چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات اسپانیایی‌زبان

عنوانتأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات اسپانیایی‌زبان

نویسندهمریم حق‌روستا

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک4_400_121_600_978

تعداد صفحات186+12

خلاصه
در این کتاب سعی شده با بهره‌گیری از منابع و مستندات اسپانیایی‌زبان نشان داده شود محققان و اندیشمندان این زبان، چه میزان به تأثیرات ایرانی، اسلامی و شرقی اذعان داشته‌اند.
برچسب ها
فصلنامه ادبیات و فرهنگ آمریکای لاتین و ایبریا، تابستان 1395، شمارۀ دوم
PDF

فصلنامه ادبیات و فرهنگ آمریکای لاتین و ایبریا، تابستان 1395، شمارۀ دوم

جمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی مریم حق‌روستا

عنوانفصلنامه ادبیات و فرهنگ آمریکای لاتین و ایبریا، تابستان 1395، شمارۀ دوم

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی مریم حق‌روستا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ3000

تعداد صفحات64

خلاصه
دومین شمارۀ فصلنامۀ «ادبیات و فرهنگ آمریکای لاتین و ایبریا» با ویژه‌نامه‌ای دربارۀ سروانتس به مناسبت چهارصدمین سال یاد و نام او منتشر شد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...