پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
صد میدان

صد میدان

خواجه عبدالله انصاری

عنوانصد میدان

نویسندهخواجه عبدالله انصاری

مصححسرژ دوبورکوی به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک2_439_331_964_978

تعداد صفحات288

خلاصه
این کتاب از نفیس‌ترین و وجیزترین آثار تصوف اسلامی در فارسی است که شاگردی از شاگردان حضرت شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری آن را از گفتارها و امالی و تقاریر استاد انشا فرموده و به تاریخ اول شهر محرم سال 448 هجری نوشتن آن را آغاز کرده است.
برچسب ها
نصیحت‌نامۀ شاهی؛ ینبوع الاسرار فی نصایح الابرار
PDF

عنواننصیحت‌نامۀ شاهی؛ ینبوع الاسرار فی نصایح الابرار

نویسندهتاج‌الدین حسین خوارزمی

مصححاکرم آقاجانلو

ناشرمولی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ520

شابک3ـ055ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات52+564

خلاصه
نصيحت‌نامۀ شاهي در ادامه سنت نصيحت‌نامه‌ها و نصيحة‌الملوك‌هاي تاريخ ادبيات فارسي است. هدف از نگارش اين قبيل آثار همبستگي جامعه و خير و صلاح همگاني است. البته افزون بر مطالب اين رساله‌ها، نثر فارسي و گاه مسجع آنها نيز از ديد ادبي ارزشمند است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...