یکشنبه 04 تیر ماه 1396
ادبیات تطببقی

عنوانادبیات تطببقی

نویسندهایو شورل

مترجمطهمورث ساجدی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1_1047_00_964_978

خلاصه
این کتاب یکی از مهم‌ترین مراجع روش‌شناسی تطبیقی را شکل می‌دهد.
برچسب ها
رستاخیز کلمات: درس‌گفتارهایی دربارۀ نظریۀ ادبی صورت‌گرایان روس

عنوانرستاخیز کلمات: درس‌گفتارهایی دربارۀ نظریۀ ادبی صورت‌گرایان روس

نویسندهمحمدرضا شفیعی کدکنی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک3_626_372_964_978

خلاصه
در این کتاب که درس‌گفتارهای مؤلف در دانشگاه تهران است، با جریان صورت‌گرایی روسی و تأثیرات جهانی آن آشنا می‌شویم.
برچسب ها
ادبیات تطبیقی در ایران

عنوانادبیات تطبیقی در ایران

نویسندهاحمد عزتی پرور

ناشرمرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

تاریخ چاپ1391

مکان چاپقم

تیراژ2000

شابک3_257_514_964_978

تعداد صفحات447

خلاصه
ادبيات تطبيقی، دانش نورُسته‌ای از شاخه «تاريخ ادبيات» ‌است که در ايران چندان بررسی و به آن توجه نشده است.
برچسب ها
از ادبیات تطبیقی تا نقد ادبی

عنواناز ادبیات تطبیقی تا نقد ادبی

نویسندهطهمورث ساجدی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1391 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9_1140_00_964_978

تعداد صفحات338

خلاصه
مجموعۀ حاضر که در دو بخش متمایز تنظیم شده است، آثاری هستند که بیشتر در مجلات علمی ـ پژوهشی دانشگاهی، مجلات مستقل و همایش‌ها ارائه شده یا اینکه نتیجۀ همکاری با دانشنامه‌ها بوده است و اکنون با هدف دسترسی سهل برای علاقه‌مندان و اهل فن در اینجا گردآوری و منتشر شده‌اند.
برچسب ها
بیداری در باغ مومیایی: پژوهشی مقایسه‌ای در شناخت شاهنامه

عنوانبیداری در باغ مومیایی: پژوهشی مقایسه‌ای در شناخت شاهنامه

نویسنده محمدجعفر محمدزاده

ناشرامرود

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک762_75327_600_978

تعداد صفحات400

خلاصه
«بيداری در باغ موميايی» پژوهشی است مقايسه‌ای در شناخت شاهنامه فردوسی و «غرر اخبار ملوک الفرس و سيرهم» مشهور به تاريخ ثعالبی.
برچسب ها
جایگاه و قلمرو تاریخی زبان پارسی دری

عنوانجایگاه و قلمرو تاریخی زبان پارسی دری

نویسندهسیدعلی محمد اشراقی

ناشریوسف زاده

تاریخ چاپ1390

مکان چاپکابل

تیراژ1000

تعداد صفحات354

خلاصه
زبان پارسی دری زبان شعر و هنرآفرینی است.
برچسب ها
رویکردهای کاربردی در ادبیات تطبیقی

عنوانرویکردهای کاربردی در ادبیات تطبیقی

نویسندهماجده حمود

مترجممجتبی شاهسونی با مقدمۀ دکتر ابوالحسن امین مقدسی

ناشرروزگار

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8_317_374_964_978

تعداد صفحات240

خلاصه
موضوع کتاب حاضر گفتارهایی در باب تأثیر و تأثّر ادبیات و فرهنگ غرب و شرق و تحلیل تطبیقی آثار ادبی است.
برچسب ها
دگرگونی‌های شعر معاصر عربی و فارسی در دورۀ نهضت و دورۀ مشروطه

عنواندگرگونی‌های شعر معاصر عربی و فارسی در دورۀ نهضت و دورۀ مشروطه

نویسندهزهرا خسروی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2_1558_00_964_978

تعداد صفحات168

خلاصه
این اثر با رویکرد تطبیقی در ادبیت معاصر عربی و فارسی نگاشته شده است و به بررسی عوامل همسان نوزایی ادبی شعر دورۀ نهضت در جهان عرب و شعر دورۀ مشروطه در کشورمان می‌پردازد.
برچسب ها
ادبیات ایران در ادبیات جهان

عنوانادبیات ایران در ادبیات جهان

نویسندهامیراسماعیل آذر

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0_276_372_964_978

تعداد صفحات536

خلاصه
در این کتاب تأثیر زبان و ادبیات فارسی با دیدگاه‌های کلی در ادبیات کشورهای دیگر طرح شده است.
برچسب ها
دو شاهکار ادبیات جهان: رومئو و ژولیت ویلیام شکسپیر، لیلی و مجنون نظامی گنجوی
PDF

دو شاهکار ادبیات جهان: رومئو و ژولیت ویلیام شکسپیر، لیلی و مجنون نظامی گنجوی

ترجمه، تحقیق و تطبیق از علی اصغر حکمت به اهتمام هرمز همایون‌پور

عنواندو شاهکار ادبیات جهان: رومئو و ژولیت ویلیام شکسپیر، لیلی و مجنون نظامی گنجوی

نویسندهترجمه، تحقیق و تطبیق از علی اصغر حکمت به اهتمام هرمز همایون‌پور

ناشرآگاه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ324ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات307

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ چهار مقاله است که در آنها ابتدا این دو شاهکار ادبیات معرفی شده‌اند و سپس به بررسی تطبیقی بین این دو داستان عاشقانه پرداخته شده است.
برچسب ها
داستان داستان‌ها: تأملی بر خاوران‌نامه ابن حسام خوسفی
PDF

عنوانداستان داستان‌ها: تأملی بر خاوران‌نامه ابن حسام خوسفی

نویسندهشهربانو حق‌شناس

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ068ـ192ـ600ـ978

تعداد صفحات224

خلاصه
در این کتاب به مباحث جالب و کلیدی همانند اسطوره، فایده و کارکرد اسطوره، تاریخ اسطوره، زمان و مکان اسطوره، اسطوره در پیوند با افسانه و قصه¬های پریان، افسانه، قصه¬های پریان، پیوند اسطوره و شعر، پیوند اسطوره و حماسه و در فصل سوم حماسه، ویژگی¬های حماسه، انواع حماسه، از حماسه ملی تا حماسه مذهبی و در فصل چهارم به معرفی ابن حسام خوسفی و خاوران‏نامه پرداخته است. فصل پنجم بررسی و مقایسه برخی ویژگی¬های حماسی شاهنامه و خاوران‏نامه است. در فصل ششم تحلیل و بررسی برخی دیدگاه‎‏های فردوسی و ابن‏حسام در شاهنامه و خاوران‌نامه بررسی شده و در فصل هفتم تحلیل و بررسی برخی اسطوره‏ها در خاوران‏نامه و شاهنامه به نگارش درآمده است.
برچسب ها
لیلی و مجنون در ادبیات عربی و فارسی: پژوهشی نقدی و تطبیقی در عشق عذری و عشق صوفیانه
PDF

عنوانلیلی و مجنون در ادبیات عربی و فارسی: پژوهشی نقدی و تطبیقی در عشق عذری و عشق صوفیانه

نویسندهمحمد غنیمی هلال

مترجمهادی نظری منظم، ریحانه منصوری

ناشرنی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ351ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات344

خلاصه
نویسندهٔ این اثر با پرداختن به داستان لیلی و مجنون، به بررسی عشق عذری عربی تا عشق صوفیانه در ادبیات فارسی می‌پردازد.
برچسب ها
اسطوره و اسطوره‌شناسی نزد نورتروپ فرای / از کالبدشناسی نقد تا رمز کل
PDF

اسطوره و اسطوره‌شناسی نزد نورتروپ فرای / از کالبدشناسی نقد تا رمز کل

بهمن نامور مطلق با همکاری نداسیفی و مریم پیردهقان

عنواناسطوره و اسطوره‌شناسی نزد نورتروپ فرای / از کالبدشناسی نقد تا رمز کل

نویسندهبهمن نامور مطلق با همکاری نداسیفی و مریم پیردهقان

ناشرموغام

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتبریز

تیراژ1100

شابک9ـ7ـ94300ـ600ـ978

تعداد صفحات176

خلاصه
این کتاب به آرا و آثار یکی از مهم‌ترین اسطوره‌شناسان نیمۀ دوم قرن بیستم، یعنی نورتروپ فرای اختصاص یافته است.
برچسب ها
مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر یازدهم: نوستالژی، ادبیات تطبیقی)
PDF

عنوانمجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر یازدهم: نوستالژی، ادبیات تطبیقی)

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپفم

شابک9ـ760ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات205

خلاصه
این جلد از مجموعه مقالات، دربردارندۀ هشت مقاله در حوزه‌های نوستالژی و ادبیات تطبیقی است.
برچسب ها
مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر دوازدهم: ادبیات پایداری، مضامین سیاسی)
PDF

عنوانمجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر دوازدهم: ادبیات پایداری، مضامین سیاسی)

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپقم

شابک9ـ760ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات298

خلاصه
این جلد از مجموعه مقالات، دربردارندۀ نه مقاله در حوزه‌های ادبیات پایداری و مضامین سیاسی است.
برچسب ها
عربی‌سرایان آذری‌زبان: پژوهشی در عربی‌سرایان آذری‌زبان مرتبط با کشور عراق
PDF

عنوانعربی‌سرایان آذری‌زبان: پژوهشی در عربی‌سرایان آذری‌زبان مرتبط با کشور عراق

نویسندهجعفر رحمن زاده صوفیانی

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

شابک3ـ775ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات372

خلاصه
در این کتاب 100 تن از شعرای آذری‌زبان عربی سرا با آثارشان معرفی شده‌اند.
برچسب ها
رئالیسم در ادبیات داستانی ایران و عراق: بررسی تطبیقی در آثار سیمین دانشور و فؤاد تکرلی
PDF

عنوانرئالیسم در ادبیات داستانی ایران و عراق: بررسی تطبیقی در آثار سیمین دانشور و فؤاد تکرلی

نویسندهعباس یوسف

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ000ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات535

خلاصه
نویسنده در این کتاب در چهار فصل به بررسی و مقایسۀ آثار سیمین دانشور و فؤاد تکرلی پرداخته است.
برچسب ها
مقارنۀ دو ترجمه از رمان «تبریز مه‌آلود»
PDF

عنوانمقارنۀ دو ترجمه از رمان «تبریز مه‌آلود»

نویسندهحسین محمدزاده صدیق

ناشرتکدرخت

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ68ـ6646ـ600ـ978

تعداد صفحات114

خلاصه
نویسنده در این کتاب به بررسی دو ترجمه از رمان "تبریز مه آلود" و به عبارتی کاستی‌ها و زیبایی‌های آنها پرداخته و پس از معرفی دو ترجمه، به مطالعه تطبیقی و مقارنه آنها پرداخته است.
برچسب ها
کفالایا (نسخۀ موزۀ برلین)
PDF

کفالایا (نسخۀ موزۀ برلین)

مترجم هانس یاکوب پولوتسکی، آلکساندر بولیگ

عنوانکفالایا (نسخۀ موزۀ برلین)

نویسندهمترجم هانس یاکوب پولوتسکی، آلکساندر بولیگ

مترجممریم قانعی، سمیه مشایخ

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ220

شابک7ـ36ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات49+302

خلاصه
مانی نقش بسزایی را در انتقال سنت فلسفی و دینی عصر خویش ایفا کرد. او به سبب نشو و نما در محیط بین‌النهرین و هم‌جواری با ادیان مختلف توانست در مقام وارثی برآید که با علمِ به بن‌مایه‌های دینی مسلک‌ها و مذاهب شناخته‌شده در این سرزمین، خود پایه‌گذار سنتی شود که دور از اصول فلسفی و دینی هم‌عصران خویش نبود.
برچسب ها
سرزمین شهرزاد؛ با نگاهی به نوزده اثر در ادبیات تطبیقی
PDF

عنوانسرزمین شهرزاد؛ با نگاهی به نوزده اثر در ادبیات تطبیقی

نویسندهاشرف کاظمی

ناشرری را

تاریخ چاپ1395 (چ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ7ـ91505ـ600ـ978

تعداد صفحات166

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ معرفی نوزده اثر داستانی ادبیات معاصر جهان است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...