شنبه 06 خرداد ماه 1396
ابن سینا پژوهی: مجموعه مقالاتی در معرفی آرا، احوال و آثار ابن سینا

عنوانابن سینا پژوهی: مجموعه مقالاتی در معرفی آرا، احوال و آثار ابن سینا

نویسندهگروه نویسندگان به کوشش فاطمه فنا

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ750

شابک7_153_222_600_978

تعداد صفحات856

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مجموعۀ مقالاتی در معرفی آرا، احوال و آثار ابن سینا، دانشمند ایرانی است.
برچسب ها
تأملاتی در منطق ابن سینا و سهروردی
PDF

عنوانتأملاتی در منطق ابن سینا و سهروردی

نویسندهضیاء موحد

ناشرهرمس با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1ـ963ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات6+248

خلاصه
مقالات این کتاب بخشی از پژوهش‌هایی است که نویسنده در طول سال‌ها در میراث منطقی بزرگان منطق سنتی ایران کرده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...