پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
تاریخ تحولات ایران‌شناسی: پژوهشی در تاریخ فرهنگ ایران در دوران باستان

عنوانتاریخ تحولات ایران‌شناسی: پژوهشی در تاریخ فرهنگ ایران در دوران باستان

نویسندهمریم میراحمدی

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_02_5911_600_978

خلاصه
هدف از پژوهش حاضر بررسی سیر تحولات تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در راستای دانش «ایران‌شناسی» با مفهوم بین‌المللی آن است.
برچسب ها
جایگاه و قلمرو تاریخی زبان پارسی دری

عنوانجایگاه و قلمرو تاریخی زبان پارسی دری

نویسندهسیدعلی محمد اشراقی

ناشریوسف زاده

تاریخ چاپ1390

مکان چاپکابل

تیراژ1000

تعداد صفحات354

خلاصه
زبان پارسی دری زبان شعر و هنرآفرینی است.
برچسب ها
روایت نابودی ناب: تحلیل بوردیویی بوف کور در میدان ادبی ایران

عنوانروایت نابودی ناب: تحلیل بوردیویی بوف کور در میدان ادبی ایران

نویسندهشهرام پرستش

ناشرثالث

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1_735_380_964_978

تعداد صفحات340

خلاصه
این کتاب در چارچوب نظریۀ میدان‌های اجتماعی پی‌یر بوردیو به نحوۀ تکوین میدان تولید ادبی در ایران و صورت‌بندی آن می‌پردازد.
برچسب ها
ادبیات ایران در ادبیات جهان

عنوانادبیات ایران در ادبیات جهان

نویسندهامیراسماعیل آذر

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0_276_372_964_978

تعداد صفحات536

خلاصه
در این کتاب تأثیر زبان و ادبیات فارسی با دیدگاه‌های کلی در ادبیات کشورهای دیگر طرح شده است.
برچسب ها
هفت شهر کتاب: پنجاه گفتار در زمینۀ مردم شناسی، تاریخ و ادبیات
PDF

عنوانهفت شهر کتاب: پنجاه گفتار در زمینۀ مردم شناسی، تاریخ و ادبیات

نویسندهسیدعلی آل داود

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک 3ـ1548ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات600

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 50 مقاله و گفتار در شش بخش است.
برچسب ها
نشانه‌شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایران
PDF

نشانه‌شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایران

رامتین شهبازی زیرنظر فرزان سجودی

عنواننشانه‌شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایران

نویسندهرامتین شهبازی زیرنظر فرزان سجودی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک0ـ654ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات230

خلاصه
نویسنده در این کتاب سعی دارد از منظری میان‌رشته‌ای به مطالعه بخشی از تاریخ ادبیات و تئاتر در ابتدای قرن ۱۴ هجری شمسی بپردازد.
برچسب ها
مدرنیزم و پست‌مدرنیزم در غزل امروز ایران
PDF

عنوانمدرنیزم و پست‌مدرنیزم در غزل امروز ایران

نویسندهمحمود طیّب

ناشرزیتون سبز

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ96ـ6428ـ600ـ978

تعداد صفحات520

خلاصه
در این کتاب ابتدا به بررسی غزل، پیدایی، دگرگونی‌های دوره‌ای و سپس نمود مدرنیزم و پست‌مدرنیزم در غزل امروز ایران و همۀ سختی‌ها و مسائل در این باره پرداخته شده است.
برچسب ها
فهرست توصیفی گنجینه دست‌نویس‌های پهلوی و پژوهش‌های ایرانی
PDF

عنوانفهرست توصیفی گنجینه دست‌نویس‌های پهلوی و پژوهش‌های ایرانی

نویسندهمینا کامبین

ناشرجامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ120ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات152

خلاصه
این مجموعه دربردارندۀ 51 دست‌نویس است که تعداد زیادی از آنها امروزه در مؤسسۀ شرقی کاما در بمبئی نگه‌داری می‌شود و بخش‌های دیگر آن متعلق به کتابخانه نخست دستور مهرجی رانا در نوساری و کتابخانه دانشگاه کپنهاک است.
برچسب ها
پوشش و منش زنان در نقاشی و ادبیات ایران
PDF

عنوانپوشش و منش زنان در نقاشی و ادبیات ایران

نویسندهسیده راضیه یاسینی

ناشرپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ150

شابک3ـ12ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات260

خلاصه
نویسنده با گذری بر جایگاه زن در ادیان گوناگون و نوع پوشش ایشان در تاریخ ادیان جهان، پوشش و منش زن در اسلام را مبنا قرار داده و در صدد دستیابی به نشانه‌های کلامی در شعر و ادب فارسی در این خصوص است.
برچسب ها
گفتمان زنانه؛ روند تکوین گفتمان زنانه در آثار نویسندگان زن ایرانی
PDF

عنوانگفتمان زنانه؛ روند تکوین گفتمان زنانه در آثار نویسندگان زن ایرانی

نویسندهسیدعلی سراج

ناشرروشنگران و مطالعات زنان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ100ـ194ـ964ـ978

تعداد صفحات272

خلاصه
در این پژوهش هدف اصلی، بررسی و کشف ویژگی‌های ساختاری و محتوایی آثار داستانی زنان است.
برچسب ها
ماهنامه فرهنگ امروز، سال سوم، مهر 1395، شمارۀ 13
PDF

ماهنامه فرهنگ امروز، سال سوم، مهر 1395، شمارۀ 13

جمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی امیرابراهیم رسولی

عنوانماهنامه فرهنگ امروز، سال سوم، مهر 1395، شمارۀ 13

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی امیرابراهیم رسولی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات180

خلاصه
شمارۀ سیزدهم «فرهنگ امروز»، ماهنامۀ فرهنگ و علوم انسانی، در شهریور ۱۳۹۵ با تصویری از استاد محمدرضا شفیعی کدکنی روی جلد خود منتشر شد.
برچسب ها
سه گفتار دربارۀ ادبیات ایران پیش از اسلام
PDF

عنوانسه گفتار دربارۀ ادبیات ایران پیش از اسلام

نویسندهایلیا گرشویچ، مری بویس

مترجمیدالله منصوری

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ4ـ95387ـ600ـ978

تعداد صفحات194

خلاصه
این کتاب ترجمه‌ای است از سه مقالۀ ارزشمند از دو ایران‌شناس نامی یعنی ایلیا گرشویچ و مری بویس که هر دو از پژوهندگان برجستۀ زبان و ادبیات ایران پیش از اسلام بوده‌اند و آثار درخوری در این زمینه به نگارش درآورده‌‌اند.
برچسب ها
اندیشه‌های مزدیسنی در متون پارسی باستان
PDF

عنواناندیشه‌های مزدیسنی در متون پارسی باستان

نویسندهاکتور پرودس شروو

مترجمجواد لطفی نوذری، فریبا حقیقی‌پور

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ100

شابک2ـ8ـ95387ـ600ـ978

تعداد صفحات162

خلاصه
به هنگام بحث و بررسی شاهنشاهی هخامنشی یکی از مسائل مهم که همچنان مبهم و بحث‌برانگیز است و میان ایران‌شناسان هنوز اجتماعی دربارۀ آن حاصل نشده، دین شاهان هخامنشی است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...