یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
سنت و تجدد یا ثابت و متحول

عنوانسنت و تجدد یا ثابت و متحول

نویسندهأدونیس

مترجمحبیب الله عباسی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک3_569_372_964_978

خلاصه
کتاب حاضر برترین اثر تحقیقی أدونیس متفکر، نظریه پرداز، محقق دقیق النظر و شاعر شهیر دنیای عرب و یکی از شاهکارهای پژوهشی جهان اسلام به شمار می‌رود.
برچسب ها
دانش و دانشمند در ادبیات فارسی

عنواندانش و دانشمند در ادبیات فارسی

نویسندهمهدی محبتی

ناشرپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4_98_2738_964_978

خلاصه
این کتاب بررسی برخی از متون‌ و پژوهش‌ها را دربرمی‌گیرد که در میراث تمدنی ـ فرهنگی ایران جای می‌گیرند و هریک به گونه‌ای بر اهمیت و جایگاه علم‌آموزی در حیات پویای بشری تأکید دارند.
برچسب ها
اسطوره

اسطوره

رابرت آلن سگال

عنواناسطوره

نویسندهرابرت آلن سگال

مترجمفریده فرنودفر

ناشربصیرت

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8_08_5492_600_978

خلاصه
کتاب حاضر درآمدی بر مهم‌ترین نظریه‌های سده‌های نوزدهم و بیستم در باب اسطوره است. نویسندۀ کتاب کوشیده است تا با تکیه بر آرای نظریه‌پردازان برجسته به پرسش‌های مربوط به اسطوره پاسخ دهد.
برچسب ها
ادبیات و انقلاب (نویسندگان روس)

عنوانادبیات و انقلاب (نویسندگان روس)

نویسندهیورگن روله

مترجمعلی اصغر حداد

ناشرنی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک0_207_185_964_978

خلاصه
ادبیات و انقلاب به سرنوشت ادبیات روس در دوران تسلط لنین، ژدانف و خورشچف می‌پردازد.
برچسب ها
ادبیات تطببقی

عنوانادبیات تطببقی

نویسندهایو شورل

مترجمطهمورث ساجدی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1_1047_00_964_978

خلاصه
این کتاب یکی از مهم‌ترین مراجع روش‌شناسی تطبیقی را شکل می‌دهد.
برچسب ها
مبانی سبک‌شناسی

مبانی سبک‌شناسی

پیتر وردانک

عنوانمبانی سبک‌شناسی

نویسندهپیتر وردانک

مترجممحمد غفاری

ناشرنی

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک5_158_185_964_978

خلاصه
کتاب حاضر ترجمۀ یکی از عنوان‌های مجموعۀ درآمدهایی بر زبان‌پژوهی آکسفورد است.
برچسب ها
وحدت ادیان و مولانا

عنوانوحدت ادیان و مولانا

نویسندهمحمود شالویی

ناشرپژوهشگاه هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_29_5818_600_978

خلاصه
اثر حاضر نتیجۀ پژوهشی است در موضوع «وحدت ادیان و مولانا».
برچسب ها
سیری در نقد ادبیات روس

عنوانسیری در نقد ادبیات روس

نویسندهاندرو فیلد

مترجمابراهیم یونسی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک6_736_351_964_978

خلاصه
هدف این کتاب ارائۀ دریافتی نو و بنیادی از ادبیات روسیه است.
برچسب ها
 فرهنگ پارسی: بر پایه واژگان نژاده و ناب، برساخته و در پیش‌نهاده به کار گرفته میر جلال الدین کزازی

عنوان فرهنگ پارسی: بر پایه واژگان نژاده و ناب، برساخته و در پیش‌نهاده به کار گرفته میر جلال الدین کزازی

نویسندهسیمین حلالی و هوتن اشتری

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_079_165_964_978

خلاصه
این اثر گردآوری واژگان به کار برده شده در دست نوشته های دکتر میر جلال الدین کزازی است.
برچسب ها
رستاخیز کلمات: درس‌گفتارهایی دربارۀ نظریۀ ادبی صورت‌گرایان روس

عنوانرستاخیز کلمات: درس‌گفتارهایی دربارۀ نظریۀ ادبی صورت‌گرایان روس

نویسندهمحمدرضا شفیعی کدکنی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک3_626_372_964_978

خلاصه
در این کتاب که درس‌گفتارهای مؤلف در دانشگاه تهران است، با جریان صورت‌گرایی روسی و تأثیرات جهانی آن آشنا می‌شویم.
برچسب ها
نقد ادبی در سبک هندی

عنواننقد ادبی در سبک هندی

نویسندهمحمود فتوحی

ناشرسخن

تاریخ چاپچاپ دوم 1385

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک4_174_372_964

خلاصه
هدف کتاب حاضر آن است تا تصویری از نقد ادبی، دیدگاه‌ها و اندیشه‌های رایج در جامعۀ ادبی فارسی‌زبانان در فاصلۀ سال‌های 900 تا 1200 قمری ارائه دهد.
برچسب ها
در حیاط خلوت نویسندگان: تمام آنچه از ادبیات نمی‌دانید

عنواندر حیاط خلوت نویسندگان: تمام آنچه از ادبیات نمی‌دانید

نویسندهراینر اشمیتس

مترجممهشید میرمعزی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_751_380_964_978

خلاصه
این کتاب نتیجۀ 25 سال کوشش نویسنده برای جمع‌آوری اطلاعات لازم دربارۀ ادیبان و تلاش دیگری برای حفظ تصاویر ادیبان است.
برچسب ها
شکاریم یک سر همه پیش مرگ: جستارها، گفتارها و نوشتارها

عنوانشکاریم یک سر همه پیش مرگ: جستارها، گفتارها و نوشتارها

نویسندهشاهرخ مسکوب (به کوشش حسن کامشاد)

ناشرنی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_265_185_964_978

خلاصه
در این کتاب کوشیده شده است از دل‌بستگی‌های ادبی و هنری شاهرخ مسکوب نمونه‌هایی آورده شود.
برچسب ها
نقد ادبی در ادبیات کلاسیک فارسی

عنواننقد ادبی در ادبیات کلاسیک فارسی

نویسندهمهدی محبتی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5_648_372_964_978

خلاصه
این کتاب به نقد ادبی مفاهیم، مشاهیر و موضوعات شاخص ادبیات کلاسیک می‌پردازد.
برچسب ها
کندوکاوی در جامعه‌شناسی ادبیات

عنوانکندوکاوی در جامعه‌شناسی ادبیات

نویسندهفرهنگ ارشاد

ناشرآگه

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_371_329_964_978

خلاصه
هدف ویژه از تدوین این اثر، تهیۀ مجموعه‌ای پایه‌ای، روش‌مند و علمی است تا بتوان به کمک آن به قلمرو بررسی و تحلیل ادبیات در بستر نظرهای جامعه‌شناختی وارد شد.
برچسب ها
شناخت داستان

شناخت داستان

جمال میرصادقی

عنوانشناخت داستان

نویسندهجمال میرصادقی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1_786_351_964_978

خلاصه
این کتاب در دو بخش مجزا با عناوین داستان و ادبیات و شناخت داستان به رشتۀ تحریر درآمده است. هدف از انتشار این کتاب این است که جویندگان راه داستان، شناخت بیشتری از داستان پیدا کنند و لذت و بهرۀ بیشتری از آن ببرند.
برچسب ها
ادبیات و فلسفه در گفت‌و‌گو

عنوانادبیات و فلسفه در گفت‌و‌گو

نویسندههانس گئورک گادامر

مصححرابرت پاسیلیک

مترجمزهره زواریان

ناشرنقش و نگار

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6_48_7002_964_978

خلاصه
کتاب حاضر شرح و تقریری از مجموعه مقالات گادامر دربارۀ ادبیات و فلسفه است.
برچسب ها
پیمانه‌های بی‌پایان: قصه‌های کوتاه ادبیات عرفانی، دو جلد

عنوانپیمانه‌های بی‌پایان: قصه‌های کوتاه ادبیات عرفانی، دو جلد

نویسندهمهدی محبتی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک2_643_363_964_978

خلاصه
این کتاب در دوجلد به رشتۀ تحریر درآمده که نویسنده در جلد اول آن به متون منظوم فارسی و در جلد دوم آن به متون منثور فارسی می‌پردازد.
برچسب ها
نقد و بررسی کتاب‌های تاریخ ادبیات فارسی در شبه قاره

عنواننقد و بررسی کتاب‌های تاریخ ادبیات فارسی در شبه قاره

نویسندهمحمد شریف

ناشرانتشارات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0_17_5942_600_978

خلاصه
اثر حاضر نگاشتۀ يکی از اساتيد زبان و ادبيات فارسی در پاکستان است. نويسنده از نخستين تاريخ‌های ادبی، يعنی شعرالعجم شبلی نعمانی تا کتاب تحوّ نثر فارسی در شبه قاره در دورۀ تيموريان متأخر را تحليل و نقد کرده است.
برچسب ها
بر مرکب باد (بازخوانی قصۀ سلیمان)

عنوانبر مرکب باد (بازخوانی قصۀ سلیمان)

نویسندهپریسا داوری

ناشرثالث

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک7_663_380_964_978

خلاصه
این کتاب بازتاب شخصيت سليمان نبی بر فرهنگ و ادب ايرانی است. داستان سليمان نبی را از به ميراث‌بردن نبوت از داوود آغاز می‌كند و تأثير اين پيام‌آور را تا فرهنگ عامه، ضرب‌المثل، داستان عاميانه، شعر، نمايش و تعزيه دنبال می‌كند.
برچسب ها
منظومه‌های عاشقانه بلوچی

منظومه‌های عاشقانه بلوچی

عبدالغفور جهاندیده

عنوانمنظومه‌های عاشقانه بلوچی

نویسندهعبدالغفور جهاندیده

ناشرمعین

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_049_165_964_978

خلاصه
این كتاب به بررسی و تحليل منظومه‌های عاشقانۀ بلوچی همراه با متن اصلی منظومه‌ها و مقدمه‌ای دربارۀ ادبيات و شعر غنايی می‌پردازد.
برچسب ها
در کام نهنگ و چند مقالۀ دیگر

عنواندر کام نهنگ و چند مقالۀ دیگر

نویسندهجورج اورول

مترجممهدی افشار

ناشرمجید

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7_093_453_964_978

خلاصه
کتاب حاضر دربردارندۀ هشت مقاله و یک یادداشت کتابشناسانه جورج اورول است.
برچسب ها
و کوهستان به طنین آمد

عنوانو کوهستان به طنین آمد

نویسندهخالد حسینی

مترجمنسترن ظهیری

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0_085_278_600_978

خلاصه
رمانی فراموش‌نشدنی، سراسر احساس و شور دربارۀ عشق، دربارۀ توجه به هم‌نوع و دربارۀ تصمیم‌های ما در سرنوشت نسل بعدی.
برچسب ها
ادبیات مکتب‌خانه‌ای ایران (3 جلد)

ادبیات مکتب‌خانه‌ای ایران (3 جلد)

حسن ذوالفقاری و محبوبه حیدری

عنوانادبیات مکتب‌خانه‌ای ایران (3 جلد)

نویسندهحسن ذوالفقاری و محبوبه حیدری

ناشررشدآوران

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ750

شابک9_3_92993_600_978

خلاصه
این کتاب از بُعد آموزشی، سیر تطور آموزش در ایران را بررسی می‌کند.
برچسب ها
زندگی و شعر صد شاعر: از رودکی تا امروز

عنوانزندگی و شعر صد شاعر: از رودکی تا امروز

نویسندهخسرو شافعی

ناشرکتاب خورشید

تاریخ چاپ1391 چاپ سوم

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4_05_7081_964_978

خلاصه
مجموعۀ حاضر چکیدۀ هزارسال شعر فارسی است و به زندگی و شعر صد شاعر برجسته از رودکی تا امروز و معرفی سبک‏های مختلف شعر فارسی می‏پردازد.
برچسب ها
مهاجرت در ادبیات و هنر (مجموعۀ مقالات ادبی ـ هنری)

عنوانمهاجرت در ادبیات و هنر (مجموعۀ مقالات ادبی ـ هنری)

نویسندهشیده احمدزاده

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5_606_372_964_978

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هشت مقاله از مقالات هم‌اندیشی تخیل و مهاجرت است.
برچسب ها
تاریخ و تحولات ادبیات معاصر فارسی (نظم و نثر)

عنوانتاریخ و تحولات ادبیات معاصر فارسی (نظم و نثر)

نویسندهبزرگ علوی

مترجمسعید فیروزآبادی

ناشرجامی

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک06_2575_964

خلاصه
این کتاب را "بزرگ علوی" در انتشارات آکادمی برلین شرقی منتشر کرد و در اصل هدف او تدوین کتابی برای آموزش ادبیات فارسی معاصر بود.
برچسب ها
تاریخ تحولات ایران‌شناسی: پژوهشی در تاریخ فرهنگ ایران در دوران باستان

عنوانتاریخ تحولات ایران‌شناسی: پژوهشی در تاریخ فرهنگ ایران در دوران باستان

نویسندهمریم میراحمدی

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_02_5911_600_978

خلاصه
هدف از پژوهش حاضر بررسی سیر تحولات تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در راستای دانش «ایران‌شناسی» با مفهوم بین‌المللی آن است.
برچسب ها
ادبیات معاصر قبرس

ادبیات معاصر قبرس

پانوس ایانودیس

عنوانادبیات معاصر قبرس

نویسندهپانوس ایانودیس

مترجمفریبا مقدم

ناشرکتاب سرا

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3_02_5506_964_978

خلاصه
این کتاب گردآوری و ترجمه‌ای از مطالب منتشر شده در فصلنامۀ فرهنگی و هنری "این فوکوس" قبرس است.
برچسب ها
زبان و ادب فارسی

زبان و ادب فارسی

بهزاد خواجات و مریم بختیار

عنوانزبان و ادب فارسی

نویسندهبهزاد خواجات و مریم بختیار

ناشرداستان سرا

تاریخ چاپ1390 (چاپ هشتم)

مکان چاپشیراز

تیراژ1500

شابک6_26_7979_964

تعداد صفحات349

خلاصه
ادبیات آینه تمام‌نمای فرهنگ یک ملت است.
برچسب ها
چشم‌انداز ادبیات نمایشی: گذر از ارسطو به پسامدرنیسم و پسااستعمار

عنوانچشم‌انداز ادبیات نمایشی: گذر از ارسطو به پسامدرنیسم و پسااستعمار

نویسندهبهزاد قادری

ناشرپرسش

تاریخ چاپ1390

مکان چاپآبادان

تیراژ2000

شابک2_68_8687_964_978

تعداد صفحات260

خلاصه
ادبیات نمایشی همانند دیگر رشته‌های دانش بشری، در گیرودار دگرگونی‌های فکری آدمی رشد می‌یابد، از این دگرگونی‌ها تأثیر می‌پذیرد و در برابر آنها از خود واکنش نشان می‌دهد.
برچسب ها
اجتماعیات در ادبیات در آثار منثور فارسی قرن ششم

عنواناجتماعیات در ادبیات در آثار منثور فارسی قرن ششم

نویسندهسیدعلی‌محمد سجادی

ناشرپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_73_2738_964_978

تعداد صفحات204

خلاصه
کتاب حاضر حاصل تتبع و تدقیق در آثار ادبی دورۀ خاصی از تاریخ تمدن اسلامی است که با رویکردی اجتماعی ـ اخلاقی سعی در برجسته‌کردن دقایق و خصایص زندگی ایرانی در سدۀ ششم دارد.
برچسب ها
آشنایی با ادبیات مقاومت جهان

عنوانآشنایی با ادبیات مقاومت جهان

نویسندهضیاءالدین ترابی

ناشربنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک5_48_5156_600_978

تعداد صفحات203

خلاصه
موضوع این کتاب بررسی ادبیات مقاومت در کشورهای عربی و اروپایی است. کتاب حاضر تلاشی است در راستای تعریف ادبیات مقاومت و بررسی این نوع ادبیات در خاورمیانه، کشورهای عربی و کشورهای اروپایی.
برچسب ها
از کلمه تا کتاب

از کلمه تا کتاب

محمدرضا حکیمی

عنواناز کلمه تا کتاب

نویسنده محمدرضا حکیمی

ناشرنورمطاف

تاریخ چاپ1390

مکان چاپقم

تیراژ2000

شابک6_80_7891_964_978

تعداد صفحات262

خلاصه
این کتاب برگزیده‌ای از آثار استاد محمدرضا حکیمی دربارۀ کتاب و ادبیات و انتشارات دینی است.
برچسب ها
ادبیات و انقلاب (نویسندگان آلمان)

عنوانادبیات و انقلاب (نویسندگان آلمان)

نویسندهیورگن روله

مترجمعلی اصغر حداد

ناشرنی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7_266_185_964_978

تعداد صفحات330

خلاصه
در این کتاب با وضعیت نویسندگان و مجلات وابسته به جریان‌های مختلف سیاسی و فکری آلمان به خوبی آشنا می‌شویم: ناسیونال سوسیالیست‌ها، چپ‌گراهای آلمان غربی و نیز جمهوری دموکراتیک آلمان میانی، پرولتری‌های روستایی و انقلابی؛ مدافعان جمهوری وایمار و... تشکل‌های متحد.
برچسب ها
ادبیات تطبیقی در ایران

عنوانادبیات تطبیقی در ایران

نویسندهاحمد عزتی پرور

ناشرمرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

تاریخ چاپ1391

مکان چاپقم

تیراژ2000

شابک3_257_514_964_978

تعداد صفحات447

خلاصه
ادبيات تطبيقی، دانش نورُسته‌ای از شاخه «تاريخ ادبيات» ‌است که در ايران چندان بررسی و به آن توجه نشده است.
برچسب ها
از ادبیات تطبیقی تا نقد ادبی

عنواناز ادبیات تطبیقی تا نقد ادبی

نویسندهطهمورث ساجدی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1391 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9_1140_00_964_978

تعداد صفحات338

خلاصه
مجموعۀ حاضر که در دو بخش متمایز تنظیم شده است، آثاری هستند که بیشتر در مجلات علمی ـ پژوهشی دانشگاهی، مجلات مستقل و همایش‌ها ارائه شده یا اینکه نتیجۀ همکاری با دانشنامه‌ها بوده است و اکنون با هدف دسترسی سهل برای علاقه‌مندان و اهل فن در اینجا گردآوری و منتشر شده‌اند.
برچسب ها
این قند پارسی: فارسی دری در افغانستان امروز

عنواناین قند پارسی: فارسی دری در افغانستان امروز

نویسندهمحمدکاظم کاظمی

ناشرعرفان (محمدابراهیم شریعتی افغانستانی)

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ5000

شابک3_5153_04_964_978

تعداد صفحات144

خلاصه
در این کتاب به بررسی فارسی در افغانستان امروز پرداخته می‌شود.
برچسب ها
بازتاب اندیشه‌های زروانی در شاهنامه

عنوانبازتاب اندیشه‌های زروانی در شاهنامه

نویسندهمعصومه تاجیک

ناشرنگیما

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_69_2978_964_978

تعداد صفحات272

خلاصه
هدف از این تحقیق بررسی یکی از کهن‌ترین اندیشه‌های ایرانی تحت عنوان اندیشه‌های زروانی و بررسی میزان ارتباط آن با آثار ادبی موجود در دوره‌های اولیه اسلامی، یعنی شاهنامه است.
برچسب ها
پروین اعتصامی پایه‌گذار ادبیات نئوکلاسیک ایران

عنوانپروین اعتصامی پایه‌گذار ادبیات نئوکلاسیک ایران

نویسندهمریم مشرف

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک0_601_372_964_978

تعداد صفحات214

خلاصه
پروین اعتصامی همزمان با امضای فرمان مشروطیت پا به جهان گذاشت و اندکی پیش از سقوط رضا شاه از دنیا رفت. او از فرزندان درخشان نسل پاکی بود که مؤمنانه در راه رهایی ایران از بند جهل و تاریکی قدم نهاد.
برچسب ها
بیداری در باغ مومیایی: پژوهشی مقایسه‌ای در شناخت شاهنامه

عنوانبیداری در باغ مومیایی: پژوهشی مقایسه‌ای در شناخت شاهنامه

نویسنده محمدجعفر محمدزاده

ناشرامرود

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک762_75327_600_978

تعداد صفحات400

خلاصه
«بيداری در باغ موميايی» پژوهشی است مقايسه‌ای در شناخت شاهنامه فردوسی و «غرر اخبار ملوک الفرس و سيرهم» مشهور به تاريخ ثعالبی.
برچسب ها
پیش‌درآمدی بر شعر عربی

پیش‌درآمدی بر شعر عربی

ادونیس (علی احمد سعید)

عنوانپیش‌درآمدی بر شعر عربی

نویسندهادونیس (علی احمد سعید)

مترجمکاظم برگ‌نیسی

ناشرنی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8_256_185_964_978

تعداد صفحات221

خلاصه
کتاب حاضر ترجمۀ کتاب «مقدمة للشعر العربی» به همراه دو سخنرانی ادونیس است.
برچسب ها
تاریخ ادبیات افغانستان (پنج استاد)

تاریخ ادبیات افغانستان (پنج استاد)

کهزاد، علی محمد «زهما»، علی احمد «نعیمی»، محمدابراهیم‌خان «صفا» و میرغلام محمدخان «غبار»

عنوانتاریخ ادبیات افغانستان (پنج استاد)

نویسنده کهزاد، علی محمد «زهما»، علی احمد «نعیمی»، محمدابراهیم‌خان «صفا» و میرغلام محمدخان «غبار»

ناشرکتابخانۀ رشیدیه

تاریخ چاپ1386

مکان چاپکابل

تیراژ1000

تعداد صفحات420

خلاصه
این کتاب به بررسی تاریخ ادبیات افغانستان از قدیم‌ترین زمانه تا دورۀ محمد زائی‌ها می‌پردازد.
برچسب ها
بوطیقای قصه در غزلیات شمس

عنوانبوطیقای قصه در غزلیات شمس

نویسندهعلی گراوند

ناشرمعین

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_032_165_964_978

تعداد صفحات398

خلاصه
در این پژوهش قصه مفهوم وسیعی دارد. به این ترتیب که هر نوع روایتی، به عنوان قصه درنظر گرفته شده است؛ مشروط بر اینکه دربردارندۀ سه بخش اصلی، یعنی مقدمه (وضعیت آغازین)، میانه (حادثه یا حوادث اصلی) و نتیجه (پیامد رخدادها) باشد.
برچسب ها
جایگاه و قلمرو تاریخی زبان پارسی دری

عنوانجایگاه و قلمرو تاریخی زبان پارسی دری

نویسندهسیدعلی محمد اشراقی

ناشریوسف زاده

تاریخ چاپ1390

مکان چاپکابل

تیراژ1000

تعداد صفحات354

خلاصه
زبان پارسی دری زبان شعر و هنرآفرینی است.
برچسب ها
پوشش و حجاب زن در ادبیات فارسی: از انقلاب مشروطه تا امروز

عنوانپوشش و حجاب زن در ادبیات فارسی: از انقلاب مشروطه تا امروز

نویسندهمهدی محبتی

ناشرپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک9_19_5567_600_978

تعداد صفحات212

خلاصه
کتاب حاضر با تمرکز بر متون تولیدشده در عرصۀ ادبیات در دوران اخیر به دنبال آن است که از تحول پوشش و نقش آن در تحول فرهنگی در جامعۀ ایرانی معاصر پرده‌گشایی نماید.
برچسب ها
چشم در چشم آینه (چند نقد و یک گفتار)

عنوانچشم در چشم آینه (چند نقد و یک گفتار)

نویسنده محسن سلیمانی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1369

مکان چاپتهران

تیراژ4400

تعداد صفحات138

خلاصه
مجموعه نقدهای کتاب حاضر به جز یکی، همه به جهان ادبیات داستانی تعلق دارد.
برچسب ها
حکایت نسل بی‌‌سخنگو: آسیب‌شناسی مسائل عمومی ادبیات داستانی ایران

عنوانحکایت نسل بی‌‌سخنگو: آسیب‌شناسی مسائل عمومی ادبیات داستانی ایران

نویسنده شاهرخ تندرو صالح

ناشرمرمر

تاریخ چاپ1379

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک0_92955_964

تعداد صفحات290

خلاصه
داستان نسل بی‌سخنگو، مجموعه مباحثی دربارۀ آسیب‌شناسی مسائل عمومی ادبیات داستانی است.
برچسب ها
در غیاب عقل: تحلیل انتقادی خردستیزی در ادبیات فارسی

عنواندر غیاب عقل: تحلیل انتقادی خردستیزی در ادبیات فارسی

نویسندهعبدالحمید ضیایی

ناشرفکرآذین

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک5_6_91191_600_978

تعداد صفحات264

خلاصه
نویسنده در این کتاب با رویکرد معرفت‌شناختی به توصیف و تحلیل و نقد مبانی خردستیزی در آثار سه عارف و شاعر بزرگ پارسی، یعنی سنایی، عطار و مولانا و نیز در آثار فیلسوف فلسفه‌ستیز جهان اسلام، «امام محمدغزالی» پرداخته است.
برچسب ها
درآمدی بر تاریخ ادبیات اسپانیایی ـ آمریکایی

عنواندرآمدی بر تاریخ ادبیات اسپانیایی ـ آمریکایی

نویسنده کاظم فرهادی

ناشرنی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9_316_185_964_978

تعداد صفحات229

خلاصه
آنچه مسلم است ادبیات اسپانیایی ‌زبان آمریکای لاتین ـ در کنار ادبیات پرتغالی‌زبان برزیل ـ ریشه در سنت‌های فرهنگی و خصوصیات نامتجانس سرزمین‌های گوناگون آن منطقه دارد که امروزه هر یک کشوری مستقل است.
برچسب ها
زنان در داستان (قهرمانان زن در داستان‌های داستان‌نویسان ایران)

عنوانزنان در داستان (قهرمانان زن در داستان‌های داستان‌نویسان ایران)

نویسندهنرگس باقری

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک7_007_191_964_978

تعداد صفحات300

خلاصه
نویسنده در این کتاب می‌کوشد تا با بررسی چهار بانوی داستان‌نویس ایرانی نحوۀ شخصیت‌پردازی آنان را به‌ویژه در آفرینش قهرمانان زن برای خواننده روشن کند.
برچسب ها
روانکاوی و ادبیات و هنر: از فروید تا ژاک دریدا

عنوانروانکاوی و ادبیات و هنر: از فروید تا ژاک دریدا

نویسندهعلی شریعت کاشانی

ناشرنظر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک3_069_152_600_978

تعداد صفحات440

خلاصه
فروید یک چهره ادیب و ناقد و همچنین هنرپژوه و هنرمندشناس تاکنون برای بسیاری از مخاطبان فارسی و حتی بسیاری از علاقمندان مباحث روان‌کاوی در غرب ناشناخته مانده است.
برچسب ها
رویکردهای کاربردی در ادبیات تطبیقی

عنوانرویکردهای کاربردی در ادبیات تطبیقی

نویسندهماجده حمود

مترجممجتبی شاهسونی با مقدمۀ دکتر ابوالحسن امین مقدسی

ناشرروزگار

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8_317_374_964_978

تعداد صفحات240

خلاصه
موضوع کتاب حاضر گفتارهایی در باب تأثیر و تأثّر ادبیات و فرهنگ غرب و شرق و تحلیل تطبیقی آثار ادبی است.
برچسب ها
روایت نابودی ناب: تحلیل بوردیویی بوف کور در میدان ادبی ایران

عنوانروایت نابودی ناب: تحلیل بوردیویی بوف کور در میدان ادبی ایران

نویسندهشهرام پرستش

ناشرثالث

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1_735_380_964_978

تعداد صفحات340

خلاصه
این کتاب در چارچوب نظریۀ میدان‌های اجتماعی پی‌یر بوردیو به نحوۀ تکوین میدان تولید ادبی در ایران و صورت‌بندی آن می‌پردازد.
برچسب ها
سیر استعاره در شعر امروز (با نگرشی بر شعر نیما، اخوان، سپهری، نادرپور و شاملو)

عنوانسیر استعاره در شعر امروز (با نگرشی بر شعر نیما، اخوان، سپهری، نادرپور و شاملو)

نویسندهمینا مصطفوی

ناشرنگیما

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_35_2978_964_978

تعداد صفحات352

خلاصه
شعر امروز شعر خیال و تصویر است و استعاره با عنوان یکی از عناصر تصویرساز از محورهای اساسی نوگرایی در آن به شمار می‌رود.
برچسب ها
سیر شعر و ادب از دوران قبل از اسلام عرب تا پایان دورۀ عباسی و مقایسۀ افکار سعدی و متنبّی و داوری میان دو شاعر نامی پارسی و تازی

عنوانسیر شعر و ادب از دوران قبل از اسلام عرب تا پایان دورۀ عباسی و مقایسۀ افکار سعدی و متنبّی و داوری میان دو شاعر نامی پارسی و تازی

نویسندهسیدامیرمحمود انوار

ناشرانوار دانش

تاریخ چاپ1380

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک8_4_91793_964

تعداد صفحات88

خلاصه
در کتاب افزون بر مقایسۀ پاره‌ای از اشعار سعدی و متنبّی, میزان تأثیر سعدی از شعرای عرب, نقد و بررسی می‌شود.
برچسب ها
کله قن (شعر و واژگان عامیانۀ مردم کرمان)

عنوانکله قن (شعر و واژگان عامیانۀ مردم کرمان)

نویسندهمهران راد

ناشرخدمات فرهنگی کرمان

تاریخ چاپ1387

مکان چاپکرمان

تیراژ1000

شابک5_12_2960_964_978

تعداد صفحات102

خلاصه
این کتاب رونوشت شکرین کلام مردم کرمان است از دریچۀ ذهن کسی که از این مردم و از این سخن به دور افتاده است.
برچسب ها
عرفان و ادب در عصر صفوی

عرفان و ادب در عصر صفوی

احمد تمیم‌داری

عنوانعرفان و ادب در عصر صفوی

نویسندهاحمد تمیم‌داری

ناشرحکمت

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک1_022_244_964_978

تعداد صفحات628

خلاصه
در این کتاب کوشش شده پیش‌زمینه‌های شکل‌گیری مباحث عرفانی و حکمی دوران صفوی بررسی شود و در خلال آن به معرفی آثار حکمی و عرفانی و ادبی عارفان و شاعران این دوره پرداخته شود.
برچسب ها
طرزی و سراج‌الأخبار

عنوانطرزی و سراج‌الأخبار

نویسندهبشیر سخاورز

ناشرعرفان

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک8_9473_06_964

تعداد صفحات208

خلاصه
سراج‌الأخبار وظیفۀ خود دانسته است تا مردم افغانستان را که سده‌ها از جریان‌های خارج از کشور غافل بودند را آگاه سازد و حتی اوضاع اقتصادی جهان را بررسی و آن را با وضع اقتصادی افغانستان مقایسه کند.
برچسب ها
شناخت ادبیات انقلاب اسلامی

عنوانشناخت ادبیات انقلاب اسلامی

نویسندهغلامرضا کافی

ناشربنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک2_58_5262_600_978

تعداد صفحات308

خلاصه
این کتاب به بررسی ادبیات در دوران انقلاب اسلامی می‌پردازد.
برچسب ها
عقل از دیدگاه مولانا

عقل از دیدگاه مولانا

پری ریاحی با پیش‌گفتار حسین نصر

عنوانعقل از دیدگاه مولانا

نویسندهپری ریاحی با پیش‌گفتار حسین نصر

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1384

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک4_14_8036_962

تعداد صفحات263

خلاصه
یکی از مباحث مهم و اساسی در عرفان مولانا، تمییز میان دو مرتبه از مراتب عقل، یعنی عقل کلی و جزئی است که وی از آن به عقل معاش و معاد تعبیر می‌کند.
برچسب ها
نشانه‌شناسی فرهنگ (ی): مجموعه مقالات نقدهای ادبی ـ هنری

نشانه‌شناسی فرهنگ (ی): مجموعه مقالات نقدهای ادبی ـ هنری

جمعی از نویسندگان به کوشش امیرعلی نجومیان زیرنظر بهمن نامور مطلق

عنواننشانه‌شناسی فرهنگ (ی): مجموعه مقالات نقدهای ادبی ـ هنری

نویسنده جمعی از نویسندگان به کوشش امیرعلی نجومیان زیرنظر بهمن نامور مطلق

ناشرسخن

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک3_501_372_964_978

تعداد صفحات254+4

خلاصه
این کتاب مجموعه مقالات ششمین همایش هم‌اندیشی گروه تخصصی «نشانه‌شناسی هنر» است.
برچسب ها
کلیات نادم

کلیات نادم

میرزا محمدیحیی نادم قیصاری

عنوانکلیات نادم

نویسندهمیرزا محمدیحیی نادم قیصاری

مصحح محمدسرور مولایی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک3_6408_964_978

تعداد صفحات279

خلاصه
این کتاب دیوان اشعار «میرزا محمد یحیی قیصاری»، متخلص به «نادم» است.
برچسب ها
قسم به نخل، قسم به زیتون: بررسی تطبیقی شعر مقاومت ایران و فلسطین

عنوانقسم به نخل، قسم به زیتون: بررسی تطبیقی شعر مقاومت ایران و فلسطین

نویسندهمحبوبه محمدی روزبهانی

ناشربنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک9_53_5156_600_978

تعداد صفحات232

خلاصه
موضوع اين کتاب مقايسۀ شعر مقاومت در ادبيات دو کشور ايران و فلسطين است. کتاب حاضر‌ تلاشی است در راستای بررسی تطبیقی شعر مقاومت در ادبيات دو کشور ايران و فلسطين.
برچسب ها
روایت داستان: تئوری‌های پایه‌ای داستان‌نویسی

عنوانروایت داستان: تئوری‌های پایه‌ای داستان‌نویسی

نویسندهمحمود فلکی

ناشرکلاغ

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_4_94188_600_978

تعداد صفحات220

خلاصه
در این کتاب ابتدا تئوری‌های عمومی و پایه‌ای ادبیات داستانی در پیوند با نظریات جدید و بحث و جدل‌های مربوط به آنها مطرح شده تا خواننده چشم‌اندازی عمومی از مسئله داشته باشد. سپس به جنبه‌های مهم داستان‌نویسی می‌پردازد که امروزه در تئوری ادبی غرب مطرح است و عمدتاً در دانشگاه‌ها نیز تدریس می‌شود.
برچسب ها
از لطافت‌های زندگی: لطایف و حکایت‌های لطایف الطوایف

عنواناز لطافت‌های زندگی: لطایف و حکایت‌های لطایف الطوایف

نویسندهفخرالدین علی صفی

مصححشهاب‌الدین عباسی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1_252_191_964_978

تعداد صفحات221

خلاصه
این کتاب برگزیده‌ای است از کتاب "لطایف‌الطوایف" فخرالدین علی صفی.
برچسب ها
مقالات تقی‌زاده (زبان فارسی و ادبیات آن) جلد چهاردهم

عنوانمقالات تقی‌زاده (زبان فارسی و ادبیات آن) جلد چهاردهم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک0_651_315_964_978

تعداد صفحات560

خلاصه
جلد چهاردهم از «مقالات تقی‌زاده» به مقالات و خطابه‌ها و نامه‌ها و یادداشت‌های سیدحسن تقی‌زاده دربارۀ «زبان فارسی و ادبیات» اختصاص یافته است.
برچسب ها
شعر و همزبانی

شعر و همزبانی

رضا داوری اردکانی

عنوانشعر و همزبانی

نویسندهرضا داوری اردکانی

ناشررستا

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5_2_91230_600_978

تعداد صفحات216

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مقالاتی کوتاه دربارۀ شعر و شاعری است.
برچسب ها
چهل و چهل‌سالگی: پژوهشی در اساطیر، ادیان آسمانی، باورهای عامیانه، پژشکی و ادبیات پارسی

عنوانچهل و چهل‌سالگی: پژوهشی در اساطیر، ادیان آسمانی، باورهای عامیانه، پژشکی و ادبیات پارسی

نویسندهمحمد سیاسی

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3_32_5942_600_978

تعداد صفحات215+16

خلاصه
مقدس‌بودن عدد چهل و رمزبودن آن برای کمال، در فرهنگ دینی و توده‌ای ما بسیار مشهور است. چهل را عدد کمال دانسته‌اند و معنی لفظبی آن موردنظر نیست. عدد چهل تأثیر فراوانی در اساطیر ایران و اسلام، آداب و رسوم، ضرب‌المثل‌ها و نام‌گذاری‌های اماکن مختلف و ... دارد.
برچسب ها
نامۀ خاتون‌ارگی و صدونوزده پاره‌نوشتار سغدی

عنواننامۀ خاتون‌ارگی و صدونوزده پاره‌نوشتار سغدی

نویسندهزهره زرشناس و لیلا عسگری

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4_89_7531_964_978

تعداد صفحات285+28

خلاصه
با توجه به اهمیت زبان سغدی و از آنجا که نخستین تحقیقات بر روی این قطعه‌ها به زبان روسی انجام شده بود و استفاده از آنها برای پژوهشگران ایرانی دشوار بود، نویسندگان این اثر بر آن شدند تا با توجه به مقاله‌های انتقادی موجود، ترجمۀ دقیق‌تری به زبان فارسی فراهم آورند.
برچسب ها
درآمدی بر ادبیات گیلکی

عنواندرآمدی بر ادبیات گیلکی

نویسندههوشنگ عباسی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1389

مکان چاپرشت

تیراژ2100

شابک3_099_190_964_978

تعداد صفحات120

خلاصه
ادبیات گیلکی گسترۀ متنوعی از شعر و نثر شفاهی و مکتوب را دربرمی‌گیرد.
برچسب ها
هنر و حقیقت به ضمیمۀ ویتگنشتاین متفکر زبان

عنوانهنر و حقیقت به ضمیمۀ ویتگنشتاین متفکر زبان

نویسندهرضا داوری اردکانی

ناشررستا

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_1_91230_600_978

تعداد صفحات248

خلاصه
این کتاب مجموعه مقالاتی است که به موضوعات هنر، زبان و ادبیات می‌پردازد.
برچسب ها
پژوهشی در ادبیات معاصر: شعر تجسمی

عنوانپژوهشی در ادبیات معاصر: شعر تجسمی

نویسندهسمیه نظری

ناشرلوح زرین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6_040_172_600_978

تعداد صفحات248

خلاصه
در این بررسی سعی بر آن است که با یافتن اولین رگه‌های ظهور شعر عینی و تجسمی در قلمرو شعر نو فارسی و همچنین بیان ابعاد، ویژگی‌ها و انواع، همراه با ذکر نمونه‌ها و شناخت چهرۀ شاخص و پیشرو این جریان برای نخستین بار با دقت علمی و پژوهش‌گرانه به معرفی این نوع شعری پرداخته شود.
برچسب ها
اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران

عنواناگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران

نویسندهعیسی امن‌خانی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6_238_404_964_978

تعداد صفحات244

خلاصه
این کتاب با هدف بررسی نحوه‌های گوناگون تأثیرگذاری مکتب فلسفۀ وجودی (اگزیستانسیالیسم) بر ادبیات معاصر کشورمان نگاشته شده است.
برچسب ها
نظریۀ طنز بر بنیاد متون برجستۀ طنز فارسی

عنواننظریۀ طنز بر بنیاد متون برجستۀ طنز فارسی

نویسندهنیما تجبر

ناشرمهرویستا

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7_9_92371_600_978

تعداد صفحات164

خلاصه
هدف در این کتاب پرداختن به مسائل کلان طنز بوده است که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است.
برچسب ها
دگرگونی‌های شعر معاصر عربی و فارسی در دورۀ نهضت و دورۀ مشروطه

عنواندگرگونی‌های شعر معاصر عربی و فارسی در دورۀ نهضت و دورۀ مشروطه

نویسندهزهرا خسروی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2_1558_00_964_978

تعداد صفحات168

خلاصه
این اثر با رویکرد تطبیقی در ادبیت معاصر عربی و فارسی نگاشته شده است و به بررسی عوامل همسان نوزایی ادبی شعر دورۀ نهضت در جهان عرب و شعر دورۀ مشروطه در کشورمان می‌پردازد.
برچسب ها
بررسی آثار پینتر

بررسی آثار پینتر

مارتین اسلین

عنوانبررسی آثار پینتر

نویسنده مارتین اسلین

مترجم فرشید ابراهیمیان و لیلی عمرانی

ناشرقطره

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ400

شابک6_670_119_600_978

تعداد صفحات229

خلاصه
پینتر یکی از برجسته‌ترین نمایش‌نامه‌نویسان دوران مدرن است که بسیاری او را تالی شکسپیر می‌دانند.
برچسب ها
تجلی بازی در ادب فارسی

عنوانتجلی بازی در ادب فارسی

نویسندهزهرا محمدخانی

ناشرزوار

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک4_499_401_964_978

تعداد صفحات280

خلاصه
بازی از دورۀ ساسانی تا زمان‌های اخير در متون فارسی مطرح بوده است؛ اما تقريباً هيچ جا به چگونگی بازی و وسايل و فنون آن و شرايط بازيکنان اشاره‌ای نشده است.
برچسب ها
ترکان: تاریخ، زبان و ادبیات

ترکان: تاریخ، زبان و ادبیات

رحیم رئیس نیا، دیوردی هازایی، زیگرید کلاین میشل، کمال اراسلان، گرهارد دورفر

عنوانترکان: تاریخ، زبان و ادبیات

نویسندهرحیم رئیس نیا، دیوردی هازایی، زیگرید کلاین میشل، کمال اراسلان، گرهارد دورفر

ناشرکتاب مرجع

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_16_5397_600_978

تعداد صفحات223

خلاصه
ترک نام مشترک گروه‌های قومی ترک‌زبان است. بسیاری از اقوام ترک‌زبان، زبان ترکی را بر اثر ارتباط و آمیزش با ترک‌زبانان اخذ کرده‌اند.
برچسب ها
جمهوری جهانی ادبیات

جمهوری جهانی ادبیات

پاسکال کازانووا

عنوانجمهوری جهانی ادبیات

نویسندهپاسکال کازانووا

مترجمشاپور اعتماد

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2_207_213_964_978

تعداد صفحات532+20

خلاصه
هدف این کتاب ایجاد تغییر در دیدمان است: توصیف‌کردن جهان ادبی، به قول فرنان برودل از نقطه نظری معین.
برچسب ها
حافظ عاشق: عشق از نگاه لسان‌الغیب

عنوانحافظ عاشق: عشق از نگاه لسان‌الغیب

نویسنده علیرضا برازش

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک2_1532_00_964_978

تعداد صفحات360

خلاصه
این نوشتار راهنمایی است بر شناخت عشق و راه‌های دست‌یابی به آن از منظر حافظ عاشق.
برچسب ها
حکایت آفتاب گردش: تصویر ذره و آفتاب در آثار مولانا

عنوانحکایت آفتاب گردش: تصویر ذره و آفتاب در آثار مولانا

نویسندهسمیرا قیومی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک7_264_372_964_978

تعداد صفحات314

خلاصه
نگارنده در این مجموعه بر آن است تا جلوه‌های گوناگون ذره و خورشید در آثار مولانا را به تماشا بگذارد و به جستجوی قابلیت‌هایی بپردازد که در این بن‌مایه نهفته است و سبب شده تا با چنین گستردگی در ادب عرفانی ما راه یابد.
برچسب ها
فرهنگ احجار کریمه و معدنی‌ها در ادبیات فارسی

فرهنگ احجار کریمه و معدنی‌ها در ادبیات فارسی

محمدحسین محمدی و نازیلا فرمانی انوشه

عنوانفرهنگ احجار کریمه و معدنی‌ها در ادبیات فارسی

نویسندهمحمدحسین محمدی و نازیلا فرمانی انوشه

ناشرزوار

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_464_401_964_978

تعداد صفحات243

خلاصه
در این كتاب اصطلاحات، تشبیهات، استعارات و مضامین ساخته‌ شده با برخی احجار کریمه (شامل الماس، پیروزه، درّ، عقیق، لعل و یاقوت) بررسی شده و مسائل علمی و ادبی مطرح‌شده دربارة این احجار کریمه در دیوان‌های خاقانی شروانی، فلکی شروانی، ذوالفقار شروانی، مجیرالدین بیلقانی و آثار نظامی گنجوی تحلیل شده و با کتب علمی کانی‌شناسی قدیم، از جمله تنسوخ‌نامۀ ایلخانی و آثاری از این دست تطبیق داده شده است.
برچسب ها
گفت‌وگوهای سعدی: بررسی گفت‌وگوهای سعدی در بوستان

عنوانگفت‌وگوهای سعدی: بررسی گفت‌وگوهای سعدی در بوستان

نویسنده معصومه هدهدی

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8_351_446_964_978

تعداد صفحات124

خلاصه
نویسنده در این کتاب، افزون بر ارزیابی و تحلیل در تمامی حکایات سعدی و گفت‌وگوهای مندرج در آن، از کتاب «بوستان» به کوشش «محمد خزائلی» نیز کمک گرفته است.
برچسب ها
درسنامۀ فارسی دری عمومی

درسنامۀ فارسی دری عمومی

حفیظ شریعتی (سحر)

عنواندرسنامۀ فارسی دری عمومی

نویسندهحفیظ شریعتی (سحر)

ناشرامیری

تاریخ چاپ1392

مکان چاپکابل

تیراژ1000

تعداد صفحات152

خلاصه
در این کتاب نخست چند شعر و نثر از بزرگان زبان فارسی آورده شده و سپس نمونه‌های چندی از نظم و نثر افغانستان آورده شده تا دانشجویان به ادبیات امروز و معاصر افغانستان نیز آشنا شوند.
برچسب ها
رستاخیز جان

رستاخیز جان

مرتضی آوینی

عنوانرستاخیز جان

نویسندهمرتضی آوینی

ناشرواحه

تاریخ چاپ1392 (چاپ چهارم)

مکان چاپتهران

تیراژ850

شابک7_4_91768_600_978

تعداد صفحات200

خلاصه
این کتاب مقالات شهید آوینی است در حوزۀ ادبیات، فرهنگ و هنر و رسانه که در طول سال‌های 1368 تا 1371 نگارش یافته و در مطبوعات به چاپ رسیده‌اند.
برچسب ها
دیو در شاهنامه همراه با بررسی تطبیقی دیوها و شخصیت‌های منفی در آیین مزدیسنا

عنواندیو در شاهنامه همراه با بررسی تطبیقی دیوها و شخصیت‌های منفی در آیین مزدیسنا

نویسندهنسیم عظیمی‌پور

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک5_635_372_964_978

تعداد صفحات112

خلاصه
بررسی تطبیقی دیوها و شخصیت‌‌های منفی در آیین مزدیسنا و دیو در شاهنامه موضوع این اثر است.
برچسب ها
زنان شاهنامه

زنان شاهنامه

محمد نجاری، حسین صفی

عنوانزنان شاهنامه

نویسنده محمد نجاری، حسین صفی

ناشرکتاب آمه

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1_81_5757_600_978

تعداد صفحات144

خلاصه
این کتاب تلاشی است برای شناساندن زنانی ارزشمند در حماسۀ ایرانی که دارای پیچیدگی‌ها و جذابیت‌های خاص اشخاص دراماتیک هستند. حضور زن در حماسه ایرانی، حضوری طبیعی، فراگیر و متنوع همچون حضور مردان است.
برچسب ها
سر دلبران در حدیث دیگران (فرافکنی در مثنوی معنوی)

عنوانسر دلبران در حدیث دیگران (فرافکنی در مثنوی معنوی)

نویسندهیدالله رحیمی

ناشرشاپور خواست

تاریخ چاپ1388

مکان چاپخرم آباد

تیراژ1000

شابک7_19_5673_600_978

تعداد صفحات134

خلاصه
این كتاب شرح و تفسیری است از قصۀ "شاه و كنیزک" از مثنوی مولوی كه طی آن افزون بر درج اشعار، معانی واژگان (واژه‌شناسی) گزارش و تفسیر بیت، نیز نكته‌هایی در باب زیبایی‌شناسی فراهم می‌آید.
برچسب ها
فرهنگ داستان‌های عاشقانه در ادب فارسی

عنوانفرهنگ داستان‌های عاشقانه در ادب فارسی

نویسنده علی اصغر باباصفری

ناشرپژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_648_426_964_978

تعداد صفحات657

خلاصه
این فرهنگ دربردارندۀ 1389 داستان عاشقانه، اعم از نظم و نثر است که ذیل 715 عنوان اصلی معرفی شده‌اند. از این تعداد 926 داستان به نظم و 437 داستان به نثر و 26 داستان به نظم و نثر است.
برچسب ها
کارکرد گفتمانی سکوت در داستان کوتاه ایرانی معاصر

عنوانکارکرد گفتمانی سکوت در داستان کوتاه ایرانی معاصر

نویسندهلیلا صادقی

ناشرنقش جهان

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_48_6688_964_978

تعداد صفحات383

خلاصه
این کتاب در هفت فصل به بررسی چیستی و پیشینه سکوت از دیدگاه‌های مختلف و سپس به منظور کاربردی‌کردن این مبحث و با ارائه نوع جدیدی از سکوت به عنوان «سکوت گفتمانی»، به تحلیل انواع سکوت در داستان‌های ابراهیم گلستان، هوشنگ گلشیری، بهرام صادقی، گلی ترقی و زویا پیرزاد می‌پردازد و نتیجه حاصله نشان می‌دهد که خواننده بر آن است که فاصله خالی متن را پر کند و بدین ترتیب میان او و متن مناسبتی فعال برقرار ‌می‌شود.
برچسب ها
کافکا: به سوی ادبیات اقلیت

کافکا: به سوی ادبیات اقلیت

ژیل دلوز، فلیکس گتاری

عنوانکافکا: به سوی ادبیات اقلیت

نویسندهژیل دلوز، فلیکس گتاری

مترجمحسین نمکین

ناشربیدگل

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7_52_5193_600_978

تعداد صفحات197

خلاصه
گتاری و دلوز می‌گویند کسی که تا به حال موقع خواندن کافکا به صدای بلند نخندیده است، هنوز کافکا را نخوانده است، اما چه‌طور چنین چیزی ممکن است! دلوز همیشه در پاسخ به این سؤال، انگشت اشاره‌اش را به سمت نیچه گرفته است. نیچۀ فیلسوف نیروها، نیچۀ زایش تراژدی، نیچۀ فراسوی نیک و بد و در آخر نیچۀ شطحیات.
برچسب ها
کلهرنامه: ادبیات فولکوریک کلهر

عنوانکلهرنامه: ادبیات فولکوریک کلهر

نویسندهناهید محمدی

ناشردستان

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک8_94_2987_964_978

تعداد صفحات268

خلاصه
این کتاب مشتمل بر نوشته‌هایی در ادبیات عامه كردی، مباحث تاریخی، نقد و بررسی برخی آثار و اشعار و نظایر آن است كه به زبان كردی نگاشته شده است.
برچسب ها
گنجینۀ حکمت در آثار نظامی

عنوانگنجینۀ حکمت در آثار نظامی

نویسندهمنصور ثروت

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1392 (ویراست 3)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3_239_404_964_978

تعداد صفحات400

خلاصه
نام "نظامی" با سرودن پنج‌گنج، همراه با تسلّط و مهارت در داستان‌سرایی، با زیباترین شکل ممکن، وی را در عداد سرآمدان شعر و ادب پارسی کرده است. نکتۀ مهم آنکه در ورای داستان‌پردازی و زیبایی هنری شعر وی، حکمتی نیز نهفته است که اثر حاضر در پی یافتن آن است.
برچسب ها
مجمع الرسائل: 108 رساله از رئیس السلطنه و اب الطائفه و سید الطریقه القطب الازلی والعالم العلی ابن عبدالله حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی (دو جلد)

عنوانمجمع الرسائل: 108 رساله از رئیس السلطنه و اب الطائفه و سید الطریقه القطب الازلی والعالم العلی ابن عبدالله حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی (دو جلد)

نویسندهشاه نعمت الله ولی

مصححعلی محمد صابری

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6_582_224_964_978

تعداد صفحات1498

خلاصه
شاه نعمت الله ولی از اقطاب بزرگ عرفان و تصوف و از مجدّدان این مکتب است. تصوف حضرت شاه نعمت الله ولی حقیقت معنوی اسلام بوده و هست و بخش جدایی‌ناپذیر اسلام است که مانند جان یا روح سبب تقویت جسم اسلام «شریعت» می‌گردد و به آن حیات می‌بخشد. صوفیه هم بر حقیقت معنوی اسلام یعنی طریقت و عرفان تأکید داشتند و هم بر جنبۀ شریعتی آن.
برچسب ها
منطق گفتگویی میخائیل باختین

عنوانمنطق گفتگویی میخائیل باختین

نویسندهتزوتان تودوروف

مترجمداریوش کریمی

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1391 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ800

شابک6_353_305_964_978

تعداد صفحات184

خلاصه
نويسندۀ این كتاب كه او نيز خود از نظريه‌پردازان نامی ادبيات است در اين اثر چيزی مابين گزيدۀ آثارو شرح و تحشيه فراهم كرده است: مهم‌ترين قطعه‌های آثار عمدۀ باختين را عيناً نقل كرده و در خلال آنها به شرح و بسط و تفسير و توضيح آن قطعه‌ها پرداخته است، به گونه‌ای كه نزديک به نيمی از كتاب، نوشته‌های خود باختين است.
برچسب ها
هویت ملی در قصه‌های عامۀ دورۀ صفوی

عنوانهویت ملی در قصه‌های عامۀ دورۀ صفوی

نویسندهمحمد حنیف

ناشرعصر داستان

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_16_6970_600_978

تعداد صفحات324+4

خلاصه
هدف اصلی پژوهنده، یافتن وجوه مختلف هویت ملی ایرانیان در قصه‌های عامه دوره صفوی است. بدین منظور افزون بر قصه‌های شفاهی مربوط به عصر صفوی، تعدادی از قصه‌های عامه مطرح در این دوره نیز بررسی خواهد شد.
برچسب ها
هرمنوتیک، ادبیات، گفتگو با متن

عنوانهرمنوتیک، ادبیات، گفتگو با متن

نویسندهعزت‌الله سپه‌وند

ناشرعلم

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_184_224_964_978

تعداد صفحات327

خلاصه
این کتاب با هدف و با امید به گشودن دریچه‌ای نو به بخشی کهن از متون کهن فارسی و زنده‌کردن و به سخن واداشتن دوبارۀ این متون، به بررسی نگاه ادبای اسماعیلیه به مفهوم «هرمسانگی» و کاربست آن در آثار مکتوب ایشان می‌پردازد.
برچسب ها
سامانیان و احیای تمدن فارسی تاجیکی

سامانیان و احیای تمدن فارسی تاجیکی

زیر نظر آکادمسین رحیم مس‌اف

عنوانسامانیان و احیای تمدن فارسی تاجیکی

نویسندهزیر نظر آکادمسین رحیم مس‌اف

مترجمحمزه کمال، بحرالدین علوی

ناشردفتر نشر فرهنگ نیاکان

تاریخ چاپ1377

مکان چاپدوشنبه

تیراژ2000

تعداد صفحات598

خلاصه
در مجموعۀ زمان و جریان فعالیت دولت‌داری سلسلۀ سامانیان، حیات اجتماعی و سیاسی، فلسفی، تاریخی و ادبی، علمی و هنری، مهم‌ترین پهلوی‌های ادب و هنر در روزگار این دولت مقتدر و متمرکز از دیدگاه نوین تحقیق و تحلیل شده است.
برچسب ها
پروفسور

پروفسور

شارلوت برونته

عنوانپروفسور

نویسندهشارلوت برونته

مترجمرضا رضایی

ناشرنی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک3_321_185_964_978

تعداد صفحات343

خلاصه
پروفسور اولین رمان منتشر شده شارلوت برونته است و روایتگر زندگی مردی جوان؛ این اثر تا حدودی نشان‌دهنده حالات روحی و درونی نویسنده است.
برچسب ها
اومون را

اومون را

ویکتور پلوین

عنواناومون را

نویسندهویکتور پلوین

مترجمپیمان خاکسار

ناشرزاوش

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1_81_6846_600_978

تعداد صفحات162

خلاصه
«اومون را» یکی از معروف‌ترین رمان‌های معاصر روسیه است که در آن داستان پسربچه‌ای روایت می‌شود که عاشق فضانوردی است. این کتاب نخستین رمان پلوین است و وی بعد از این اثر با داستان‌های کوتاهش شناخته شد. ترجمه این رمان بر اساس نسخه انگلیسی آن صورت گرفته است.
برچسب ها
زندگی سخت

زندگی سخت

مارک تواین

عنوانزندگی سخت

نویسندهمارک تواین

مترجمامیرحسین وزیری

ناشرزاوش

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7_63_6846_600_978

تعداد صفحات595

خلاصه
زندگی سخت نه یک اثر زندگینامه‌ای است، نه رمان و نه یک کتاب تاریخی و با این حال همۀ اینها هم هست. این کتاب یک دوره از زندگی «مارک‌ تواین» را در برمی‌گیرد که او راهی سفری طولانی می‌شود و دربارۀ همۀ آنچه در این سفر می‌بیند، می‌نویسد.
برچسب ها
گیلیاد

گیلیاد

مریلین رابینسون

عنوانگیلیاد

نویسندهمریلین رابینسون

مترجممرجان محمدی

ناشرآموت

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6_58_5941_600_978

تعداد صفحات312

خلاصه
گیلیاد اثری است زیبا، سنگین، عمیق و زلال، رمان رابینسون به تدریج به ما می‌آموزد چطور با روند داستان پیش برویم و با جزئیات آن اشنا شویم.
برچسب ها
ضد حالات (مجموعه طنز)

ضد حالات (مجموعه طنز)

سعید بیابانکی

عنوانضد حالات (مجموعه طنز)

نویسندهسعید بیابانکی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1_195_191_964_978

تعداد صفحات114

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مجموعه‌ای از قطعات نثر نویسنده است كه در ژانر طنز نوشته شده است.
برچسب ها
دگرخند (درآمدی کوتاه بر طنز، هزل و هجو در تاریخ تا دورۀ معاصر)

عنواندگرخند (درآمدی کوتاه بر طنز، هزل و هجو در تاریخ تا دورۀ معاصر)

نویسندهسیدعلی موسوی گرمارودی

ناشرانجمن قلم ایران

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک7_16_5535_600_978

تعداد صفحات516

خلاصه
در این كتاب پس از تعریف طنز، هزل و هجو به بازتاب آن در قرآن و روایات اختصاص یافته و آنگاه نگارنده ضمن بیان تعریفی از نقیضه نمونه آن را در شعر و نثر آورده است. سپس به نمونه‌های طنز و هزل و هجو در برخی متون و اشعار كلاسیک و معاصر و نیز مجله‌های فكاهی اشاره كرده است.
برچسب ها
مستأجر ملک وایلدفل هال

عنوانمستأجر ملک وایلدفل هال

نویسندهآن برونته

مترجماسماعیل قهرمانی‌پور

ناشرروزگار

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0_467_374_964_978

تعداد صفحات464

خلاصه
در این رمان «آن برونته» در نظر دارد حقیقت را بیان کند؛ زیرا حقیقت همواره اخلاقیات را به آنهایی می‌دهد که توانایی درک آن را دارند.
برچسب ها
ادبیات و جهان

ادبیات و جهان

پاسکال کازانووا، فرانکو مورتی، آنتونیو خانجیدو

عنوانادبیات و جهان

نویسندهپاسکال کازانووا، فرانکو مورتی، آنتونیو خانجیدو

مترجمشاپور اعتماد

ناشرآگه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک 9_295_329_964_978

تعداد صفحات168

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ پنج مقاله در باب ادبیات جهانی، ادبیات و جامعه و ... است.
برچسب ها
گران‌سنگ‌های ادب (در مدح و نکوهش اشیاء)

عنوانگران‌سنگ‌های ادب (در مدح و نکوهش اشیاء)

نویسندهابومنصور ثعالبی

مترجم محمدباقر حسینی، علی اکبری، علی غلامی

ناشردانشگاه فردوسی

تاریخ چاپ1387

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک0_178_386_964_978

تعداد صفحات260

خلاصه
این کتاب ترجمه‌ای از دو اثر در زمینۀ ادبیات عرب تحت عناوین"الیواقیت فی بعض المواقیت" و "تحفة الوزراء" است.
برچسب ها
یادگار زریران: متنی حماسی از دوران کهن

عنوانیادگار زریران: متنی حماسی از دوران کهن

نویسندهناشناس

مصححژاله آموزگار

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک 4_090_165_964_978

تعداد صفحات63

خلاصه
این کتاب شرح جنگ ایرانیان با خیونان در دورۀ گشتاسب، شاه ایران و ارجاسب، خداوندگار خیونان است.
برچسب ها
به انتخاب مترجم: داستان‌های گزیده

عنوانبه انتخاب مترجم: داستان‌های گزیده

نویسندهگروه نویسندگان

مترجماحمد اخوت

ناشرافق

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1_974_369_964_978

تعداد صفحات328

خلاصه
مترجم در این کتاب مجموعه‌ای داستان کوتاه از آثار نویسندگان محبوبش را با ترجمۀ خود منتشر کرده و در کنار هر داستان نقد و نگاه و برداشت شخصی خود در ارتباط با هر داستان را همراه کرده است.
برچسب ها
جوانی زیباست و داستان‌های دیگر

عنوانجوانی زیباست و داستان‌های دیگر

نویسندههرمان هسه

مترجمسعید فیروزآبادی

ناشرجامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_040_176_600_978

تعداد صفحات192

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ شش داستان کوتاه از هرمان هسه نویسنده، شاعر و نقاش نامدار آلمانی‌زبان، از مشهورترین و مطرح‌ترین نویسندگان سدۀ بیستم در جهان است.
برچسب ها
تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات اسپانیایی‌زبان

عنوانتأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات اسپانیایی‌زبان

نویسندهمریم حق‌روستا

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک4_400_121_600_978

تعداد صفحات186+12

خلاصه
در این کتاب سعی شده با بهره‌گیری از منابع و مستندات اسپانیایی‌زبان نشان داده شود محققان و اندیشمندان این زبان، چه میزان به تأثیرات ایرانی، اسلامی و شرقی اذعان داشته‌اند.
برچسب ها
اخلاق و انسان کامل از منظر مولوی

عنواناخلاق و انسان کامل از منظر مولوی

نویسندهسیدسلمان صفوی

ناشرسلمان آزاده

تاریخ چاپ1388

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک0_01_5357_600_978

تعداد صفحات108

خلاصه
اخلاق و انسان کامل دو رکن مهم و اساسی منظومه مولانا جلال‌الدین بلخی است.
برچسب ها
اخلاق در نگاه مولانا: هستی و چیستی

عنواناخلاق در نگاه مولانا: هستی و چیستی

نویسنده مهناز قانعی خوزانی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1390 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک 3_78_7763_964_978

تعداد صفحات320

خلاصه
این پژوهش به بررسی امکان استخراج یک نظام اخلاقی در مثنوی مولوی پرداخته و بر اساس این فرضیه که وجود آن با توجه به دید خاص نظام عرفانی به انسان، هم امکان‌پذیر و هم ضروری است، ابتدا مبانی انسان‌شناسی را بررسی کرده است.
برچسب ها
جانورشناسی در تاریخ علم، فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی

جانورشناسی در تاریخ علم، فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی

شمامه محمدی‌فر، استیون اندرسون، شارل پلا، هوشنگ اعلم، مهران افشاری، پرتو نایلی بوراتاو، فرید قاسملو

عنوانجانورشناسی در تاریخ علم، فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی

نویسندهشمامه محمدی‌فر، استیون اندرسون، شارل پلا، هوشنگ اعلم، مهران افشاری، پرتو نایلی بوراتاو، فرید قاسملو

ناشرکتاب مرجع

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_32_5397_600_978

تعداد صفحات210

خلاصه
این كتاب متشکل از چهاربخش اصلی است. بخش اول به مباحث واژه‌شناسی و ادبیات اختصاص یافته است كه در آن واژۀ جانور در زبان‌های فارسی و عربی، ادبیات زرتشتی و فرهنگ تركی بررسی شده است. بخش دوم با عنوان جانورشناسی میان مسلمانان، اشارات قرآنی و نیز آرای دانشمندان مسلمان در این باره مطرح شده است. در بخش سوم در ده قسمت جداگانه به جانوران ایران و گروه‌های جانوری و در بخش چهارم نیز در شش قسمت به جانوران سرزمین اسلامی پرداخته شده است.
برچسب ها
نامه‌های پدری به دخترش

عنواننامه‌های پدری به دخترش

نویسندهجواهر لعل نهرو

مترجممحمود تفضلی

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1391 (چاپ پنجم)

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک8_923_445_964_978

تعداد صفحات260

خلاصه
این كتاب مجموعه‌ای از ۳۰ نامه جواهر لعل نهرو را در برمی‌گیرد. وی این نامه‌ها را در تابستان سال ۱۹۸۲ برای دختر ده‌ساله‌اش ایندرا نوشته كه بعدها نخست‌وزیر هند شد.
برچسب ها
سرداب‌های واتیکان

عنوانسرداب‌های واتیکان

نویسنده آندره ژید

مترجمعبدالحسین شریفیان

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک0_403_331_964

تعداد صفحات344

خلاصه
در این داستان تئوری یا فرضیۀ آزادی عمل تغییر نمی‌پذیرد؛ ولی یک گونه آزادی عمل ویژه‌ای را دربرمی‌گیرد؛ یعنی یک عمل شریرانه و شیطنت‌بار یا جنایت.
برچسب ها
هایکو: پیدایش هایکو: شیوه‌های مشترک سرایش شعر ژاپنی و فارسی

عنوانهایکو: پیدایش هایکو: شیوه‌های مشترک سرایش شعر ژاپنی و فارسی

نویسندهناهوکو تاواراتانی

ناشربهجت

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1_64_2763_964_978

تعداد صفحات160

خلاصه
نویسنده در این کتاب پس از بیان جایگاه شعر در ژاپن و معرفی انواع شعر کلاسیک ژاپنی، چگونگی پیدایش سبک «هایکو» در ادبیات ژاپن را شرح داده است و چگونگی ورود این سبک را به ادبیات فارسی توضیح و شیوه‌های مشترک سرایش شعر ژاپنی به کسب‌ هایکو با شعر فارسی را مورد توجه قرار داده است.
برچسب ها
سه سال

سه سال

آنتون جخوف

عنوانسه سال

نویسندهآنتون جخوف

مترجمهنگامه ایرانی

ناشرافراز

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_992_243_964_978

تعداد صفحات136

خلاصه
در این رمان به عمیق‌ترین شکل ممکن عشق و اخلاق و روابط خانوادگی در آن عصر به چالش کشیده شده است.
برچسب ها
سرگذشت لودینگیرای سومری (بازگشتی علمی ـ تخیلی به دنیای سومر) بازسازی الواح نخستین زندگی‌نامه‌نویس تاریخ

عنوانسرگذشت لودینگیرای سومری (بازگشتی علمی ـ تخیلی به دنیای سومر) بازسازی الواح نخستین زندگی‌نامه‌نویس تاریخ

نویسندهمعزز علمیه چیع

مترجمسوزان حبیب

ناشرقطره

تاریخ چاپ1391 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1_183_119_600_978

تعداد صفحات246

خلاصه
نگارنده در این کتاب با زبان لودینگیرا به زبانی ساده و روان، ما را در تونل زمان به تماشا و مشارکت در زندگی مردمی می‌برد که چهار هزار سال پیش می‌زیستند.
برچسب ها
یکی از ما

یکی از ما

ویلا کاتر

عنوانیکی از ما

نویسندهویلا کاتر

مترجمنسرین شیخ‌نیا (دانش‌پژوه)

ناشرماهی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک 6_055_209_964_978

تعداد صفحات424

خلاصه
قهرمان این کتاب ابرمردی خالی از هر عیب و ایراد نیست. او شریف و صادق است و در پی یافتن زندگی آرمانی و هدفی مقدس، بیزار از زندگی روزمره که تنها با بده‌بستان‌های تجاری سروکار دارد. این جوان فوق‌العاده حساس و کمی رمانتیک، علیرغم قدرت جسمانی، از هوش سرشار و قدرت تصمیم‌گیری کافی برخوردار نیست، برای پرهیز از شکستن دل مادر پارسایش به تحصیل در کالج مذهبی تن در می‌دهد و به خاطر پدرش به اجبار دست از تحصیل می‌کشد و فقط به مزرعه‌داری می‌پردازد.
برچسب ها
آشنایی با ادبیات عصر اشکانی و ساسانی (نگاشته‌ها و نوشته‌های زبان‌های ایرانی دورۀ میانه)

عنوانآشنایی با ادبیات عصر اشکانی و ساسانی (نگاشته‌ها و نوشته‌های زبان‌های ایرانی دورۀ میانه)

نویسندهاحمد سمیعی گیلانی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک 2_623_372_964_978

تعداد صفحات160

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ اطلاعاتی در خصوص كتیبه‌های دورۀ ساسانی اعم از سه كتیبۀ دولتی و سیزده گورنوشته به انضمام كتیبۀ تل اسپید كه به همراه حرف‌نویسی، آوانویسی، ترجمۀ فارسی و تصویری از كتیبه‌های یاد شده آورده شده است.
برچسب ها
آداب پاروزنان

آداب پاروزنان

هرمز ریاحی

عنوانآداب پاروزنان

نویسنده هرمز ریاحی

ناشرنی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_341_185_964_978

تعداد صفحات148

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ چهارده داستان کوتاه همراه با مقدمه‌ای از ناتالیا ایوانووا است.
برچسب ها
ادبیات ایران در ادبیات جهان

عنوانادبیات ایران در ادبیات جهان

نویسندهامیراسماعیل آذر

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0_276_372_964_978

تعداد صفحات536

خلاصه
در این کتاب تأثیر زبان و ادبیات فارسی با دیدگاه‌های کلی در ادبیات کشورهای دیگر طرح شده است.
برچسب ها
آرمانشهر دینی در پهنۀ شعر فارسی

عنوانآرمانشهر دینی در پهنۀ شعر فارسی

نویسندهاحمد احمدی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1384

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9_4558_03_964

تعداد صفحات295

خلاصه
این جستار درآمدی است بر تصویر شاعران نامبردار سه قرن نخستین ادب فارسی از آرمانشهر دینی که نمود و نماد آن در فرهنگ اسلامی، اشاره به موعود همۀ ادیان، حضرت بقیة الله الاعظم (عج) است.
برچسب ها
ادبیات در جهان اسلام

عنوانادبیات در جهان اسلام

نویسندهشارل پلا

مترجممحمد راغب

ناشربصیرت

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک8_66_5492_600_978

تعداد صفحات65

خلاصه
در این کتاب مؤلف با استفاده از تصاویر جذاب و ابیاتی پراکنده از شاعران برجسته تاریخی خواندنی از سیر تحول و دگردیسی ادبیات در اسلام به دست آورده، همچنین این کتاب به واژه‌های قرآنی نیز در شعر شاعران اسلام پرداخته و چگونگی گردآوری این واژه‌های قرآنی را نیز توضیح داده است.
برچسب ها
اشعار اخلاقی در ادب فارسی

اشعار اخلاقی در ادب فارسی

احمد احمدی بیرجندی

عنواناشعار اخلاقی در ادب فارسی

نویسندهاحمد احمدی بیرجندی

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی

تاریخ چاپ1389(چاپ چهارم)

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک2ـ181ـ971ـ964ـ978

تعداد صفحات183

خلاصه
نویسنده در این کتاب تلاش کرده اشعاری که در مسائل اخلاقی و اجتماعی است و حاوی پیام و اندرزی سودمند است را نقل کند.
برچسب ها
اشاراتی عرفانی

اشاراتی عرفانی

عبدالرضا مظاهری

عنواناشاراتی عرفانی

نویسندهعبدالرضا مظاهری

ناشرعلم

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ485ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات310

خلاصه
هر فصل از این کتاب اشاره‌ای به یک نکته مهم یا شبهه‌ای علمی است که ممکن است سال ها ذهن هر انسانی را به خود مشغول بدارد و او را به دنبال پاسخ به حرکت وادارد. چنان‌که در داستان شیخ سمعان مهم‌ترین اشاره چگونگی گذر از زهد به عشق و نقش خواب و رؤیا در مکاشفات عرفانی است یا پاسخ به شبهۀ شر و اختیار، اشاره‌ای دیگر است که ذهن هر انسانی را در طول تاریخ به خود مشغول داشته است.
برچسب ها
اصطلاحات خوشنویسی در شعر شاعران بزرگ ایران

عنواناصطلاحات خوشنویسی در شعر شاعران بزرگ ایران

نویسندهآزاد محمودی

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک7ـ92ـ2986ـ964ـ978

تعداد صفحات248

خلاصه
این كتاب افزون بر شرح اصطلاحات خوشنویسی، جزئیات و روابط اجزای هر بیت را بررسی كرده و با مقایسه آنها با ابیات مشابه، درک زیبایی‌های نهفته در شعر كهن را آسان‌تر می‌كند. همچنین با بررسی چگونگی استفاده شاعران از این اصطلاحات و نیز بسامد هر اصطلاح، به نقد شعر و راه‌یابی به شیوه تفكر شاعران كمک می‌كند.
برچسب ها
اَشکال یک اسطوره: گونه‌گونی شخصیت ادبی حضرت یوسف
PDF

عنواناَشکال یک اسطوره: گونه‌گونی شخصیت ادبی حضرت یوسف

نویسندهسعید ارباب شیرانی

مترجممجدالدین کیوانی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک0ـ519ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات221

خلاصه
این کتاب نخست معرفی قصۀ حضرت یوسغ (ع) بدان‌گونه که در کتاب مقدس و قرآن آمده و سپس نقد و بررسی ساختار و محتوای پاره‌ای از روایاتی است که از این قصۀ شگفت‌انگیز در ادبیات منظوم و منثور غرب و شرق (به ویژه انگلیسی و فارسی) خلق شده است.
برچسب ها
دو شاهکار ادبیات جهان: رومئو و ژولیت ویلیام شکسپیر، لیلی و مجنون نظامی گنجوی
PDF

دو شاهکار ادبیات جهان: رومئو و ژولیت ویلیام شکسپیر، لیلی و مجنون نظامی گنجوی

ترجمه، تحقیق و تطبیق از علی اصغر حکمت به اهتمام هرمز همایون‌پور

عنواندو شاهکار ادبیات جهان: رومئو و ژولیت ویلیام شکسپیر، لیلی و مجنون نظامی گنجوی

نویسندهترجمه، تحقیق و تطبیق از علی اصغر حکمت به اهتمام هرمز همایون‌پور

ناشرآگاه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ324ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات307

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ چهار مقاله است که در آنها ابتدا این دو شاهکار ادبیات معرفی شده‌اند و سپس به بررسی تطبیقی بین این دو داستان عاشقانه پرداخته شده است.
برچسب ها
انگاره‌های گزافه (جستاری از فرایند غلو در فرهنگ عمومی)
PDF

عنوانانگاره‌های گزافه (جستاری از فرایند غلو در فرهنگ عمومی)

نویسندهسیدکمال حاج سیدجوادی

ناشرکویر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک5ـ043ـ214ـ964ـ978

تعداد صفحات228

خلاصه
انگاره‌های گزافه، مباحثی هستند موجز و مختصر و در عین حال پیوسته، اما متفاوت و موضوعاتی از قبیل تعریف و تعارف، مبالغه، اغراق، غلو و مدیحه‌سرایی که به چاپلوسی و دروغ‌پردازی می‌رسد.
برچسب ها
کِلک خیال‌انگیز: بوطیقای ادبیات وهمناک، کرامات و معجزات
PDF

عنوانکِلک خیال‌انگیز: بوطیقای ادبیات وهمناک، کرامات و معجزات

نویسندهابوالفضل حری

ناشرنی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ376ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات296

خلاصه
این کتاب شامل دو بخش اصلی نظریه و عمل است. در بخش نظریه، دربارۀ مبانی ژانر فانتاستیک/ وهمناک در حوزه‌های مختلف از جمله فلسفه، روانکاوی و البته ادبیات بحث می‌شود. در بخش عمل، اصول فانتاستیک در گزیدۀ آثار ادبیات فارسی بررسی می‌شود.
برچسب ها
عهد الست

عهد الست

نصرالله پورجوادی

عنوانعهد الست

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک8ـ084ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات368

خلاصه
موضوع کتاب پیمانی است که خداوند در هنگام خلقت با فرزندان آدم یا در حقیقت با ذریۀ آنان می‌بندد و از آنها اعتراف می‌گیرد به خداوند خویش. این قضیه از هیجان‌انگیزترین حوادث خلقت است که فقط در یکی از آیات قرآن (اعراف: 172) به آن اشاره شده و توجه مفسران قرآن و متکلمان و به ویژه عارفان و صوفیان و سپس شعرای عارف‌مسلک و صوفی ایرانی را به خود جلب کرده است.
برچسب ها
اندوه بلژیک

اندوه بلژیک

هوگو کلاوس

عنواناندوه بلژیک

نویسندههوگو کلاوس

مترجمسامگیس زندی

ناشرآموت

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ75ـ5491ـ600ـ978

تعداد صفحات744

خلاصه
اندوه بلژیک رمانی است با ژانرهای متعدد: کلیدی، تاریخی، خانوادگی و رشد و کمال.
برچسب ها
طعم سکوت: مدیریت زبان و جایگاه خاموشی در آثار سخنوران فارسی

عنوانطعم سکوت: مدیریت زبان و جایگاه خاموشی در آثار سخنوران فارسی

نویسندهقاسم صافی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ6224ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات351

خلاصه
موضوع این کتاب بررسی جایگاه سکوت در آثار شاعران و نویسندگان ایرانی است.
برچسب ها
تقدس گندم و نان در ادیان توحیدی و ادب پارسی (با تجدید نظر و تکمیل)
PDF

عنوانتقدس گندم و نان در ادیان توحیدی و ادب پارسی (با تجدید نظر و تکمیل)

نویسندهمحمدرضا بهنیا

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ6462ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات698

خلاصه
در این کتاب ضمن اشاره به آداب و رسوم و باورهای مردم در زمینه تقدس گندم و نان در ادیان الهی، در بخش دوم کتاب به زندگی‌نامه برخی از نویسندگان و شاعران و مطالب یا اشعار مرتبط به موضوع آنها توجه شده است.
برچسب ها
ابعاد پنهان ادبیات آذربایجانی در دورۀ شوروی 1920 ـ 1990
PDF

عنوانابعاد پنهان ادبیات آذربایجانی در دورۀ شوروی 1920 ـ 1990

نویسندهملیحه س.تایرل

مترجماسماعیل فقیه

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1400

شابک 7ـ158ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات220+20

خلاصه
این کتاب به ارزیابی و تبیین نقش متناقض و تأثیر تنگنای سازگاری اجباری بر شکل‌گیری تفکر ملی در ادبیات آذربایجانی در دورۀ حکومت شوروی می‌پردازد.
برچسب ها
بستنی با طعم توت‌فرنگی
PDF

عنوانبستنی با طعم توت‌فرنگی

نویسندهسزار آیرا

مترجمامیرعلی خلج

ناشرقطره

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ256ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات104

خلاصه
این کتاب نخستین کتابی است که از سزار آیرا نویسندۀ مشهور آرژانتینی به زبان فارسی ترجمه شده است.
برچسب ها
بررسی باغ در شعر کلاسیک فارسی و بازتاب آن در نقاشی سنتی ایران (از قرن چهارم هـ.ق تا دورۀ بازگشت ادبی)
PDF

عنوانبررسی باغ در شعر کلاسیک فارسی و بازتاب آن در نقاشی سنتی ایران (از قرن چهارم هـ.ق تا دورۀ بازگشت ادبی)

نویسندهآذر باقری

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8ـ48ـ6414ـ964ـ978

تعداد صفحات195

خلاصه
مؤلف در این کتاب با مراجعه به منابع معتبر به بررسی سرزمین ایران، فرهنگ اساطیر، دین، اسطوره، و گیاهان اسطوره‌ای، فرهنگ باغ و باغ‌آرایی، شعر منظوم و نگارگری پرداخته و در این میان گاه به شرایط تاریخی نیز اشاره دارد.
برچسب ها
بررسی متون طنزآمیز عامیانۀ فارسی (گونه‌شناسی شخصیت‌ها و کارکردهای داستان‌ها)
PDF

عنوانبررسی متون طنزآمیز عامیانۀ فارسی (گونه‌شناسی شخصیت‌ها و کارکردهای داستان‌ها)

نویسندهنعمت‌الله فاضلی، امیر هاشمی مقدم

ناشرعلم

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ584ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات200

خلاصه
این کتاب پژوهشی است که به تحلیل متون طنزآمیز اواخر دهۀ 1340 تا اوایل دهۀ 1350 پرداخته است.
برچسب ها
بی‌حسی موضعی
PDF

بی‌حسی موضعی

گونتر گراس

عنوانبی‌حسی موضعی

نویسندهگونتر گراس

مترجمحسن نقره‌چی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک4ـ508ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات303

خلاصه
داستان این رمان جنبش دانشجویی سال 1968 برلین بوده و اولین کتاب گراس بعد از سه‌گانۀ مشهور او محسوب می‌شود: «طبل حلبی، موش و گربه، سال‌های سگی».
برچسب ها
جنگ و رمان‌هایش: معرفی، خلاصه و تحلیل کوتاه
PDF

عنوانجنگ و رمان‌هایش: معرفی، خلاصه و تحلیل کوتاه

نویسندهابراهیم حسن‌بیگی

ناشرسروش

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک6ـ0446ـ12ـ964ـ978

تعداد صفحات400

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ خلاصۀ 54 رمان در حوزۀ جنگ ایران و عراق است به همراه تحلیل کوتاهی از آنها که می‌تواند به منتقدان، پژوهشگران و دست‌اندرکاران تهیه و ساخت فیلم و سریال‌های جنگ یاری رساند.
برچسب ها
رباعی‌های خیام و نظریۀ کیمیت زمان
PDF

عنوانرباعی‌های خیام و نظریۀ کیمیت زمان

نویسندهعلی تسلیمی

ناشرکتاب آمه

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک5ـ07ـ5757ـ600ـ978

تعداد صفحات248

خلاصه
روش کار این کتاب بررسی ساختاری از شعر خیام است که با زمان پیوند می‌یابد.
برچسب ها
رمان‌های کلیدی ادبیات فرانسه
PDF

عنوانرمان‌های کلیدی ادبیات فرانسه

نویسندهایو اِستالونی

مترجممحمودرضا گشمردی، انورالسادات میرعلایی

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1390

مکان چاپاصفهان

تیراژ1000

شابک6ـ024ـ110ـ600ـ978

تعداد صفحات219

خلاصه
در این کتاب در شش فصل رمان‌های کلیدی هر دوره معرفی شده و دربارۀ محتوا و مضمون آنها نقد و بررسی انجام شده است.
برچسب ها