یکشنبه 04 تیر ماه 1396
دوماهنامه فرهنگی کاروان مهر، سال دوم، شمارۀ 9، مرداد و شهریور 1395
PDF

عنواندوماهنامه فرهنگی کاروان مهر، سال دوم، شمارۀ 9، مرداد و شهریور 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری فرزانه قوجلو

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات174

خلاصه
نهمین شماره از دوماهنامۀ فرهنگی «کاروان مهر» منتشر شد.
برچسب ها
دوماهنامه فرهنگی کاروان مهر، سال دوم، شمارۀ 10، مهر و آبان 1395
PDF

دوماهنامه فرهنگی کاروان مهر، سال دوم، شمارۀ 10، مهر و آبان 1395

جمعی از نویسندگان به سردبیری فرزانه قوجلو

عنواندوماهنامه فرهنگی کاروان مهر، سال دوم، شمارۀ 10، مهر و آبان 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری فرزانه قوجلو

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات216

خلاصه
دهمین شماره از دوماهنامۀ فرهنگی «کاروان مهر» ویژۀ مهر و آبان 1395 با ویژه‌نامه‌ای برای مارینا تسوتایوا منتشر شد.
برچسب ها
دوماهنامۀ فرهنگی «کاروان مهر»، سال دوم، آذر و دی 1395، شمارۀ 11 و 12
PDF

عنواندوماهنامۀ فرهنگی «کاروان مهر»، سال دوم، آذر و دی 1395، شمارۀ 11 و 12

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری فرزانه قوجلو

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات214

خلاصه
ماهنامه «کاروان مهر» به سردبيري فرزانه قوجلو در تازه‌ترين شماره خود سراغ «ملکه جنايت»، آگاتا کريستي رفته است تا به نقل از زندگي‌نامه خودنوشت اين نويسنده برجسته جهان ادبيات و سينما تصويري روشن‌تر از معمانويسي بدهد که نمايشنامه «تله موش» او همچنان هر شب در تئاترهاي لندن به روي صحنه مي‌رود.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...