یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
و کوهستان به طنین آمد

عنوانو کوهستان به طنین آمد

نویسندهخالد حسینی

مترجمنسترن ظهیری

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0_085_278_600_978

خلاصه
رمانی فراموش‌نشدنی، سراسر احساس و شور دربارۀ عشق، دربارۀ توجه به هم‌نوع و دربارۀ تصمیم‌های ما در سرنوشت نسل بعدی.
برچسب ها
این قند پارسی: فارسی دری در افغانستان امروز

عنواناین قند پارسی: فارسی دری در افغانستان امروز

نویسندهمحمدکاظم کاظمی

ناشرعرفان (محمدابراهیم شریعتی افغانستانی)

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ5000

شابک3_5153_04_964_978

تعداد صفحات144

خلاصه
در این کتاب به بررسی فارسی در افغانستان امروز پرداخته می‌شود.
برچسب ها
تاریخ ادبیات افغانستان (پنج استاد)

تاریخ ادبیات افغانستان (پنج استاد)

کهزاد، علی محمد «زهما»، علی احمد «نعیمی»، محمدابراهیم‌خان «صفا» و میرغلام محمدخان «غبار»

عنوانتاریخ ادبیات افغانستان (پنج استاد)

نویسنده کهزاد، علی محمد «زهما»، علی احمد «نعیمی»، محمدابراهیم‌خان «صفا» و میرغلام محمدخان «غبار»

ناشرکتابخانۀ رشیدیه

تاریخ چاپ1386

مکان چاپکابل

تیراژ1000

تعداد صفحات420

خلاصه
این کتاب به بررسی تاریخ ادبیات افغانستان از قدیم‌ترین زمانه تا دورۀ محمد زائی‌ها می‌پردازد.
برچسب ها
جایگاه و قلمرو تاریخی زبان پارسی دری

عنوانجایگاه و قلمرو تاریخی زبان پارسی دری

نویسندهسیدعلی محمد اشراقی

ناشریوسف زاده

تاریخ چاپ1390

مکان چاپکابل

تیراژ1000

تعداد صفحات354

خلاصه
زبان پارسی دری زبان شعر و هنرآفرینی است.
برچسب ها
طرزی و سراج‌الأخبار

عنوانطرزی و سراج‌الأخبار

نویسندهبشیر سخاورز

ناشرعرفان

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک8_9473_06_964

تعداد صفحات208

خلاصه
سراج‌الأخبار وظیفۀ خود دانسته است تا مردم افغانستان را که سده‌ها از جریان‌های خارج از کشور غافل بودند را آگاه سازد و حتی اوضاع اقتصادی جهان را بررسی و آن را با وضع اقتصادی افغانستان مقایسه کند.
برچسب ها
کلیات نادم

کلیات نادم

میرزا محمدیحیی نادم قیصاری

عنوانکلیات نادم

نویسندهمیرزا محمدیحیی نادم قیصاری

مصحح محمدسرور مولایی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک3_6408_964_978

تعداد صفحات279

خلاصه
این کتاب دیوان اشعار «میرزا محمد یحیی قیصاری»، متخلص به «نادم» است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...