شنبه 06 خرداد ماه 1396
پیمانه‌های بی‌پایان: قصه‌های کوتاه ادبیات عرفانی، دو جلد

عنوانپیمانه‌های بی‌پایان: قصه‌های کوتاه ادبیات عرفانی، دو جلد

نویسندهمهدی محبتی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک2_643_363_964_978

خلاصه
این کتاب در دوجلد به رشتۀ تحریر درآمده که نویسنده در جلد اول آن به متون منظوم فارسی و در جلد دوم آن به متون منثور فارسی می‌پردازد.
برچسب ها
در غیاب عقل: تحلیل انتقادی خردستیزی در ادبیات فارسی

عنواندر غیاب عقل: تحلیل انتقادی خردستیزی در ادبیات فارسی

نویسندهعبدالحمید ضیایی

ناشرفکرآذین

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک5_6_91191_600_978

تعداد صفحات264

خلاصه
نویسنده در این کتاب با رویکرد معرفت‌شناختی به توصیف و تحلیل و نقد مبانی خردستیزی در آثار سه عارف و شاعر بزرگ پارسی، یعنی سنایی، عطار و مولانا و نیز در آثار فیلسوف فلسفه‌ستیز جهان اسلام، «امام محمدغزالی» پرداخته است.
برچسب ها
مجمع الرسائل: 108 رساله از رئیس السلطنه و اب الطائفه و سید الطریقه القطب الازلی والعالم العلی ابن عبدالله حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی (دو جلد)

عنوانمجمع الرسائل: 108 رساله از رئیس السلطنه و اب الطائفه و سید الطریقه القطب الازلی والعالم العلی ابن عبدالله حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی (دو جلد)

نویسندهشاه نعمت الله ولی

مصححعلی محمد صابری

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6_582_224_964_978

تعداد صفحات1498

خلاصه
شاه نعمت الله ولی از اقطاب بزرگ عرفان و تصوف و از مجدّدان این مکتب است. تصوف حضرت شاه نعمت الله ولی حقیقت معنوی اسلام بوده و هست و بخش جدایی‌ناپذیر اسلام است که مانند جان یا روح سبب تقویت جسم اسلام «شریعت» می‌گردد و به آن حیات می‌بخشد. صوفیه هم بر حقیقت معنوی اسلام یعنی طریقت و عرفان تأکید داشتند و هم بر جنبۀ شریعتی آن.
برچسب ها
گنگ گویا: دویست و بیست و سه قصه خواب در متون عرفانی تا قرن نهم
PDF

عنوانگنگ گویا: دویست و بیست و سه قصه خواب در متون عرفانی تا قرن نهم

نویسندهایرج شهبازی، علی اصغر ارجی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک 6ـ579ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات260

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ دویست و بیست و سه قصه خواب در متون عرفانی تا قرن نهم است.
برچسب ها
رساله در تعریف، تبیین و طبقه‌بندی قصه‌های عرفانی
PDF

عنوانرساله در تعریف، تبیین و طبقه‌بندی قصه‌های عرفانی

نویسندهقاسم هاشمی‌نژاد

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک3ـ927ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات202+6

خلاصه
هدف بنیادین این کتاب طرح یک مطالعۀ مقدماتی دربارۀ قصه‌های عرفانی است.
برچسب ها
آتش در ادبیات عرفانی
PDF

آتش در ادبیات عرفانی

صبا بیوک‌زاده با سخنی از دکتر قدمعلی سرامی

عنوانآتش در ادبیات عرفانی

نویسندهصبا بیوک‌زاده با سخنی از دکتر قدمعلی سرامی

ناشرترفند

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ25ـ5963ـ600ـ978

تعداد صفحات269

خلاصه
مؤلف در این کتاب کوشیده است جلوه‌های آتش در ادب فارسی را بررسی کند.
برچسب ها
عشق الهی؛ سیر به سوی خدا در متون اسلامی
PDF

عنوانعشق الهی؛ سیر به سوی خدا در متون اسلامی

نویسندهویلیام چیتیک

مترجمامیرحسین اصغری

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ777ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات38+487

خلاصه
این کتاب از دقیق‌ترین و مؤثر‌ترین آثاری است که در موضوع عشق در اسلام به انگلیسی نوشته شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...