فصلی از کتاب «کلمات: رموز و اشارات عارفان و عاشقان و صوفیان و معشوقان» است.
برچسب ها
تاریخ ادبیات فارسی؛ پیوست 2: تاریخ ادبیات شفاهی زبان‌های ایرانی: کردی، پشتو، بلوچی، آسی، فارسی و تاجیکی
PDF

عنوانتاریخ ادبیات فارسی؛ پیوست 2: تاریخ ادبیات شفاهی زبان‌های ایرانی: کردی، پشتو، بلوچی، آسی، فارسی و تاجیکی

نویسندهگروهی از ایران‌شناسان زیرنظر احسان یارشاطر

ناشرسخن

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک7ـ602ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات472

خلاصه
این مجلد از تاریخ ادبیات فارسی اساساً به ادبیات زبان‌هایی می‌پردازد که ایرانی‌اند ولی فارسی نیستند. با این حال این زبان‌ها با ادبیات فارسی ارتباط دارند. این زبان‌ها یا زمینه و سابقۀ تاریخی زبان فارسی‌اند (ضمیمۀ اول) یا تحت تأثیر ادبیات فارسی‌اند (ضمیمۀ دوم). موضوع این مجلد زبان‌های کردی، پشتو، بلوچی و آسی است.
برچسب ها
ایران چه حرفی برای گفتن دارد (ویرایش جدید)
PDF

عنوانایران چه حرفی برای گفتن دارد (ویرایش جدید)

نویسندهمحمدعلی اسلامی ندوشن

ناشرشرکت سهامی انتشار

تاریخ چاپ1394 (چاپ چهارم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ040ـ325ـ964ـ978

تعداد صفحات304

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هجده مقاله است که به دنبال کتاب «ایران و تنهایی‌اش» می‌تواند باشد و همۀ اینها بر گرد یک محور می‌چرخند و آن اینکه «امروز چه باید کرد؟».
برچسب ها
یاد عزیزان در برگ‌ریزان: مجموعه‌ای از مقالات احمد مهدوی دامغانی
PDF

یاد عزیزان در برگ‌ریزان: مجموعه‌ای از مقالات احمد مهدوی دامغانی

احمد مهدوی دامغانی به کوشش سیدعلی‌محمد سجادی، سعید واعظ

عنوانیاد عزیزان در برگ‌ریزان: مجموعه‌ای از مقالات احمد مهدوی دامغانی

نویسندهاحمد مهدوی دامغانی به کوشش سیدعلی‌محمد سجادی، سعید واعظ

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1050

شابک8ـ961ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات295

خلاصه
در این کتاب 21 مقاله از دکتر احمد مهدوی دامغانی گردآوری شده است.
برچسب ها
ماهنامه جهان کتاب، سال بیست‌ویکم، شماره 5 و 6 (327 و 328)، مرداد و شهریور 1395
PDF

عنوانماهنامه جهان کتاب، سال بیست‌ویکم، شماره 5 و 6 (327 و 328)، مرداد و شهریور 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی طلیعه خادمیان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات78

خلاصه
شماره 327 و 328 مجله «جهان کتاب» (مرداد و شهریور 1395) با صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی طلیعه خادمیان و زیرنظر مجید رهبانی و فرخ امیرفریار در 78 صفحه منتشر شده است.
برچسب ها
فرهنگ ادبیات فارسی معاصر (ویراست جدید)
PDF

فرهنگ ادبیات فارسی معاصر (ویراست جدید)

محمد شریفی به ویراستاری محمدرضا جعفری

عنوانفرهنگ ادبیات فارسی معاصر (ویراست جدید)

نویسندهمحمد شریفی به ویراستاری محمدرضا جعفری

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ99ـ7439ـ600ـ978

تعداد صفحات15+879

خلاصه
محتوای این فرهنگ برگرفتۀ ویراسته‌ای از فرهنگ ادبیات فارسی است که اولین بار در سال 1387 توسط نشر نو منتشر شد و اکنون نزدیک به بیست درصد مطالب جدید به آن افزوده شده است.
برچسب ها
مبانی و اصول پژوهش در زبان و ادبیات فارسی
PDF

عنوانمبانی و اصول پژوهش در زبان و ادبیات فارسی

نویسندهقدرت‌الله طاهری

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ330ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات493

خلاصه
در این کتاب کوشیده شده ضمن آموختن اصول و مبانی تحقیق در ادبیات، از «علمیت» آن نیز با بهره‌گیری از نظریه‌های علمی ـ به ویژه فلسفه و تاریخ علم تا حد امکان ـ دفاع کرده و مراحل علمی تحقیق در ادبیات را با اتکا به نظریه‌های مربوط به دیگر علم‌ها تبیین شود.
برچسب ها
خطبه‌ها و اندرزهای شاهان در شاهنامه فردوسی
PDF

عنوانخطبه‌ها و اندرزهای شاهان در شاهنامه فردوسی

نویسندهنصرت صفی‌نیا

ناشرهورآفرید

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ56ـ9092ـ964ـ978

تعداد صفحات163

خلاصه
در این کتاب خطبه‌های شاهان و فرمانروایان ایرانی که در شاهنامه از آنها نام برده شده همراه با توضیحی مختصر دربارۀ هر یک آورده شده است.
برچسب ها
فصلنامۀ متن‌پژوهی پیام بهارستان، دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ 26، پاییز و زمستان 1394
PDF

عنوانفصلنامۀ متن‌پژوهی پیام بهارستان، دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ 26، پاییز و زمستان 1394

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی محمدرضا مجیدی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات560

خلاصه
بیست‌وششمین شماره از فصلنامه متن‌پژوهی پیام بهارستان ویژۀ پاییز و زمستان سال 1394 منتشر شد.
برچسب ها
ماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی اوحدی، سال اول، شمارۀ اول، مهرماه 1395
PDF

ماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی اوحدی، سال اول، شمارۀ اول، مهرماه 1395

جمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی طغرل طهماسبی

عنوانماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی اوحدی، سال اول، شمارۀ اول، مهرماه 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی طغرل طهماسبی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپمراغه

تعداد صفحات191

خلاصه
اولین شماره از ماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی «اوحدی» ویژۀ مهرماه سال 1395 به مدیرمسئولی طغرل طهماسبی و سردبیری داریوش احمدی منتشر شد.
برچسب ها
فصلنامه نقد کتاب ادبیات، سال دوم، شمارۀ 6، تابستان 1395
PDF

فصلنامه نقد کتاب ادبیات، سال دوم، شمارۀ 6، تابستان 1395

جمعی از نویسندگان به سردبیری مصطفی موسوی

عنوانفصلنامه نقد کتاب ادبیات، سال دوم، شمارۀ 6، تابستان 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری مصطفی موسوی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات304

خلاصه
ششمین شماره از فصلنامۀ نقد کتاب ادبیات ویژۀ تابستان 1395 با اندکی تأخیر منتشر شد.
برچسب ها
خُتَن و زبان خُتَنی
PDF

عنوانخُتَن و زبان خُتَنی

نویسندهمجید طامه

ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ387ـ379ـ964ـ978

تعداد صفحات130

خلاصه
زبان خُتَنی یکی از گویش‌های زبان سَکایی است که در سرزمین ختن، تا پیش از حمله مسلمانان به آنجا، در اوایل سده یازدهم میلادی، بدان تکلم می‌شده است.
برچسب ها
مجلۀ بخارا، شمارۀ 116، بهمن و اسفند 1395
PDF

مجلۀ بخارا، شمارۀ 116، بهمن و اسفند 1395

جمعی از نویسندگان به سردبیری علی دهباشی

عنوانمجلۀ بخارا، شمارۀ 116، بهمن و اسفند 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری علی دهباشی

خلاصه
شمارۀ صدوشانزدهم مجلۀ «بخارا» منتشر شد. این شماره با انتشار تصویر «سیدجلال‌الدین آشتیانی» در روی جلد، به یادنامۀ این استاد فلسفۀ اسلامی و همچنین یادنامۀ «حسن لاهوتی» اختصاص دارد.
برچسب ها
کتاب‌ها و آدم‌ها؛ کتاب‌ها و آدم‌هایی که فراموش نمی‌کنم: پانزده گفتار ساده دربارۀ ادبیات فارسی و تاریخ فرهنگی ایران همراه با گزیده‌ای از شعر و نثر فارسی
PDF

عنوانکتاب‌ها و آدم‌ها؛ کتاب‌ها و آدم‌هایی که فراموش نمی‌کنم: پانزده گفتار ساده دربارۀ ادبیات فارسی و تاریخ فرهنگی ایران همراه با گزیده‌ای از شعر و نثر فارسی

نویسندهمهران افشاری

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ750ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات159

خلاصه
این کتاب به گونه‌ای زندگی ادبی مؤلف را بازگو می‌کند. آغاز آشنایی او را با ادبیات فارسی و نخستین کتاب‌هایی که در این زمینه خوانده است و در ذهنش یاد آنها نقش بسته است را شرح می‌دهد و دانشمندان و نویسندگانی که در زندگی مؤلف مؤثر بوده‌اند و او با آنان سالیان دراز حشر و نشر داشته است را معرفی می‌کند.
برچسب ها
بخارا، خرداد و تیر 1396، شمارۀ 118
PDF

بخارا، خرداد و تیر 1396، شمارۀ 118

جمعی از نویسندگان به سردبیری علی دهباشی

عنوانبخارا، خرداد و تیر 1396، شمارۀ 118

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری علی دهباشی

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تعداد صفحات564

خلاصه
شمارۀ صدوهجدهم مجلۀ «بخارا» منتشر شد. این شماره با انتشار تصویر «ره‌نورد زریاب» در روی جلد، به یادنامۀ این نویسندۀ افغان و همچنین جشن‌نامۀ «دکتر بهروز برومند» اختصاص دارد.
برچسب ها
نشریۀ مطالعات ایرانی و نقد کتاب «ایرانشهر امروز»، سال اول، شمارۀ پنجم، دی ـ اسفند 1395
PDF

عنواننشریۀ مطالعات ایرانی و نقد کتاب «ایرانشهر امروز»، سال اول، شمارۀ پنجم، دی ـ اسفند 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری سیدعلی آل داود

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تعداد صفحات194

خلاصه
پنجمین شماره از نشریۀ مطالعات ایرانی و نقد کتاب «ایرانشهر امروز» ویژۀ دی و اسفند 1395 منتشر شده است.
برچسب ها
سرو رشید؛ یادنامۀ غلامرضا رشیدیاسمی
PDF

سرو رشید؛ یادنامۀ غلامرضا رشیدیاسمی

جمعی از نویسندگان به کوشش ابراهیم رحیمی زنگنه، سهیل یاری گل‌دره

عنوانسرو رشید؛ یادنامۀ غلامرضا رشیدیاسمی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش ابراهیم رحیمی زنگنه، سهیل یاری گل‌دره

ناشردیباچه

تاریخ چاپ1396

مکان چاپکرمانشاه

تیراژ1000

شابک6ـ25ـ8324ـ600ـ978

تعداد صفحات820

خلاصه
یکی از جملۀ دانشمندان و ادیبان پرتوان، غلامرضا رشیدیاسمی (1275 ـ 1330) است که عموم اهل ادب و تاریخ و .... با نام و آثار و ترجمه‌ها و اشعار و اندیشه‌های او آشنایند. در این 65 سالی که از درگذشت این استاد ممتاز می‌گذرد، هنوز یادنامه‌ای به پاس خدمات علمی و ادبی و فرهنگی او فراهم و تدوین نشده بود. با توجه به این امر در این کتاب مقالات و یادداشت‌هایی برای تحقق این امر فراهم آمده است.
برچسب ها
ماهنامۀ خبری، آموزشی و اطلاع‌رسانی «جهان کتاب»، سال بیست‌ودوم، فروردین و اردیبهشت 1396، شماره 1و 2
PDF

عنوانماهنامۀ خبری، آموزشی و اطلاع‌رسانی «جهان کتاب»، سال بیست‌ودوم، فروردین و اردیبهشت 1396، شماره 1و 2

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی طلیعه خادمیان

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تعداد صفحات74

خلاصه
شمارۀ اول و دوم ماهنامۀ جهان کتاب (پیاپی 335 و 336) ویژۀ فروردین و اردیبهشت 1396 منتشر شده است.
برچسب ها
ماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی «برای فردا»، خرداد ماه 1396، شماره 17
PDF

ماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی «برای فردا»، خرداد ماه 1396، شماره 17

جمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیاز و مدیرمسئولی حسن قانونی

عنوانماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی «برای فردا»، خرداد ماه 1396، شماره 17

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیاز و مدیرمسئولی حسن قانونی

تاریخ چاپ1396

مکان چاپاصفهان

تعداد صفحات172

خلاصه
هفدهمین شماره از ماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی «برای فردا» ویژۀ خرداد 1396 با ویژه‌نامۀ زن منتشر شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...